Container Huren Amsterdam 🔴 13 SNELLE ZAKEN

Snel en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal telkens restvuil voortdurend bestaan. Tracht deze afvalstroom zo beperkt eventueel te behouden en je zal zien dat dit financieel voordeelgevend is. Door afval heel veel toevallig te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, glas, en swill, rest er dus minimaal eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Container Huren Amsterdam

Kies van de meest uitgebreide gamma containers en koop het beste container voor je je restvuil. In de container gooi je je reeds de niet-recyclebare afval dat je niet meer kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, en glas horen niet thuis binnen het restafvalcontainer. Ook betreffende PMD scheiden bezitten wij de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming betreffende alle afvalstromen welke in ondernemingen ontstaan. Deze afvalstromen mogen meestal afzonderlijk opgehaald worden. Het is goed betreffende het natuur en de geldbeugel.

Wat mag wel er in ondernemingsafval?

Op welke manier goed je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval blijven voorkomen. Tracht deze stroom van afval heel minimaal toevallig te bewaren en je gaat zien dat het geldelijk voordeelgevend is. Via afvalstoffen zo mogelijk eventueel te scheiden, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er zo zo weinig toevallig restafval over. Binnen de container gooi je je reeds het niet-recyclebare vuil welke je geen meer kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, PMD en glas horen geen in de container.

Is scheiden sorteren van zakelijk afval noodzakelijk?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. In de Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel vermeld producten nogmaals te aanwenden indien dat het mag.

Wat kost een container rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven kosten van containers afhankelijk afhangend van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroompje, de omvang van container en hoevaak hoe vaak de de container geledigd rolcontainer ontleegd moet geraken. U vindt ieder tarieven op de tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons bestel je eenvoudig en vlug een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij leveren hem gratis in een etmaal in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je direct tijdens het orderproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te zamelen, verminder je de massa restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even verder. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook gaan voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, praktisch als de container op een openbare locatie staat. Je gaat uit diverse groottes. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de dozijn grote moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de productie van groene energie. Algemeen afval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalsector levert maar zowaar een vijfde van de groene stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaalresten er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een functionele bestemming. Deze donkere korrelachtige assen worden toegepast voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei schadelijke stoffen vrij in de verbranding die in bepaalde of mindere mate toch in het milieu terecht komen. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Container Huren Amsterdam:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De containers sluiten goed af zodat er geen plagen bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té ruime bak.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container als dit maar halfvol is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een passende uitkomst voor elk soort vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Container Huren Amsterdam

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zestal stappen.

Hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de volume afval in jouw gemengd afval container te verlagen, stap 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over verdelen bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Categorieën en prijzen zakelijk afval en algemeen afval beheer

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar ertussen. Je kan selecteren voor een voordelige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om bij te schatten die omvang het goed bij je aansluit? Haal dan even aansluiting op met één van onze experts. Door onze jarenlange deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij exact wat je nodig hebt. En wens je één keer een extra leegmaken of standaard een grootte ruimer? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De kosten van de containers wisselen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je huurt bij ons altijd tegen de meest voordelige kosten. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, gelijk we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs vind je bij ons precies waar je aan toe. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld duidelijk wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere andere rolcontainer betaalt. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie transparant is. Hierdoor raak je achteraf geen voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe hou je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Container Huren Amsterdam

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes apart inzamelen. Je krijgt de optie uit een erg gevarieerd aanbod van afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen container is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vernieling op de loer ligt. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte grootte. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan wel 7 maal gerecycled worden. Tevens in jouw beurs scheelt het beduidend als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat je document- en karton op de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet als grondstof voor nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschalen, frites, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar ook op kantoren kunt je je organisch afval scheiden. Je bespaart beduidend op afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalstromen te te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel vol. Bovendien is het apart houden van je afval tevens beter voor het omgeving. PMD mag namelijk gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om verse artikelen te produceren, je PMD is immers een basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Container Huren Amsterdam

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. We bieden diverse kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis levering en landelijke bereik, heb je in 24 uren je container op de gewenste plek staan. Je beslist zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent de afvalcontainer geleegd dient te zijn. Op deze manier ken je daarom zeker waar je jouw vuilnis altijd weg kan en dat je bijdraagt aan een beter omgeving door jouw afval te scheiden. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, want we belasten het omgeving veel minder als we afvalstoffen hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en kauwgom) (Stijf) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten met ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander stof zit gestopt Afzonderlijk doosjes of verschillend papier
 • Pakket met van gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis jezelf sorteert, hoe goed dat het is voor de milieubescherming en jouw portemonnee. Glaswerk is een van de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te scheiden zijn. Glasscherven bestaan uit flesjes, potjes en ook scherven. Zonder te splitsen neemt het glasafval door het volume en gewicht veel plaats bij de afval van het bedrijf op. Jij kan dus heel besparen op jouw afvalkosten. Het glas is ook bovendien volledig om te recyclen. Ook kost het recyclen veel minder energie dan glazen te maken uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er bij je onderneming veel glasafval los, zoals in de sector van de horeca, dan is één glascontainer essentieel. Heb je wisselende tijdsperioden qua bezigheden? ons werkt met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij de nummer containers makkelijk verandert.

Het geschikte bak voor het glas restafval

Bestel de meest geschikte containers voor je glasafval bij onze dienst. Je heeft de keuze uit selectie uit één container van 240 liters en met 900 liters. Er al één container voor glas vanaf €13 elke maand en ook deze worden kosteloos neergezet. Op basis van hoeveelheid glasafval kiest jij hoe frequent wij de bak zullen komen legen. wij leveren de voordeligste service.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het veel kracht om het glas om te maken uit nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen een prima basis. Er zitten gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuw glas. Bij de bewerken doen wij verschil onder wit, bruin, groen en gemengd glazen. Ook zijn kurk en ook deksels verwijderd. Via het glas om te recyclen, kan er op een veel kleinere temperatuur glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij de glasafval?

Wel:

Leeg glasafval die gediend heeft als verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallend kruikjes, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallen binnen vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je archief dienen veilig en ook in veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging zou je dus best uitstekend regelen. De gesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen bij een veilig proces voor inzameling en vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heb je honderd procent zekerheid dat je je archief beschermd vernietigd is. Na de vernietiging zullen het restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je jouw dossiers niet in de het papiercontainer wil gooien. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen daarom best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de gedaante van geheim document? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waar het document exact erin past. Wanneer het papieren eenmaal in het bak zitten, krijgt zij nog in handen. Onze chauffeur komt eenmaal in de zoveel tijdstip langs om de container te legen en de documenten ter plekke te vernielen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarbij het bak door de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De inhoud zal vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop jij jouw geheime papieren veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Via het klep in de deksel kan jij de documenten in het container gooien. Je hebt de selectie van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kies jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat je dossier geen op vervoer is, loop jij geen risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden verzameld en verwoest.