Castricum Afvalcontainer 3 Kinderen 🔴 14 BEWEZEN ZAKEN

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal altijd overblijvend afval blijven bestaan. Probeer het afvalstroompje dus klein eventueel te houden en je gaat opmerken dat het financieel voordeelgevend is. Via afval heel veel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er heel min mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Castricum Afvalcontainer 3 Kinderen

Kies uit het ruimste assortiment afvalcontainers en bestel de de ideale rolcontainer geschikt voor je restvuil. Binnen de rest container werp je al het niet-recyclebare afval welke je niet verder kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en glas thuishoren geen in de container. Ook voor PMD verdelen bezitten ons het juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming betreffende elke afvalstromen die in bedrijven vrijkomen. Deze stromen mogen vaak gescheiden ingezameld worden. Het is verbeterd betreffende de milieu en de geldbeugel.

Wat mag wel er in de bedrijfsafval?

Hoezo goed je je afval tevens verdeelt, er zal er steeds restvuil aanwezig zijn. Probeer het afvalstroom heel beperkt mogelijk te behouden en je zult opmerken dat het financieel voordeelgevend is. Door afvalstoffen dus veel toevallig te verdelen, zoals papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er heel zo weinig mogelijk restvuil over. In de het afvalcontainer werp je al het de niet te recyclen afval die je niet verder verder kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, PMD en glas passen geen in de de rest container.

Is scheiden sorteren van zakelijk afval gedwongen?

Je wordt verplicht afvalstromen mogelijk toevallig te sorteren. In de de Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat de bedoeling beschreven producten weer te aanwenden waar dat het mag.

Wat kost een container een container rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor afvalcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van het afvalstroompje, de afmeting van container en hoe vaak de container geleegd moet worden worden. U vindt je ieder kosten op de de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en vlug een van de talloze varianten vuilcontainers. Wij leveren hem zonder kosten in een etmaal in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je direct gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Gemengd afval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Lees dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container huren, maar ook opteren voor een stalen vuilcontainer. Een stalen afvalcontainer is solide en brandveilig, handig als de container op een algemene locatie staat. Je gaat uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geledigd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn grote moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van hernieuwbare kracht. Restafval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst twintig procent van de groene stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaalresten er uitgehaald die hun route verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een bruikbare bestemming. Deze donkere korrelvormige resten worden ingezet voor het verhogen of creëren van wegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei schadelijke stoffen uit tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate toch in het leefomgeving belanden. Daarom moeten we doorgaan met zoeken naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Castricum Afvalcontainer 3 Kinderen:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er niet plagen bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te ruime container.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container wanneer deze maar halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een passende uitkomst voor ieder type afval en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Castricum Afvalcontainer 3 Kinderen

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, des te duurzamer de afhandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid afval in jouw gemengd afval container te verlagen, fase 1. Dit bereiken wij door te adviseren over sorteren bij de afkomst. Want zuiver aparte afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en kosten bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De volume voor een algemeen afval container varieert van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je kan kiezen voor een betaalbare plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om naar te ramen die grootte het goed bij je past? Haal dan gauw aansluiting op met één van onze specialisten. Door onze langdurige deskundigheid met afvalstromen begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En wens je één keer een extra leegmaken of standaard een formaat ruimer? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel issue!

De kosten van de containers verschillen per afvalsoort, materiaal en capaciteit. Je verhuurt bij ons altijd tegen de laagste prijzen. Restafval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, zoals we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs zie je bij ons juist voor wat je te maken hebt. In ons simpele bestelproces staat helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een bepaalde alternatieve container neerlegt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Hierdoor kom je naderhand nooit voor nare onthullingen te staan.

Hoe houd je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Castricum Afvalcontainer 3 Kinderen

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een zeer divers aanbod met containers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Karton

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de horizon ligt. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalstroom apart inzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat je papier- en papier op de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, echter tevens op kantoren kunt je je biologisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalstromen in verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Daarnaast ligt het scheiden van uw afval tevens beter voor het het milieu. PMD kan namelijk gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen vers materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste container voor het PMD en Castricum Afvalcontainer 3 Kinderen

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis bezorging en nationale dekking, heb je binnen 24 uren je afvalcontainer bij het verlangde locatie staan. Je beslist zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en hoe vaak het container geledigd dient te zijn. Op deze manier ken je daarom zeker dat je jouw vuilnis altijd weg kunt en dat je bijdraagt voor een verbeterde omgeving door je vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, want we belasten het milieu minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag binnenin (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Shopper tassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemische symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend stof zit geplaatst Los karton of verschillend papier
 • Verpakking met van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis je sorteert, hoe beter dat zal zijn voor het milieu en jouw geldbeurs. Glas is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te splitsen zijn. Glasafval bestaan van flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder het te scheiden pakt het vanwege de volume en ook massa heel veel ruimte in de afval van het bedrijf op. Jij kan daarom heel besparen in je afvalkosten. Het glas is ook tevens compleet te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het heel veel minder kracht dan glazen te maken uit verse grondstoffen.

Ontstaat er bij jouw bedrijf heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is is één glascontainer onmisbaar. Bezit je wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons functioneert met flexibele contracten omdat je de nummer bakken eenvoudig verandert.

De juiste container voor glasafval

Bestel het meest geschikte containers voor het jouw glasafval bij ons. Je hebt de keuze uit keuze van een bak van 240 liters en van 900 liter. Er is is al een container voor glas startend bij €13 per maand en ook deze worden kosteloos geplaatst. Op basis van de hoeveelheid glasafval kiest jij hoe frequent wij het container zullen komen legen. wij biedt de voordeligste service.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost veel kracht om het glas te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter echter één prima grondslag. Er zit gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuwe glas. Tijdens de verwerken maken we verschil onder wit, bruin, groene en ook gemengd glas. Ook worden kurken en deksels verwijderd. Via het glas te recyclen, kan er op een veel kleinere warmte glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heb je vraagstukken? Bekijk de frequent gestelde vragen of contact .

Wat mag er bij het het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gediend heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallend kruikjes, borden, koppen, keramiek etc. Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en op een veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons helpen tijdens een veilig proces van verzameling en vernietiging van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je honderd procent garantie dat jouw archief veilig vernietigt zijn. Na vernieling worden het restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jij je archief niet wil in de het papiercontainer wilt gooien. Enkele documenten bezitten geheime gegevens en kunnen dus best vernielt . Vermoedelijk gebruik voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen archief is heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij frequent veel vuil in de het vorm van geheim document? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft één gleuf waar het document exact erin past. Wanneer het documenten eenmaal in de container zitten, krijgt ze meer in handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal in zoveel tijd bij voor de bak legen en het papier ter plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarbij het container door het vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. De inhoud zal daarna direct vernietigd.

De geschikte bak voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop je jouw geheime papieren veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Via het klep in de deksel kan je het papieren in de bak werpen. Je heeft de keuze van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op het transport gaat, loop jij niet risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden ingezameld en vernietigd.