Containerverhuur Groningen ➡️ 13 SIMPELE HACKS

Gauw en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afval ook verdeelt, er zal altijd restvuil voortdurend bestaan. Tracht deze afvalstroom heel minimaal toevallig te houden en je zal opmerken dat dit financieel gunstig is. Met afval dus zoveel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er zo zo weinig toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Containerverhuur Groningen

Kies uit het ruimste aanbod containers en bestel het beste container voor je overblijvend afval. Binnen de rest restafvalcontainer gooi je al het het niet-recyclebare vuil welke je geen verder kan verdelen. Documenten/karton, swill, en glas horen geen in de het container. Eveneens betreffende PMD scheiden beschikken we de correcte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming voor alle afvalstromen die bij ondernemingen ontstaan. Dit stromen mogen meestal afzonderlijk verzameld worden. Dit is goed aangaande het milieu leefomgeving en de portemonnee.

Wat mag er in de ondernemingsafval?

Op welke manier goed je je afvalstoffen eveneens verdeelt, er zal er telkens restafval voortdurend bestaan. Tracht dit afvalstroompje zo klein toevallig te bewaren en je zult zien dat dit financieel voordeelgevend is. Door vuil heel veel eventueel te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er dus zo weinig toevallig overblijvend afval over. In de de rest afvalcontainer gooi je al het het onrecyclebare afval die je niet verder kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, PMD en glas horen geen in het restafvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van ondernemingsafval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromingen zoveel mogelijk te verdelen. In de het Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het bedoeling beschreven producten opnieuw te gebruiken indien het kan.

Wat kost een container een container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor afvalcontainers zijn afhangend van het stroom van afval, de grootte van omvang van rolcontainer en hoevaak hoevaak de container geledigd rolcontainer geleegd moet geraken. Jij vindt je ieder prijzen op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je documenten, vensters, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke onderneming komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons koop je gemakkelijk en rap een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in 24 uur in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je meteen gedurende het bestelproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Algemeen afval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te zamelen, verminder je de massa gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is hufterproof en brandveilig, nuttig als de bak op een algemene plaats staat. Je gaat uit meerdere volumematen. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) ontdaan moeten worden. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van duurzame stroom. Restafval schijnt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar zowaar 20% van de groene stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een bruikbare bestemming. Deze donkere korrelige slakken worden gebruikt voor het verhogen of aanleggen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei giftige materialen los gedurende de verbranding die in bepaalde of mindere mate desondanks in het leefomgeving terecht komen. Dus moeten we doorgaan met zoeken naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Containerverhuur Groningen:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De bakken dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer dit slechts halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Containerverhuur Groningen

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zes treden.

Hoger op de orde, des te duurzamer de verwerking. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, fase 1. Dit doen wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want puur afzonderlijke afvalstromen worden zoveel als kan gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Fase 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het milieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en algemeen afval beheer

De volume voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je kunt selecteren voor een betaalbare synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om naar te ramen wat grootte het beste bij je past? Neem dan snel contact op met een van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange kennis met afvalmaterialen weten wij exact wat je vereist hebt. En wens je één keer een extra legen of standaard een formaat grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen issue!

De tarieven van de bakken verschillen per afvalsoort, materiaal en literinhoud. Je huurt bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Restafval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkig vind je bij ons precies waarvoor je te maken hebt. In ons simpele bestelproces staat vermeld helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere andere container betaalt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie transparant is. Zo raak je achteraf niet voor vervelende verrassingen te liggen.

Hoe houd je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Containerverhuur Groningen

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papierafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je krijgt de keuze tussen een zeer uitgebreid aanbod met containers van 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt als de afvalcontainers buiten staan, of vernieling aan de horizon staat. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan wel zeven keer gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton in de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof tot nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze afvalsoorten vrij, maar ook op kantoor mag je je organisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van extra recyclebaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaat een groot deel uit bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren allemaal bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalstromen in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vol. Daarnaast ligt het apart houden van je vuilnis ook goed voor het het milieu. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen enkele vers materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te produceren, je PMD is immers een basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Containerverhuur Groningen

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende rolcontainer voor je PMD. We bieden diverse kunststof afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis levering en nationale bereik, heeft je in 24 uur je afvalcontainer bij het gewenste plek geplaatst. U bepaalt zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en op welke manier frequent de container geledigd moet te worden. Op deze manier ken je dus zeker waar je je afval altijd kwijt kan en dat je bijdraagt aan een verbeterde milieu door jouw afval te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, want we belasten het milieu minder minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. De overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Pakketten met aluminium laagje binnenin (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, druiprek etc.)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal is gestopt Los doosjes of verschillend papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te meer vuilnis jezelf scheidt, hoe goed dat het is voor de milieu en je portemonnee. Glas blijkt één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen zijn. Glasverval bestaan van flessen, potten en scherven. Zonder het om scheiden pakt het door de ruimte en gewicht heel veel ruimte in de bedrijfsafval op. Jij kan daarom flink besparen in je kosten voor afval. Het glas is ook tevens volledig te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen om te maken uit nieuwe grondstoffen.

Komt er op jouw bedrijf veel glasafval los, zoals bij de sector van de horeca, dan is één glascontainer essentieel. Bezit jij wisselende periodes qua bezigheden? wij functioneert met flexibele contracten omdat je het nummer containers makkelijk aanpast.

De geschikte bak voor glasafval

Bestel de meest geschikte bakken voor het jouw glasafval op ons. Je hebt de keuze uit keuze uit één bak van tweehonderdveertig liter en ook met negenhonderd liter. Er is al één container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook deze worden kosteloos neergezet. Op basis van de de glasafval kies jij op welke manier vaak wij de container komen legen. ons biedt de voordeligste service.

Zo worden het glas verwerkt

Het heel veel energie om het glas te produceren uit nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen één prima basis. Er zit meestal ongeveer 50% oudere glas binnen nieuwe glazen. Bij het verwerken maken wij onderscheid tussen wit, bruine, groen en ook bont glazen. Ook zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Via glas te recyclen, kunnen er op een veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heb jij vragen? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem contact .

Wat is mag wel er zijn bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk etc. n Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallen onder glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet beschermd en in een veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging zou je dus beter uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces van verzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je 100% garantie dat je je archief beschermd vernietigt zijn. Na vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je je archief niet wil in de het papiercontainer wilt werpen. Enkele documenten bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen daarom best vernietigd . Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft één spleet waarin het document exact erin past. Wanneer het documenten al in het bak zitten, krijgt ze meer bij handen. Onze bestuurder komt eenmaal zoveel tijdstip langs voor de container legen en het papier ter plekke vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarbij de bak door het truck zelf wordt opgetild en geopend. Het content zal vervolgens direct vernietigd.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke documenten veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klep in het deksel kan jij het documenten in de container werpen. Je heeft de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kies je de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw archief geen op het vervoer is, loopt je geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier worden verzameld en vernietigd.