Containerverhuur Gennep ᐅ 5 VERBAZENDE ZAKEN

Snel en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds restafval blijven bestaan. Probeer deze afvalstroom dus klein toevallig te bewaren en je zult zien dat dit economisch gunstig is. Met afval heel mogelijk mogelijk te sorteren, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er heel min eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Containerverhuur Gennep

Kies uit het meest uitgebreide assortiment containers en koop de beste beste afvalcontainer geschikt voor je restafval. In de restafvalcontainer gooi je al het het niet niet te recyclen afvalstoffen dat je geen meer kan scheiden. Papier/karton, swill, en glas passen niet thuis in de de rest restafvalcontainer. Eveneens omtrent PMD verdelen beschikken ons de juiste correcte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam voor elke afvalstromen die in firma’s ontstaan. Die afvalstromen mogen dikwijls gescheiden ingezameld zijn. Het is goed betreffende het milieu leefomgeving en de geldtas.

Wat is toegestaan er in de bedrijfsafval?

Hoe goed je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal steeds restafval blijven bestaan. Probeer dit stroom van afval heel beperkt eventueel te bewaren en je gaat opmerken dat deze economisch voordelig is. Via afval heel veel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er zo minimaal mogelijk restafval over. In de rest container werp je al het niet onrecyclebare afvalstoffen die je niet extra kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas thuishoren geen in de rest container.

Is het scheiden verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In het landelijk Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het doel bedoeling vermeld artikelen opnieuw te aanwenden als dat het kan.

Wat kost een container een container container voor?

De tarieven kosten voor de rolcontainers zijn hangt af van de het afvalstroompje, de grootte van afmeting van de container en hoevaak hoe vaak de container ontleegd dient geraken. Je ontdekt elke tarieven op tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je karton, glas, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In elke organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons koop je gemakkelijk en rap een van de talloze varianten vuilcontainers. Wij leveren hem gratis in 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe prijzen zie je direct tijdens het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt besparen met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te verzamelen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even voort. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook kiezen voor een ijzeren vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, nuttig als de bak op een algemene plaats staat. Je gaat uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de productie van hernieuwbare stroom. Gemengd afval schijnt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector produceert maar minstens 20% van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun weg verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele bestemming. Deze zwarte korrelige slakken worden ingezet voor het ophogen of aanleggen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei schadelijke stoffen vrij tijdens de verbranden die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het leefomgeving komen. Om die reden moeten we blijven proberen naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Containerverhuur Gennep:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige lijst ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er niet plagen bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té grote container.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak als dit slechts halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Containerverhuur Gennep

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zestal niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe duurzamer de behandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de massa afval in jouw gemengd afval container terug te dringen, etappe 1. Dit doen wij door te aanbevelen over scheiden bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire economie.

Typen en prijzen zakelijk afval en algemeen afval verwerking

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je kan kiezen voor een voordelige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om bij te ramen welke maat het beste bij je aansluit? Haal dan snel contact op met één van onze experts. Door onze jarenlange deskundigheid met afvalsoorten kennen wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een aanvullend leegmaken of standaard een formaat grotere? Dan is deze uiteraard ook geen issue!

De tarieven van de bakken wisselen per afvalcategorie, grondstof en volume. Je least bij ons altijd tegen de laagste kosten. Algemeen afval is een van de duurdere afvalstromen. Dit ontstaat, als we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs vind je bij ons precies voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelproces staat duidelijk wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een bepaalde verschillende container betaalt. Wij achten het essentieel dat dit helder is. Zo kom je achteraf geen voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Containerverhuur Gennep

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papierafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden inzamelen. Je krijgt de keuze uit een heel uitgebreid aanbod met containers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen container is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of vandalisme op de horizon staat. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Tevens in je beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat je papier- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet als grondstof tot nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk aan piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Met name bij horecazaken komen deze afvalsoorten vrij, maar ook op kantoor kunt je je biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit extra herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één groot gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je overige afvalsoorten te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Daarnaast ligt het apart houden uit uw vuilnis ook goed voor het milieu. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele vers materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, jouw PMD is namelijk een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Containerverhuur Gennep

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor je PMD. Wij bieden diverse plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis bezorging en landelijke dekking, heb je binnen 24 uren je container bij de verlangde plek geplaatst. Je bepaalt zelf de gewenste capaciteit en op welke manier frequent de afvalcontainer geledigd moet te worden. Op deze manier ken je dus vast waar je jouw vuilnis altijd kwijt kunt en dat je meewerkt voor een verbeterde omgeving door je vuilnis te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving minder minder indien we afval hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, druiprek etc.)
 • Shopper tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (deodorant, verf etc)
 • Pakketten met of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal is gestopt Los doosjes of verschillend papier
 • Verpakking met chemische stoffen
 • Glasafval

Des te veel afval je scheidt, hoe goed dat is ten behoeve van het milieu en jouw geldbeurs. Glas is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen zijn. Glasscherven bestaat van flessen, potjes en glasscherven. Zonder om splitsen pakt het vanwege het ruimte en gewicht veel ruimte in de bedrijfsafval in. Je kunt daarom heel besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is tevens compleet te recyclen. Daarnaast kost het heel veel kleiner energie dan glaswerk om te maken uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er bij jouw onderneming heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is één container voor glas onmisbaar. Bezit jij variërende periodes qua bezigheden? wij werkt met aanpasbare contracten waardoor je de nummer bakken eenvoudig aanpast.

Het juiste bak voor het glas restafval

Koop het beste containers voor het jouw glasverval op onze dienst. Jij hebt de keuze uit selectie van één bak met tweehonderdveertig liter en met 900 liter. Er reeds één glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en ook deze worden gratis geplaatst. Op basis van de de afval kies jij op welke manier frequent wij het bak zullen komen ledigen. wij leveren de voordeligste service.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het kost veel energie om glas te maken uit verse materialen. Glasverval is echter echter een goede grondslag. Er zitten meestal ongeveer 50% oudere glazen in nieuw glas. Tijdens het bewerken maken we onderscheid onder blank, bruine, groene en ook bont glazen. Daarnaast zijn kurk en ook deksels verwijderd. Door het glas te recyclen, kan er op een veel lagere warmte glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heb je vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat is mag wel er zijn bij de glasverval?

Wel:

Lege glasverval dat gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallend kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen veilig en op veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging zou jij dus best uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces van inzameling en vernieling van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft je honderd procent zekerheid dat je je archief veilig vernietigd is. Na de vernietiging zullen het restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je dossiers niet wil in de papiercontainer wil werpen. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en daarom beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij frequent veel afval in het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor dossiervernietiging van ons U. Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één spleet waar het document exact erin past. Wanneer het documenten eenmaal in het bak zijn, krijgt niemand ze meer bij handen. Onze bestuurder komt eenmaal in de tijdstip langs om het bak legen en het documenten ter plaats vernietigen in onze truck. Eveneens dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarin het container door de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het content wordt daarna meteen vernietigd.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij je vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Via het klepje in het deksel kun jij het papieren in de container werpen. Je hebt de selectie van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier geen op het transport is, loopt je geen gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en vernietigd.