Circulaire Economie Afval ☑️ 4 VREEMDE TRUCS

Gauw en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er zal altijd restvuil voortdurend bestaan. Probeer deze stroom van afval dus minimaal eventueel te behouden en je zal merken dat deze economisch gunstig is. Door vuil dus mogelijk toevallig te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er heel zo weinig toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Circulaire Economie Afval

Kies uit bij het meest uitgebreide aanbod afvalcontainers en bestel de de beste container voor je je restvuil. In de de afvalcontainer gooi je al het het niet niet te recyclen afvalstoffen welke je niet extra kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren geen in het afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD sorteren hebben ons het correcte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming aangaande ieder afvalstromen die binnen ondernemingen ontstaan. Die stromen kunnen vaak gescheiden ingezameld zijn. Dit is beter voor de natuur en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag wel er in de ondernemingsafval?

Hoezo goed je je vuil eveneens verdeelt, er gaat altijd restvuil aanwezig voorkomen. Probeer het afvalstroom heel klein toevallig te behouden en je gaat zien dat dit economisch gunstig is. Via afvalstoffen dus mogelijk eventueel te scheiden, zoals papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er zo min eventueel restafval over. In de rest restafvalcontainer werp je al het de onrecyclebare afval die je geen verder kan sorteren. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas horen niet thuis in de de container.

Is het sorteren van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je bent gedwongen afvalstromingen mogelijk eventueel te scheiden. In het Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het bedoeling beschreven artikelen nogmaals te gebruiken als het lukt.

Wat kost een container een container voor container bedrijfsafval?

De prijzen van containers zijn afhankelijk van de de stroom van afval, de grootte grootte van de container alsook hoevaak de container geledigd afvalcontainer geledigd moet worden. Je vindt elke prijzen op de tarievenpagina de.

Welk soort afval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In ieder organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en snel een van de vele varianten afvalcontainers. Wij bezorgen hem gratis in een dag in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze lage tarieven zie je meteen tijdens het aankoopproces. Handig, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Gemengd afval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te zamelen, reduceer je de massa restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos juiste inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook gaan voor een metalen rolcontainer. Een metalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, handig als de container op een publieke plek staat. Je kiest uit diverse inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geledigd moeten worden. Een algemeen afval container wordt gratis bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn ruime hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de generatie van duurzame energie. Gemengd afval schijnt dan wellicht zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar zowaar twintig procent van de duurzame energieproductie.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige toepassing. Deze gitzwarte korrelige assen worden gebruikt voor het aanvullen of bouwen van wegen. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke materialen vrij tijdens de verbranding die in meer of mindere mate toch in het leefomgeving terecht komen. Dus moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Circulaire Economie Afval:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze handige lijst vind je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De containers sluiten goed af zodat er niet ongedierte bij het afval kan. Ook kan stank geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te grote container.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container wanneer dit slechts halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren bij ons?

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een geschikte oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Circulaire Economie Afval

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het gebied van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zestal stappen.

Hoe hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo trachten wij samen met jou de massa rommel in jouw restafvalcontainer te verlagen, etappe 1. Dit bereiken wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want zuiver afzonderlijke afvalstromen worden zoveel als kan gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te vermijden, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een kringloop maatschappij.

Typen en kosten bedrijfsafval en gemengd afval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je kunt kiezen voor een voordelige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te schatten wat grootte het beste bij je past? Neem dan even verbinding op met één van onze specialisten. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten kennen wij precies wat je benodigd hebt. En wens je eenmalig een aanvullend lediging of gewoonlijk een grootte groter? Dan is dat uiteraard ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je verhuurt bij ons telkens tegen de scherpste prijzen. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkig vind je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons simpele bestelproces staat vermeld helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een bepaalde alternatieve bak neerlegt. Wij beschouwen het belangrijk dat deze informatie duidelijk is. Hierdoor raak je naderhand nooit voor vervelende onthullingen te liggen.

