Container Recyclage Papier ᐅ 6 BEWEZEN TIPS

Vlug en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal altijd restvuil blijven bestaan. Probeer deze afvalstroom dus minimaal toevallig te houden en je gaat opmerken dat dit geldelijk gunstig is. Via vuil zo mogelijk toevallig te scheiden, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er dus zo weinig toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Container Recyclage Papier

Selecteer bij de ruimste assortiment afvalcontainers en bestel de het beste rolcontainer voor je je restvuil. In de de rest restafvalcontainer gooi je al het niet te recyclen afvalstoffen welke je niet verder extra kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, en glas horen niet in de de rest restafvalcontainer. Tevens betreffende PMD verdelen beschikken ons het geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor elke afvalstromingen welke in bedrijven ontstaan. Die stromen mogen vaak afzonderlijk ingezameld zijn. Dat is verbeterd betreffende het milieu leefomgeving en het geldtas.

Wat mag er in de bedrijfsafval?

Hoezo uitstekend je je vuil tevens sorteert, er gaat telkens overblijvend afval blijven zijn. Probeer deze stroom van afval zo klein mogelijk te bewaren en je zal merken dat deze financieel voordeelgevend is. Met vuil heel mogelijk eventueel te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er dus min mogelijk restvuil over. In de de restafvalcontainer gooi je je al de onrecyclebare afval welke je niet verder meer kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas passen geen binnen de rest container.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval gedwongen?

Je bent verplicht afvalstromingen zoveel toevallig te scheiden. In het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel streefdoel omschreven producten opnieuw te aanwenden waar het lukt.

Wat kost een een container voor container voor?

De tarieven prijzen van afvalcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom het afvalstroom, de grootte omvang van rolcontainer en hoevaak de container container geleegd dient worden. U vindt elke tarieven op de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je documenten, glas, swill en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je eenvoudig en snel een van de vele soorten rolcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende een dag in heel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je direct gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Doorlees dan even door. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd passende verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook kiezen voor een metalen vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandveilig, handig als de bak op een openbare locatie staat. Je kiest uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de 12 ruime hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de opwekking van duurzame kracht. Gemengd afval lijkt dan eventueel zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector levert maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de laatste metaalresten er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige toepassing. Deze gitzwarte korrelige slakken worden ingezet voor het aanvullen of creëren van wegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei schadelijke stoffen vrij gedurende de verbrandingsproces die in meer of kleinere mate toch in het leefomgeving komen. Dus moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Container Recyclage Papier:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische overzicht ontdek je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af zodat er niet plagen bij het afval kan. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té grote bak.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze maar halfvol is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren bij ons?

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een passende oplossing voor ieder type vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Container Recyclage Papier

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is gevormd uit zes niveaus.

Hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de behandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw gemengd afval container te verlagen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de bron. Want zuiver gescheiden afvalmaterialen worden zoveel als kan hergebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het natuur en draagt bij niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en prijzen bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je kunt kiezen voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om bij te schatten welke omvang het beste bij je aansluit? Neem dan even contact op met één van onze deskundigen. Door onze langdurige ervaring met afvalstromen begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En verlang je één keer een aanvullend lediging of regulier een maatje groter? Dan is dat uiteraard ook geen enkel probleem!

De tarieven van de bakken variëren per afvalsoort, grondstof en volume. Je huurt bij ons telkens tegen de scherpste tarieven. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit komt, als we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig vind je bij ons juist waarvoor je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelmethode staat vermeld duidelijk wat je voor een algemeen afval container of een bepaalde alternatieve bak aftikt. Wij vinden het essentieel dat dit aspect helder is. Zo ben je later niet voor vervelende verrassingen te staan.

Hoe hou je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Container Recyclage Papier

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes apart inzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer divers aanbod van containers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een brede selectie tussen plastic en metalen containers. Een metalen container is geschikt als de containers buiten staan, of wanneer vernieling op de horizon staat. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Daarna bepaal je hoe vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in je beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort apart verzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat je document- en karton op de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet als grondstof tot nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar tevens in kantoor mag je je biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk deel uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalsoorten in te verzamelen, geraken je containers minder snel gevuld. Bovendien is het apart houden van je afval tevens beter voor het omgeving. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Container Recyclage Papier

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. We leveren verschillende kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis bezorging en landelijke dekking, heeft je in 24 uren jouw afvalcontainer op het verlangde locatie staan. U beslist zelf de gewenste inhoudsmaat en hoe frequent de afvalcontainer geledigd dient te zijn. Zo ken je dus zeker dat je jouw afval steeds kwijt kunt en waar je bijdraagt aan een verbeterde omgeving via je vuilnis te splitsen. Bestel snel je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het milieu veel als we afval hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. De resterende kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek etc.)
 • Draagtas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof zit gestopt Los karton ofwel ander papier
 • Pakket inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Des te veel vuilnis jezelf scheidt, hoe beter dat het zal zijn voor de milieu en jouw portemonnee. Glaswerk blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen zijn. Glasverval bestaan uit flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder te splitsen pakt het glasafval door het ruimte en massa veel plaats in het afval van het bedrijf in. Jij kunt dus heel besparen op je afvalkosten. Het is ook tevens volledig te recyclen. Ook kost het recyclen veel minder energie dan glaswerk te produceren van verse grondstoffen.

Ontstaat er op je bedrijf heel veel glas vrij, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is één container voor glas essentieel. Bezit jij wisselende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt met aanpasbare overeenkomsten waardoor je het aantal containers makkelijk aanpast.

De geschikte container voor het glas restafval

Koop de beste containers voor je glasverval op onze dienst. Jij heeft de keuze uit selectie uit een container met 240 liter en met 900 liters. Er al één glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en deze wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kies je op welke manier frequent wij de bak zullen komen legen. ons biedt de voordeligste service.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost heel veel energie voor het het glas om te maken uit verse grondstoffen. Glasverval is echter een goede basis. Er zit meestal ongeveer 50% oud glazen in nieuwe glas. Tijdens de bewerken doen wij verschil tussen wit, bruin, groene en gemengd glas. Ook zijn kurk en deksels verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kan er op een veel kleinere warmte glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heb je vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragen of contact .

Wat is mag wel er bij het de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallend jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek etc. Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallend onder vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen veilig en ook in veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging zou je dus best uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces voor verzameling en vernieling van jouw jouw archief. Discreet en veilig. Papieren zullen discreet vervoerd. Op deze manier heeft je 100% garantie dat je je archief beschermd vernietigt zijn. Na vernieling zullen de restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jouw dossiers niet wil in het papierbak wil werpen. Sommige papieren bezitten geheime informatie en kunnen kunnen daarom best vernietigd . Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig veel vuil in de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één spleet waarin het papier exact doorheen past. Als de documenten al in het bak zitten, krijgen ze nog in . Onze bestuurder arriveert eenmaal in de zoveel tijdstip langs om het bak te legen en het papier ter plaats vernielen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarbij het bak via het vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. De inhoud zal daarna meteen vernielt.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij jouw geheime documenten veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Door de klep in de deksel kan je het documenten in de bak werpen. Je hebt de keuze uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kies je de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw archief geen op vervoer gaat, loop jij niet risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en verwoest.