Container Restafval Bestellen ☑️ 5 SNELLE WEETJES

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Tracht het afvalstroompje dus minimaal mogelijk te houden en je zult merken dat deze financieel voordeelgevend is. Via vuil zo zoveel toevallig te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er zo minimaal eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Container Restafval Bestellen

Kies van de grootste assortiment containers en bestel de beste ideale container voor je je overblijvend afval. Binnen de rest container gooi je al het de onrecyclebare vuil welke je niet extra kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, en glas thuishoren geen in de rest restafvalcontainer. Eveneens betreffende PMD scheiden beschikken we de juiste juiste rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor alle afvalstromingen welke in bedrijven voortkomen. Die stromen zouden dikwijls afzonderlijk verzameld geraken. Dat is beter voor het milieu natuur en de portemonnee.

Wat mag wel er in de bedrijfsafval?

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er gaat telkens overblijvend afval aanwezig zijn. Poog deze stroom van afval zo klein toevallig te houden en je zal zien dat het economisch gunstig is. Door vuil heel veel toevallig te sorteren, zoals karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er dus minimaal toevallig restvuil over. In de de rest container werp je al het niet-recyclebare afvalstoffen die je niet verder kan verdelen. Documenten/karton, swill, PMD en ruiten passen geen in de de restafvalcontainer.

Is scheiden scheiden van ondernemingsafval verplicht?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In het landelijk Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel omschreven producten opnieuw te aanwenden waar het mag.

Wat kost een een afvalcontainer voor?

De tarieven kosten voor de afvalcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van het stroom van afval, de grootte van omvang van de container alsook hoevaak de container afvalcontainer geledigd dient zijn. Je ontdekt alle kosten op de tarievenpagina de.

Welk type bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je documenten, ruiten, swill en PMD scheiden. Ook dragen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In ieder onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons koop je gemakkelijk en snel een van de vele typen vuilcontainers. Wij bezorgen hem gratis in een etmaal in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk tijdens het orderproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is door zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te ophalen, verminder je de massa gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos juiste ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een stalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, handig als de bak op een publieke locatie staat. Je kiest uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) ontdaan moeten worden. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de generatie van hernieuwbare stroom. Restafval lijkt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector produceert maar liefst 20% van de groene energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun route vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelige slakken worden toegepast voor het aanvullen of bouwen van straten. Jammer genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke stoffen vrij tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het milieu belanden. Om die reden moeten we blijven streven naar zo minimaal afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Container Restafval Bestellen:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De containers sluiten adequaat af waardoor er niet plagen bij het afval kan. Ook kan stank geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te ruime bak.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container wanneer dit slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren bij ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een passende uitkomst voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Container Restafval Bestellen

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is samengesteld uit 6 stappen.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de massa vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, etappe 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over verdelen bij de afkomst. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een kringloop economie.

Typen en kosten ondernemingsafval en algemeen afval beheer

De capaciteit voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar tussendoor. Je mag opteren voor een voordelige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om naar te ramen wat omvang het beste bij je past? Neem dan even aansluiting op met een van onze specialisten. Met onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten kennen wij juist wat je vereist hebt. En wil je een keer een meer leegmaken of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is dit uiteraard ook geen probleem!

De kosten van de rolcontainers verschillen per afvalstroom, grondstof en literinhoud. Je huurt bij ons altijd tegen de laagste tarieven. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalcategorieën. Dit ontstaat, zoals we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact waarvoor je aan toe bent. In ons simpele bestelproces is aangegeven duidelijk wat je voor een restafvalcontainer of een andere rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie transparant is. Op deze manier raak je later geen voor vervelende verrassingen te staan.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Container Restafval Bestellen

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papierafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de optie uit een heel gevarieerd aanbod van afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis staan, of vernieling aan de loer staat. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan wel zeven keer gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat jouw document- en papier op de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en ingezet als grondstof tot nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij piepers, broden, pasta, dranken, eierschelpen, patat, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken komen deze soorten afvalsoorten vrij, maar ook op kantoren mag je je biologisch afval apart houden. Je bespaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van meer herbruikbaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaande één groot gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten te zamelen, zitten je containers minder snel gevuld. Daarnaast is het apart houden van uw vuilnis tevens beter voor de omgeving. PMD kan immers gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om verse producten te maken, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste container voor PMD en Container Restafval Bestellen

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende rolcontainer voor je PMD. We leveren verschillende kunststof afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis bezorging en landelijke dekking, heb je in 24 uur je afvalcontainer bij het verlangde plek staan. Je bepaalt zelf de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de afvalcontainer geledigd moet te zijn. Zo weet je daarom vast waar je je vuilnis steeds weg kunt en dat je meewerkt aan een verbeterde omgeving door je afval te scheiden. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het milieu veel als we afvalstoffen hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. De overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek etc.)
 • Shopper tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, verf etc)
 • Pakketten inclusief of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal zit gestopt Afzonderlijk doosjes of verschillend document
 • Pakket met van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, hoe beter dat is voor het milieu en je portemonnee. Glaswerk blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen zijn. Glasafval bestaat uit flessen, potjes en ook scherven. Zonder te splitsen pakt het glasafval door het volume en massa veel ruimte bij de afval van het bedrijf op. Je kan daarom flink besparen op jouw afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen te maken van verse materialen.

Ontstaat daar bij je bedrijf veel glas los, zoals in de horeca, dan één container voor glas onmisbaar. Heb je wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? ons werkt met flexibele overeenkomsten omdat je de nummer containers eenvoudig verandert.

Het juiste container voor glasafval

Koop het meest geschikte containers voor je glasverval bij onze dienst. Je heeft de selectie uit één container van 240 liters en met negenhonderd liters. Er is reeds een container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook deze wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de de afval kies jij op welke manier frequent ons de bak zullen komen ledigen. ons biedt de voordeligste service.

Zo worden glas bewerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas om te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter een prima basis. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen in nieuwe glazen. Bij het verwerken doen wij onderscheid tussen wit, bruin, groene en ook bont glazen. Ook worden kurk en deksels verwijderd. Door glas te recyclen, kunnen er zijn op één veel kleinere temperatuur glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of neem neem verbinding op.

Wat is mag er zijn bij het de glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gediend had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruiken, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet beschermd en op een veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging zou jij daarom best goed regelen. De gesloten rolcontainers van onze dienst helpen bij een veilig proces voor verzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heb je honderd procent zekerheid dat je jouw archief beschermd vernietigd is. Na vernieling worden het restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jij jouw dossiers niet wil in de het papiercontainer wil werpen. Sommige papieren bezitten geheime gegevens en kunnen dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel vuil in de vorm van vertrouwelijk document? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft één spleet waarin het papier exact doorheen past. Wanneer de documenten al in de container zitten, krijgen ze nog in handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal de zoveel tijd bij om het bak legen en de documenten plekke te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarin het bak via de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het content zal vervolgens meteen vernielt.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Via de klepje in de deksel kan jij de documenten in het container werpen. Jij hebt de selectie uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kies je de gewenst frequentie van lediging. Omdat je dossier niet op transport gaat, loopt je geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze worden verzameld en vernietigd.