Hoe hou je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Circulaire Economie Afval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de keuze tussen een zeer uitgebreid assortiment van afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de loer ligt. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat je document- en karton in de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor basis voor nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk aan aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar tevens in kantoren kunt je je biologisch afval scheiden. Je spaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit extra herbruikbaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één groot deel uit ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalstromen te te zamelen, geraken je containers minder snel vlug vol. Bovendien ligt het apart houden van uw afval ook goed voor het milieu. PMD mag immers gerecycled worden. Daardoor moeten er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden om verse producten te produceren, jouw PMD is namelijk een grondstof!

De juiste container voor het PMD en Circulaire Economie Afval

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor jouw PMD. We leveren verschillende kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, kosteloze bezorging en nationale bereik, heb je in 24 uur jouw container op de verlangde plek geplaatst. U bepaalt zelf de gewenste capaciteit en hoe frequent de afvalcontainer geledigd dient te zijn. Op deze manier ken je daarom vast dat je je afval steeds kwijt kan en waar je bijdraagt aan een verbeterde omgeving via je vuilnis te splitsen. Bestel snel je goedkope container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, want we belasten het omgeving veel minder indien wij afvalstoffen recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. De resterende plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag binnenin (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook gomballen) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, druiprek etc.)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, lak etc)
 • Pakketten met of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander stof is gestopt Los doosjes of verschillend papier
 • Verpakking met van chemische materialen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis je sorteert, hoe beter dat zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en jouw portemonnee. Glaswerk blijkt een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden is. Glasafval bestaan van flesjes, potjes en ook scherven. Zonder het te splitsen pakt het glasafval door het ruimte en massa veel ruimte bij de bedrijfsafval op. Je kunt daarom heel besparen op jouw afvalkosten. Het is ook tevens volledig te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen heel veel minder energie dan glazen om te produceren van nieuwe materialen.

Komt daar op je bedrijf veel glas vrij, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan is een glascontainer essentieel. Heb je variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons werkt met aanpasbare overeenkomsten waardoor je het aantal bakken makkelijk aanpast.

Het geschikte container voor het glas restafval

Bestel de meest geschikte containers voor jouw glasverval bij onze dienst. Je hebt de keuze uit een container van tweehonderdveertig liter en ook met negenhonderd liters. Er al één glascontainer startend bij €13 elke maand en ook dit worden gratis geplaatst. Op basis van hoeveelheid glasafval kiest jij op welke manier frequent ons het container komen legen. wij biedt de voordeligste service.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het het glas om te maken van nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter echter één prima grondslag. Daar zit meestal ongeveer 50% oudere glas binnen nieuwe glas. Tijdens het verwerken maken wij verschil tussen blank, bruine, groene en ook gemengd glas. Daarnaast worden kurk en deksels verwijderd. Via glas te hergebruiken, kan er zijn bij een heel veel lagere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heb jij vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragen of verbinding .

Wat is mag er zijn bij het de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gediend had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallen kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk etc. n Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief dienen beschermd en ook in veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen tijdens een veilig proces voor verzameling en vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft jij 100% zekerheid dat jouw dossiers beschermd vernietigt zijn. Na de vernietiging zullen de restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat jij jouw dossiers niet wil in de de papierbak wilt gooien. Enkele papieren bevatten geheime informatie en kunnen kunnen daarom best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons U. U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft één gleuf waar het papier precies doorheen past. Als het documenten al in het container zijn, krijgt ze nog in handen. Onze bestuurder arriveert eens in tijd langs om de bak ledigen en de papier plaats vernietigen binnen onze truck. Ook dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarin de container via het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het inhoud wordt vervolgens direct vernietigd.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klepje in het deksel kan jij het documenten in het container werpen. Je heeft de keuze van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kiest je de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw archief geen op vervoer gaat, loopt jij niet gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze wordt verzameld en verwoest.