Container Huren Limburg ᐅ 11 MAKKELIJKE TIPS

Vlug en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds restvuil blijven bestaan. Probeer het stroom van afval dus klein mogelijk te behouden en je zal opmerken dat het economisch voordelig is. Via afval heel mogelijk mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er zo minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Container Huren Limburg

Kies uit bij het grootste gamma rolcontainers en bestel de het meest geschikte container voor je overblijvend afval. Binnen het afvalcontainer gooi je al de niet te recyclen afvalstoffen welke je niet meer kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, en vensterglas passen geen binnen de restafvalcontainer. Ook voor PMD verdelen beschikken ons de juiste container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromen welke bij ondernemingen vrijkomen. Deze afvalstromen kunnen vaak gescheiden verzameld geraken. Het is verbeterd betreffende het milieu en de geldtas.

Wat mag wel er in bedrijfsafval?

Hoe goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Probeer deze afvalstroom dus beperkt mogelijk te houden en je gaat merken dat deze financieel voordeelgevend is. Met afvalstoffen heel mogelijk eventueel te scheiden, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, rest er heel zo weinig eventueel overblijvend afval over. In de het container gooi je je al de niet-recyclebare afval welke je geen extra kan scheiden. Documenten/karton, swill, PMD en ruiten passen geen in de de restafvalcontainer.

Is het verdelen van bedrijfsafval gedwongen?

Je bent gedwongen afvalstromen mogelijk eventueel te sorteren. In het Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het streefdoel beschreven artikelen opnieuw te aanwenden waar het lukt.

Wat kost een een container rolcontainer voor?

De tarieven voor kosten van rolcontainers zijn afhangend van de afvalstroom de afvalstroom stroom van afval, de afmeting van container en hoe vaak de afvalcontainer geledigd moet worden. U ontdekt elke tarieven op de.

Welk soort restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je karton, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met restafval containers

In ieder organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de vele varianten rolcontainers. Wij leveren hem zonder kosten in 24 uur in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze lage kosten zie je gelijk tijdens het bestelproces. Praktisch, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te verzamelen, reduceer je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Bekijk dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook kiezen voor een metalen vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de vat op een publieke locatie staat. Je kiest uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt gratis bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de generatie van duurzame stroom. Algemeen afval schijnt dan eventueel nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens 20% van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een functionele doel. Deze donkere korrelvormige slakken worden gebruikt voor het aanvullen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke substanties vrij in de verbranding die in bepaalde of mindere mate echter in het natuur terecht komen. Dus moeten we volhouden met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Container Huren Limburg:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische overzicht vind je snel de container die je vereist hebt. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De containers sluiten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het afval kan. Tevens kan stank niet ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té grote bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer dit slechts halfvol is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor elk type vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Container Huren Limburg

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zestal treden.

Hoe hoger op de ladder, hoe duurzamer de behandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw algemeen afval container te verlagen, etappe 1. Dit doen wij door te raadplegen over verdelen bij de oorsprong. Want zuiver aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Soorten en tarieven bedrijfsafval en gemengd afval beheer

De volume voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en elk daar ertussen. Je kan opteren voor een betaalbare synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om bij te ramen wat omvang het beste bij je past? Pak dan even contact op met één van onze deskundigen. Met onze jarenlange ervaring met afvalstromen kennen wij precies wat je vereist hebt. En verlang je één keer een meer leegmaken of standaard een formaat groter? Dan is dit natuurlijk ook geen probleem!

De prijzen van de rolcontainers verschillen per afvalsoort, stof en volume. Je huurt bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkig ervaar je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld overtuigend wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde andere container neerlegt. Wij vinden het essentieel dat dit helder is. Hierdoor kom je naderhand nooit voor onaangename onthullingen te zitten.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Container Huren Limburg

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je hebt de optie uit een heel uitgebreid aanbod van containers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de horizon ligt. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest geschikte grootte. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan wel 7 keer hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat jouw document- en papier in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet als basis tot nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan piepers, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen vrij, maar ook in kantoren kunt je je biologisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van extra recyclebaar afval dan je denkt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk deel van ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalsoorten in te verzamelen, geraken je containers minder snel snel vol. Bovendien ligt het apart houden uit je vuilnis tevens goed voor de milieu. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen vers materialen gewonnen te worden voor verse producten te maken, jouw PMD is immers één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Container Huren Limburg

{service1)

Bij vind je altijd een passende rolcontainer voor jouw PMD. Wij leveren verschillende plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis levering en nationale dekking, heb je binnen 24 uren jouw container bij het gewenste locatie staan. Je bepaalt zelf het gewenste inhoudsmaat en hoe frequent het afvalcontainer geleegd moet te zijn. Op deze manier ken je daarom zeker dat je jouw vuilnis steeds kwijt kunt en waar je bijdraagt aan een beter milieu via je vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, want we belasten het milieu veel indien we afval recycleren. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. De overgebleven plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag binnenin (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Draagtas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend stof is geplaatst Los doosjes ofwel ander document
 • Verpakking inclusief chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe meer vuilnis je sorteert, hoe goed dat zal zijn voor de milieubescherming en jouw geldbeurs. Glaswerk is één uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te scheiden zijn. Glasscherven bestaat uit flesjes, potjes en scherven. Zonder het om splitsen neemt het door het volume en ook gewicht veel plaats in de bedrijfsafval in. Je kunt daarom heel besparen op je kosten voor afval. Het is bovendien volledig te hergebruiken. Ook verbruikt het heel veel minder kracht dan glaswerk om te maken uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er bij je onderneming heel veel glas vrij, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is een glascontainer essentieel. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua drukte? ons functioneert met flexibele overeenkomsten omdat jij de nummer containers eenvoudig aanpast.

Het juiste bak voor het glas restafval

Bestel het beste containers voor jouw glasverval op onze dienst. Jij heeft de keuze uit selectie uit een bak van 240 liters en van 900 liter. Er is is reeds één container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en deze worden gratis geplaatst. Op basis van de glasafval kies je hoe frequent wij de bak zullen komen legen. ons leveren het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het kost kost heel veel energie om het glas te produceren van verse grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen één prima grondslag. Daar zit meestal ongeveer 50% oudere glazen in nieuwe glas. Tijdens de verwerken maken we onderscheid tussen wit, bruine, groen en ook bont glas. Daarnaast worden kurk en ook deksels verwijderd. Via glas om te recyclen, kunnen er zijn op een heel veel kleinere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat mag wel er zijn bij het de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruikjes, borden, kopjes, keramiek etc. Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en ook op een veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging kan je daarom beter goed organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen bij een beschermd proces van inzameling en ook vernieling van dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren worden discreet getransporteerd. Zo heb je 100% zekerheid dat je dossiers beschermd vernietigd is. Na de vernieling worden de restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jouw dossiers niet in de de papierbak wilt gooien. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en dus best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is echter echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je frequent veel vuil in de de gedaante van geheim papier? Kies voor dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft een gleuf waarin het document exact erin . Wanneer de papieren eenmaal binnen de bak zijn, krijgt zij nog bij . Onze bestuurder komt eens in de tijd langs voor de bak ledigen en het papier plaats vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin het container via de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De inhoud wordt vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij je vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klepje in de deksel kun je het papieren in de bak gooien. Je hebt de keuze van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kies je de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw dossier geen op het vervoer is, loopt je niet gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier worden verzameld en verwoest.