Container Shop ✔️ 10 BEWEZEN TIPS

Snel en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook scheidt, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Probeer deze afvalstroompje zo beperkt mogelijk te houden en je gaat merken dat dit economisch gunstig is. Via afval dus mogelijk mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er zo minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Container Shop

Kies uit uit het grootste meest uitgebreide assortiment containers en koop de beste beste rolcontainer voor je je restvuil. In de de container gooi je je al het het niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet verder verder kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, en glas horen geen in de de rest afvalcontainer. Ook voor PMD scheiden hebben wij de correcte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende elke afvalstromen welke binnen firma’s vrijkomen. Dit afvalstromen mogen meestal afzonderlijk ingezameld zijn. Dit is goed betreffende het milieu milieu en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag er binnen zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval aanwezig zijn. Tracht deze stroom van afval zo klein toevallig te houden en je zal merken dat dit financieel voordelig is. Door vuil dus zoveel eventueel te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er heel minimaal eventueel restafval over. Binnen de restafvalcontainer gooi je je reeds het onrecyclebare afval dat je niet verder verder kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas passen niet thuis in de de rest container.

Is scheiden verdelen van zakelijk afval verplicht?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. Binnen de Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel doel vermeld artikelen nogmaals te gebruiken als dat het kan.

Wat kost een een container voor container voor?

De tarieven voor tarieven voor afvalcontainers zijn afhankelijk afhangend van het afvalstroompje, de grootte afmeting van de afvalcontainer en hoevaak hoevaak de container geledigd afvalcontainer geleegd moet worden worden. U vindt elke tarieven op de tarievenpagina de.

Welk soort restafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de verschillende soorten afvalcontainers. Wij leveren hem kosteloos in een dag in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe prijzen zie je gelijk tijdens het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te verzamelen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Doorlees dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een metalen rolcontainer. Een metalen rolcontainer is hufterproof en brandveilig, nuttig als de vat op een publieke locatie staat. Je kiest uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de dozijn omvangrijke hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de opwekking van duurzame kracht. Restafval schijnt dan eventueel zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar minstens twintig procent van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun pad verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze zwarte korrelvormige resten worden gebruikt voor het ophogen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke substanties vrij tijdens de verbranding die in meer of mindere mate toch in het leefomgeving belanden. Om die reden moeten we doorgaan met proberen naar zo minimaal verbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Container Shop:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We bieden de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te ruime bak.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak als dit slechts halfvol is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat geheime papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren bij ons?

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor elk type afval en voor ieder onderneming. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Container Shop

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zestal stappen.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de massa afval in jouw algemeen afval container te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over scheiden bij de afkomst. Want puur gescheiden afvalmaterialen worden zoveel als kan hergebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en restafval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot tot wel 2500 liter en elk daar tussenin. Je kunt selecteren voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om in te ramen welke omvang het goed bij je past? Neem dan snel aansluiting op met een van onze specialisten. Door onze langdurige kennis met afvalmaterialen weten wij juist wat je nodig hebt. En verlang je één keer een extra legen of standaard een formaat ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel probleem!

De tarieven van de rolcontainers wisselen per afvalcategorie, stof en volume. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is één van de duurdere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg zie je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelproces is aangegeven helder wat je voor een specifieke gemengd afval container of een alternatieve bak betaalt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit duidelijk is. Hierdoor kom je later nooit voor nare onthullingen te zitten.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Container Shop

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes gescheiden inzamelen. Je hebt de keuze tussen een heel gevarieerd aanbod van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren container is gepast wanneer de containers buiten staan, of wanneer vernieling op de horizon staat. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Tevens in je portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom apart inzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat je document- en karton in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet voor grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalstromen vrij, echter tevens in kantoor mag je je organisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaande een groot gedeelte van ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalstromen in zamelen, zitten je containers minder snel vol. Bovendien is het scheiden van uw afval tevens beter voor het het omgeving. PMD kan namelijk gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden voor verse artikelen te maken, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Container Shop

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende rolcontainer voor het je PMD. Wij bieden verschillende kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze levering en landelijke dekking, heb je binnen 24 uur jouw afvalcontainer op het verlangde locatie geplaatst. Je bepaalt zelfstandig de gewenste capaciteit en hoe frequent de container geleegd dient te worden. Op deze manier ken je dus vast dat je je afval steeds weg kunt en waar je bijdraagt voor een beter milieu via je vuilnis te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat we belasten het milieu veel indien wij afval recycleren. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (deodorant, verf etc)
 • Pakketten met ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal is geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend document
 • Verpakking met chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe veel afval jezelf scheidt, des te goed dat is ten behoeve van het milieu en jouw portemonnee. Glas blijkt 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om scheiden is. Glasverval bestaan van flesjes, potjes en glasscherven. Zonder het te scheiden pakt het door het ruimte en massa veel ruimte bij de afval van het bedrijf op. Jij kunt daarom flink uit besparen in jouw kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig te recyclen. Daarnaast kost het veel kleiner energie dan glaswerk te produceren van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er bij je bedrijf veel glas vrij, zoals bij de horeca, dan is is een container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons werkt met aanpasbare overeenkomsten waardoor je het aantal containers eenvoudig verandert.

Het juiste container voor het glasafval

Koop het beste containers voor het jouw glasafval op ons. Jij heeft de selectie uit een bak van 240 liter en ook van negenhonderd liter. Er is al één glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en deze worden gratis neergezet. Afhankelijk van de de glasafval kiest jij op welke manier frequent wij het bak zullen komen ledigen. ons biedt het meest voordelige service.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost kost heel veel kracht om het glas om te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasafval is daarentegen een goede grondslag. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuwe glazen. Bij de verwerken maken we verschil onder wit, bruin, groene en bont glas. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kunnen er zijn op een heel veel kleinere warmte glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heeft je vragen? Bekijk het veelgestelde vragen of neem neem verbinding op.

Wat is mag wel er bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gefungeerd had zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallen kruikjes, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief moet veilig en ook in veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je dus beter uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainers van onze dienst helpen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Papieren zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heeft jij 100% garantie dat je jouw archief beschermd vernietigt zijn. Na de vernieling zullen het restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jij jouw dossiers niet wil in de papierbak wilt werpen. Enkele papieren bevatten geheime informatie en dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je frequent een grote hoeveelheid afval in de gedaante van geheim document? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één spleet waar het document precies doorheen past. Als het documenten al in het container zijn, krijgen niemand ze meer in handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal de tijdstip bij om het container te legen en het papier ter plekke te vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarin de container via het truck zelf is opgeheven en geopend. De content zal vervolgens direct vernietigd.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij je vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Via het klepje in het deksel kan jij de papieren in de bak werpen. Jij heeft de selectie van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief geen op transport gaat, loop je geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en vernietigd.