Container Isolatie 🔴 7 SNELLE GEHEIMEN

Snel en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook sorteert, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Poog dit afvalstroompje zo beperkt mogelijk te bewaren en je zal merken dat het financieel voordeelgevend is. Door vuil dus mogelijk eventueel te verdelen, zoals papier/karton, PMD, glas, en swill, blijft er zo min toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Container Isolatie

Kies uit het grootste ruimste aanbod containers en koop het beste rolcontainer voor je je restafval. Binnen het container gooi je al het het niet niet-recyclebare afvalstoffen die je geen verder kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, en vensterglas passen niet thuis binnen de rest afvalcontainer. Tevens omtrent PMD sorteren beschikken we het correcte container.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam betreffende ieder afvalstromingen dat binnen ondernemingen vrijkomen. Dit stromen kunnen vaak afzonderlijk verzameld zijn. Dit is verbeterd betreffende het milieu leefomgeving en het geldbeugel.

Wat mag er in bedrijfsafval?

Hoe prima je je afvalstoffen eveneens sorteert, er gaat telkens restafval blijven bestaan. Probeer het stroom van afval heel beperkt eventueel te behouden en je zal zien dat dit geldelijk gunstig is. Door vuil heel mogelijk eventueel te scheiden, zoals papier/karton, PMD, glas, en swill, blijft er dus zo weinig toevallig overblijvend afval over. In de container gooi je al de onrecyclebare afval die je niet verder kan verdelen. Karton/karton, swill, PMD en vensterglas thuishoren niet binnen het restafvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van zakelijk afval gedwongen?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. Binnen het Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel streefdoel omschreven producten nogmaals te aanwenden indien dat het kan.

Wat kost een container een container container bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen van afvalcontainers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom stroom van afval, de grootte van grootte van afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de de container geledigd rolcontainer geledigd dient zijn. Jij vindt je elke prijzen op de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je documenten, glas, swill en PMD scheiden. Ook dragen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met restafval containers

In elke organisatie komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons koop je gemakkelijk en snel een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij brengen hem kosteloos gedurende 24 uur in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage kosten zie je direct in het bestelproces. Nuttig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te ophalen, reduceer je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd juiste verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook kiezen voor een stalen vuilcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de container op een publieke plek staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geleegd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt gratis bij neergezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de dozijn grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van duurzame energie. Restafval klinkt dan eventueel nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche levert maar minstens 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metaalresten er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelige slakken worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook verschillende schadelijke materialen uit in de verbranding die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het natuur terecht komen. Daarom moeten we blijven proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Container Isolatie:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische overzicht vind je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er geen plagen bij het afval kan. Ook kan stank geen ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té ruime bak.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container als dit maar halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een passende oplossing voor elk soort vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Container Isolatie

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zestal stappen.

Hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de afkomst. Want zuiver afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel als kan gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire maatschappij.

Soorten en tarieven bedrijfsafval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je kan opteren voor een voordelige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te schatten welke maat het perfect bij je aansluit? Haal dan gauw verbinding op met een van onze deskundigen. Door onze langdurige kennis met afvalsoorten begrijpen wij exact wat je vereist hebt. En wens je één keer een aanvullend lediging of regulier een formaat groter? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel probleem!

De kosten van de containers wisselen per afvalsoort, materiaal en capaciteit. Je verhuurt bij ons telkens tegen de meest voordelige tarieven. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalsoorten. Dit komt, als we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs vind je bij ons precies voor wat je aan toe. In ons eenvoudige bestelmethode staat duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een bepaalde verschillende rolcontainer neerlegt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie transparant is. Zo raak je naderhand nooit voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe houd je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Container Isolatie

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk apart inzamelen. Je hebt de optie uit een zeer gevarieerd assortiment van afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling aan de loer staat. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest gepaste grootte. Daarna beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in jouw beurs scheelt het beduidend als je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat jouw document- en papier in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof voor nieuw producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter tevens op kantoren kunt je jouw biologisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer recyclebaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte van bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je overige afvalsoorten in verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien ligt het scheiden uit je afval ook goed voor de milieu. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen nieuwe materialen gewonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Container Isolatie

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden verschillende kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uren jouw afvalcontainer op de verlangde plek geplaatst. Je beslist zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak het container geleegd dient te zijn. Op deze manier ken je dus vast waar je je afval altijd kwijt kan en waar je meewerkt voor een beter milieu door je vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, omdat we belasten het milieu veel indien wij afval hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminium laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander materiaal zit gestopt Los doosjes ofwel verschillend document
 • Verpakking met chemische stoffen
 • Glasscherven

Des te meer afval je scheidt, hoe beter dat zal zijn voor het milieubescherming en je portemonnee. Glas blijkt één uit de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te scheiden zijn. Glasafval bestaat van flessen, potjes en glasscherven. Zonder het om scheiden pakt het door de ruimte en ook massa veel ruimte bij het afval van het bedrijf in. Je kunt dus flink uit besparen op je kosten voor afval. Het is bovendien compleet om te recyclen. Ook verbruikt het heel veel minder kracht dan glazen om te maken uit nieuwe materialen.

Ontstaat daar op jouw bedrijf heel veel glas los, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is is een container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende periodes qua bezigheden? wij werkt met flexibele contracten omdat je de aantal containers eenvoudig aanpast.

De geschikte bak voor het glas restafval

Bestel het beste bakken voor je glasverval bij ons. Jij hebt de keuze uit keuze van een container met 240 liter en ook met 900 liter. Er is al één container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook deze worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de de glasafval kiest jij op welke manier vaak wij de container komen legen. wij leveren de voordeligste service.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost heel veel energie om glas om te produceren uit verse grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen een prima basis. Er zitten gewoonlijk circa 50% oudere glas in nieuw glazen. Tijdens het verwerken doen wij onderscheid tussen wit, bruin, groene en ook gemengd glas. Daarnaast worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via glas te hergebruiken, kan er op één heel veel lagere warmte glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat is mag wel er bij het het glasverval?

Wel:

Lege glasverval dat gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallen kruikjes, borden, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en op veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan jij daarom beter uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainers van onze dienst helpen tijdens een beschermd proces voor inzameling en ook vernietiging van dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft je honderd procent zekerheid dat jouw archief veilig vernietigt zijn. Na vernietiging zullen het restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je jij jouw archief niet in de de papiercontainer wilt gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen dus beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je frequent veel afval in de het vorm van geheim papier? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat één spleet waarin het document precies doorheen past. Wanneer de papieren al binnen de container zitten, krijgt niemand ze nog in . Onze bestuurder arriveert eenmaal in de tijd bij om de container ledigen en de papier plaats vernietigen binnen onze truck. Ook dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarin het bak door de truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het content zal daarna meteen vernielt.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop je jouw geheime papieren veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klep in de deksel kan je de papieren in het bak werpen. Jij hebt de selectie van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op het transport is, loopt jij geen risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en vernietigd.