Containeronline.Nl ☑️ 4 VERBIJSTERENDE WEETJES

Vlug en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal telkens overblijvend afval blijven bestaan. Probeer het afvalstroom heel beperkt mogelijk te bewaren en je gaat zien dat deze geldelijk gunstig is. Door afval dus mogelijk eventueel te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er heel min eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Containeronline.Nl

Kies van het grootste assortiment afvalcontainers en bestel het ideale container geschikt voor je restvuil. Binnen de rest restafvalcontainer werp je al het het niet-recyclebare vuil dat je niet verder meer kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, en ruiten passen geen binnen de rest restafvalcontainer. Ook omtrent PMD verdelen beschikken wij het juiste container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende elke afvalstromen welke in bedrijven ontstaan. Dit afvalstromen zouden meestal gescheiden ingezameld zijn. Dit is verbeterd betreffende de natuur en de portemonnee.

Wat kan er in bedrijfsafval?

Hoe prima je je afval eveneens verdeelt, er zal altijd overblijvend afval aanwezig voorkomen. Tracht het stroom van afval dus minimaal toevallig te bewaren en je zal zien dat het geldelijk gunstig is. Door afval dus veel mogelijk te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er zo minimaal toevallig restafval over. In de afvalcontainer gooi je je reeds het niet niet te recyclen afvalstoffen die je niet verder verder kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen niet in de afvalcontainer.

Is scheiden scheiden van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel eventueel te verdelen. Binnen het Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel omschreven producten weer te aanwenden indien dat kan.

Wat kost een een container voor bedrijfsafval?

De prijzen van rolcontainers zijn hangt af van de afvalstroom het afvalstroom, de grootte afmeting van container alsook hoevaak de container geleegd moet worden geraken. U vindt je alle kosten op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, ruiten, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en rap een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij leveren hem zonder kosten gedurende een dag in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je meteen tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt besparen met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te zamelen, verminder je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Bekijk dan even voort. Of neem direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een metalen afvalcontainer. Een stalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, nuttig als de vat op een openbare plek staat. Je kiest uit diverse volumematen. De keuze is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een gemengd afval container wordt gratis bij neergezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de productie van hernieuwbare energie. Restafval klinkt dan eventueel zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalbranche produceert maar liefst een vijfde van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun pad verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een bruikbare doel. Deze donkere korrelachtige slakken worden gebruikt voor het aanvullen of bouwen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende schadelijke materialen uit tijdens de verbranden die in bepaalde of mindere mate toch in het natuur belanden. Om die reden moeten we blijven streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Containeronline.Nl:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische overzicht vind je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het afval kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té grote bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container wanneer dit slechts halfvol is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren via ons?

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een geschikte oplossing voor ieder type afval en voor ieder onderneming. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Containeronline.Nl

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 stappen.

Hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de massa afval in jouw gemengd afval container te verlagen, stap 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over verdelen bij de oorsprong. Want puur gescheiden afvalsoorten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een circulaire systeem.

Typen en kosten zakelijk afval en algemeen afval beheer

De capaciteit voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je mag kiezen voor een voordelige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om in te schatten wat maat het goed bij je past? Pak dan snel aansluiting op met één van onze deskundigen. Met onze langdurige deskundigheid met afvalstromen weten wij exact wat je vereist hebt. En wil je een keer een extra legen of gewoonlijk een maatje grotere? Dan is dat uiteraard ook geen kwestie!

De tarieven van de rolcontainers verschillen per afvalcategorie, grondstof en literinhoud. Je least bij ons steeds tegen de scherpste tarieven. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit komt, zoals we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons exact waar je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelmethode staat duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere verschillende rolcontainer aftikt. Wij achten het essentieel dat dit aspect duidelijk is. Zo kom je naderhand nooit voor vervelende verrassingen te zitten.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Containeronline.Nl

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes gescheiden inzamelen. Je krijgt de optie tussen een erg uitgebreid assortiment met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en metalen containers. Een metalen container is geschikt als de containers buitenshuis staan, of vernieling aan de loer ligt. Kies, naargelang uit je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Tevens in je beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat je document- en papier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt als basis tot nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecazaken komen deze soorten afvalsoorten vrij, echter tevens in kantoor mag je je biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalstromen te te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug gevuld. Daarnaast ligt het apart houden uit uw vuilnis ook goed voor de omgeving. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, je PMD is immers een basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Containeronline.Nl

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende rolcontainer voor jouw PMD. We leveren diverse kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze levering en nationale bereik, heb je in 24 uren jouw container bij de verlangde plek staan. Je beslist zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en hoe vaak het afvalcontainer geledigd moet te zijn. Op deze manier weet je daarom vast dat je jouw afval altijd weg kunt en waar je bijdraagt aan een verbeterde omgeving door jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, want wij belasten het omgeving minder minder als wij afval hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische symbool (deodorant, verf etc)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal zit gestopt Afzonderlijk karton ofwel ander papier
 • Verpakking met gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Des te veel afval je scheidt, des te beter dat zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en jouw portemonnee. Glas is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen is. Glasverval bestaat uit flessen, potten en glasscherven. Zonder het te splitsen pakt het vanwege het ruimte en ook massa heel veel plaats bij het afval van het bedrijf op. Je kunt dus flink besparen op je kosten voor afval. Het is ook tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het heel veel kleiner kracht dan glaswerk te maken van nieuwe materialen.

Komt daar op je onderneming heel veel glas vrij, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan één container voor glas essentieel. Heb je variërende tijdsperioden qua drukte? wij functioneert samen met aanpasbare contracten omdat jij de nummer bakken makkelijk verandert.

De juiste bak voor glas restafval

Bestel de meest geschikte bakken voor je glasafval op ons. Jij hebt de keuze uit selectie van één bak met 240 liters en ook van negenhonderd liter. Er is is al één container voor glas startend bij €13 per maand en ook dit worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de de glasafval kies jij op welke manier vaak wij de bak zullen komen ledigen. wij leveren het voordeligste dienstverlening.

Zo worden glas bewerkt

Het kost kost veel kracht voor het glas te produceren van verse grondstoffen. Glasafval is daarentegen een goede basis. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glas binnen nieuwe glas. Bij de bewerken maken wij verschil onder wit, bruin, groene en gemengd glazen. Ook zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kunnen er op één veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of contact op.

Wat is mag er bij het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gefungeerd had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallend kruikjes, borden, koppen, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je archief moet beschermd en ook op een veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging zou je daarom best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen tijdens een beschermd proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw archief. Discreet en beschermd. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heb je 100% zekerheid dat je jouw dossiers veilig vernietigd is. Na de vernieling zullen het restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jij je archief niet in de de papiercontainer wil werpen. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus best vernielt . Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij frequent veel vuil in het vorm van geheim document? Kies voor het archiefvernietiging van ons U. U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft één spleet waar het papier exact doorheen . Als het papieren eenmaal in de bak zitten, krijgen niemand ze nog in . Onze chauffeur komt eens tijdstip langs voor het bak ledigen en het documenten ter plekke te vernietigen in onze truck. Ook dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarbij het container door de truck zelf is opgetild en opengemaakt. Het inhoud wordt daarna direct vernietigd.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klep in de deksel kan je het papieren in de bak gooien. Je heeft de selectie van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op transport is, loopt je geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en vernietigd.