Containerverhuur Apeldoorn 🔴 14 LUCRATIEVE FEITEN

Gauw en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook scheidt, er zal telkens overblijvend afval blijven bestaan. Probeer het afvalstroompje dus beperkt eventueel te behouden en je zal zien dat deze geldelijk gunstig is. Via afval zo mogelijk toevallig te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er heel minimaal eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Containerverhuur Apeldoorn

Selecteer uit het grootste grootste assortiment afvalcontainers en bestel de de beste container voor je overblijvend afval. In de container gooi je al het niet-recyclebare afval dat je geen extra kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, en vensterglas passen niet thuis in de rest afvalcontainer. Tevens omtrent PMD scheiden bezitten ons de juiste juiste container.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor ieder afvalstromingen die bij firma’s vrijkomen. Dit stromen kunnen vaak afzonderlijk verzameld worden. Het is verbeterd voor de milieu en de portemonnee.

Wat is toegestaan er in de ondernemingsafval?

Op welke manier prima je je afval eveneens verdeelt, er gaat altijd restvuil blijven zijn. Probeer dit afvalstroom zo minimaal mogelijk te bewaren en je zal merken dat deze geldelijk gunstig is. Door afval dus zoveel toevallig te verdelen, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er dus minimaal mogelijk restvuil over. In de de afvalcontainer gooi je reeds het niet-recyclebare afvalstoffen welke je geen verder kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, PMD en vensterglas passen niet thuis binnen de rest afvalcontainer.

Is het sorteren van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel toevallig te verdelen. In de de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel beschreven goederen weer te aanwenden als het mag.

Wat kost een een container bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor afvalcontainers zijn afhangend van de afvalstroom de stroom van afval, de grootte omvang van rolcontainer alsook hoevaak de container geledigd afvalcontainer geledigd moet worden zijn. U vindt alle tarieven op de de tarievenpagina.

Welk type afval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je documenten, vensters, organisch afval en PMD scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons koop je gemakkelijk en vlug een van de verschillende soorten afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos gedurende 24 uur in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze lage kosten zie je gelijk tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt besparen met een restafval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Bekijk dan even door. Of neem direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook kiezen voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren rolcontainer is solide en brandwerend, handig als de bak op een algemene plaats staat. Je kiest uit diverse inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van hernieuwbare kracht. Restafval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er verwijderd die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige doel. Deze gitzwarte korrelige assen worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke substanties los gedurende de verbranding die in meer of mindere mate echter in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we doorgaan met zoeken naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Containerverhuur Apeldoorn:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische lijst ontdek je snel de container die je vereist hebt. Bovendien huur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers dichten goed af waardoor er geen plagen bij het afval kan. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te ruime bak.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak als dit maar halfgevuld is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor elk soort vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien werken wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Containerverhuur Apeldoorn

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes treden.

Hoger op de orde, hoe ecologischer de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de hoeveelheid afval in jouw algemeen afval container te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over sorteren bij de bron. Want ongemengd afzonderlijke afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een circulaire maatschappij.

Typen en tarieven bedrijfsafval en restafval beheer

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je mag kiezen voor een betaalbare kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om bij te ramen wat maat het beste bij je past? Neem dan snel contact op met één van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange kennis met afvalsoorten kennen wij juist wat je nodig hebt. En wens je één keer een extra legen of gewoonlijk een grootte groter? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel probleem!

De tarieven van de bakken wisselen per afvalsoort, stof en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de meest voordelige kosten. Gemengd afval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, zoals we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkig ervaar je bij ons exact waar je aan toe. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld helder wat je voor een specifieke gemengd afval container of een bepaalde andere container betaalt. Wij vinden het belangrijk dat dit aspect helder is. Hierdoor raak je later nooit voor nare ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Containerverhuur Apeldoorn

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart verzamelen. Je hebt de optie uit een erg divers assortiment van containers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de containers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme op de loer ligt. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest gepaste grootte. Daarna bepaal je hoe vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Ook in je portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat je papier- en karton op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt als basis voor nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, taart, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecazaken komen deze afvalstromen vrij, echter ook op kantoren mag je je organisch afval scheiden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte van bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten te te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vol. Daarnaast is het scheiden van uw afval tevens beter voor de milieu. PMD kan immers hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen vers materialen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, je PMD wordt namelijk een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Containerverhuur Apeldoorn

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We bieden diverse kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze levering en nationale bereik, heeft je in 24 uur jouw container bij het verlangde plek geplaatst. U bepaalt zelf de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de afvalcontainer geleegd moet te zijn. Op deze manier weet je dus vast waar je je afval steeds weg kunt en waar je meewerkt voor een verbeterde omgeving door jouw afval te splitsen. Bestel snel je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, omdat we belasten het milieu minder minder indien we afvalstoffen recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. De overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en gomballen) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander stof zit gestopt Los doosjes ofwel verschillend document
 • Pakket met chemische stoffen
 • Glasverval

Hoe meer vuilnis jezelf scheidt, des te goed dat zal zijn voor de milieu en je geldbeurs. Glas is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te splitsen zijn. Glasverval bestaan van flessen, potjes en scherven. Zonder het om scheiden neemt het glasafval vanwege het volume en ook gewicht veel plaats bij de bedrijfsafval in. Jij kan dus flink uit besparen op jouw afvalkosten. Het is tevens compleet om te recyclen. Daarnaast verbruikt het veel minder kracht in vergelijking met glaswerk te maken van nieuwe grondstoffen.

Komt er bij jouw onderneming heel veel glasafval los, zoals bij de horecabedrijven, dan is één container voor glas onmisbaar. Bezit je wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? ons functioneert met flexibele overeenkomsten omdat je de aantal containers makkelijk aanpast.

De juiste bak voor glas restafval

Koop het beste bakken voor je glasverval op onze dienst. Jij heeft de keuze uit keuze uit een bak van 240 liter en ook met negenhonderd liters. Er is al een glascontainer startend bij €13 elke maand en ook dit worden kosteloos geplaatst. Op basis van de hoeveelheid afval kies jij op welke manier frequent wij het container komen legen. ons leveren de meest voordelige dienstverlening.

Zo worden glas bewerkt

Het kost kost veel energie om glas te maken uit nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen één prima basis. Er zit gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuwe glas. Tijdens het verwerken maken wij onderscheid onder wit, bruin, groen en bont glazen. Ook zijn kurk en deksels verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kunnen er zijn op een heel veel lagere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem neem verbinding .

Wat mag wel er zijn bij de glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet veilig en ook op veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging zou jij dus beter goed regelen. Het afgesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen tijdens een beschermd proces van inzameling en vernietiging van jouw archief. Discreet en veilig. Documenten zullen discreet vervoerd. Op deze manier heeft jij 100% zekerheid dat je jouw archief beschermd vernietigt is. Na de vernietiging worden de restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jouw archief niet in de het papierbak wilt werpen. Sommige papieren bevatten geheime gegevens en daarom beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in het gedaante van vertrouwelijk document? Kies voor het archiefvernietiging van ons U. Je krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat één gleuf waar het document exact erin . Wanneer het documenten eenmaal in het bak zijn, krijgt zij nog bij handen. Onze bestuurder komt eens de tijd langs voor de container ledigen en het documenten ter plaats vernietigen in onze truck. Ook dit werkt middels een gesloten systeem waarbij de container via het truck zelf wordt opgetild en geopend. De content wordt daarna meteen vernielt.

De juiste bak voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij jouw geheime papieren veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klepje in het deksel kun jij het papieren in het bak werpen. Jij heeft de selectie uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw dossier geen op het transport gaat, loopt jij niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier wordt verzameld en verwoest.