Container Voor Plastic Afval ➡️ 3 ONVOORSTELBARE TRUCS

Vlug en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Probeer het afvalstroompje dus minimaal toevallig te behouden en je zal opmerken dat deze financieel voordeelgevend is. Met afvalstoffen zo mogelijk eventueel te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er dus minimaal toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Container Voor Plastic Afval

Kies uit uit het ruimste gamma afvalcontainers en bestel het beste afvalcontainer geschikt voor je restvuil. Binnen de rest container gooi je al het het niet niet te recyclen afval dat je niet verder meer kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, en ruiten horen geen in de de afvalcontainer. Ook omtrent PMD verdelen beschikken wij de juiste geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende alle afvalstromen dat binnen firma’s ontstaan. Deze afvalstromen zouden meestal gescheiden ingezameld zijn. Het is beter voor het leefomgeving en het geldtas.

Wat kan er binnen bedrijfsafval?

Op welke manier goed je je vuil ook verdeelt, er gaat steeds restafval voortdurend bestaan. Poog het afvalstroompje dus klein eventueel te bewaren en je zal merken dat het economisch gunstig is. Door afval zo veel toevallig te sorteren, zoals papier/karton, PMD, glas, en swill, blijft er dus min eventueel restvuil over. Binnen de rest afvalcontainer gooi je reeds het niet onrecyclebare afvalstoffen welke je niet verder kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, PMD en glas passen niet binnen de rest afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval noodzakelijk?

Je blijft gedwongen afvalstromen mogelijk mogelijk te verdelen. Binnen de Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel de bedoeling omschreven goederen nogmaals te benutten waar het kan.

Wat kost een container voor container bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten van containers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroompje, de grootte van afmeting van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de container geledigd afvalcontainer geleegd dient zijn. Je vindt alle kosten op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk type afval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons neem je snel en snel een van de talloze typen rolcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je gelijk in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, verminder je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Lees dan even door. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren rolcontainer is hufterproof en brandveilig, nuttig als de bak op een publieke plaats staat. Je selecteert uit diverse groottes. De keuze is aan jou, op basis van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geleegd moeten worden. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf omvangrijke hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare energie. Restafval schijnt dan eventueel zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens twintig procent van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de resterende metaalresten er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelige slakken worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van straten. Spijtig genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke substanties uit tijdens de verbranden die in meer of kleinere mate echter in het natuur terecht komen. Dus moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Container Voor Plastic Afval:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er niet plagen bij het afval kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té ruime bak.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container als deze slechts halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor ieder type afval en voor elk onderneming. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Container Voor Plastic Afval

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zestal stappen.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de behandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, etappe 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over scheiden bij de afkomst. Want puur afzonderlijke afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Soorten en prijzen bedrijfsafval en restafval beheer

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kan opteren voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te ramen wat maat het goed bij je past? Haal dan even contact op met een van onze deskundigen. Dankzij onze langdurige ervaring met afvalsoorten weten wij exact wat je vereist hebt. En verlang je één keer een extra lediging of regulier een formaat ruimer? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De prijzen van de bakken verschillen per afvalstroom, grondstof en capaciteit. Je huurt bij ons steeds tegen de laagste tarieven. Gemengd afval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkig zie je bij ons exact waarvoor je aan toe. In ons gemakkelijke bestelmethode staat helder wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere container betaalt. Wij achten het belangrijk dat deze informatie helder is. Hierdoor kom je later nooit voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Container Voor Plastic Afval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart inzamelen. Je krijgt de optie tussen een erg divers assortiment met afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en papier ontdek je op ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en metalen containers. Een metalen container is gepast als de containers buitenshuis staan, of vernieling op de horizon staat. Kies, naargelang van je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat je document- en karton in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt voor basis voor nieuw producten. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan piepers, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Met name op horecazaken komen deze afvalsoorten beschikbaar, maar tevens in kantoor mag je jouw biologisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer herbruikbaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten te te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel vol. Bovendien ligt het apart houden uit uw vuilnis ook beter voor het milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen vers materialen ontgonnen te worden om verse producten te maken, je PMD wordt namelijk één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Container Voor Plastic Afval

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. We leveren verschillende plastic rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze levering en nationale bereik, heeft je binnen 24 uur je container bij de gewenste locatie staan. U bepaalt zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de container geleegd dient te zijn. Zo ken je daarom zeker dat je je afval altijd kwijt kunt en dat je meewerkt voor een verbeterde milieu via je afval te scheiden. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het milieu minder indien wij afvalstoffen recycleren. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. Het overgebleven plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch teken (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend stof zit gestopt Los karton of ander document
 • Pakket inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Hoe meer vuilnis je sorteert, des te beter dat het is ten behoeve van het milieu en jouw portemonnee. Glaswerk is één uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen is. Glasscherven bestaan uit flessen, potten en ook glasscherven. Zonder te splitsen neemt het door de volume en ook gewicht heel veel plaats bij de afval van het bedrijf op. Je kunt dus flink uit besparen op je afvalkosten. Het glas is ook bovendien volledig om te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel minder energie in vergelijking met glazen om te maken uit nieuwe materialen.

Ontstaat daar bij je bedrijf veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan een glascontainer onmisbaar. Bezit jij variërende tijdsperioden qua drukte? ons werkt samen met flexibele contracten omdat jij het aantal containers eenvoudig aanpast.

De geschikte container voor glas restafval

Koop de beste bakken voor jouw glasafval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit een container van tweehonderdveertig liter en ook van 900 liter. Er is reeds één glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en ook dit wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van de afval kies jij hoe vaak wij de container zullen komen ledigen. ons biedt het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost heel veel energie voor het het glas te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter echter een prima basis. Er zitten meestal ongeveer 50% oud glas in nieuw glazen. Bij de verwerken maken wij verschil tussen wit, bruine, groene en gemengd glazen. Ook worden kurk en ook deksels verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kunnen er op één veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heb jij vragen? Bekijk het veelgestelde vragen of contact op.

Wat mag er zijn bij het het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallend kruiken, borden, koppen, keramiek etc. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief dienen veilig en in veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging kan jij dus best uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen bij een beschermd proces voor verzameling en ook vernietiging van jouw jouw dossiers. Discreet en beschermd. Papieren worden discreet vervoerd. Op deze manier heeft je 100% zekerheid dat je archief beschermd vernietigt zijn. Na de vernietiging worden de restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jij jouw archief niet in het papierbak wil werpen. Sommige papieren bezitten geheime gegevens en kunnen dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is heel tijdrovend en omslachtig. Heeft je regelmatig veel afval in de het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . Je krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één gleuf waarin het document precies doorheen . Wanneer het documenten al in de container zitten, krijgt niemand ze nog bij handen. Onze bestuurder komt eens zoveel tijdstip bij voor het container te ledigen en het papier plekke te vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarbij de container door het truck zelf is opgetild en geopend. De inhoud wordt vervolgens meteen vernielt.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Via het klep in de deksel kun jij de papieren in het container gooien. Je heeft de selectie uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kies je de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw archief niet op vervoer gaat, loop je geen risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en vernietigd.