Breedte Rolcontainer 🔥 4 MAKKELIJKE ZAKEN

Vlug en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Tracht dit stroom van afval zo minimaal mogelijk te behouden en je zult zien dat deze economisch voordeelgevend is. Via vuil dus mogelijk toevallig te verdelen, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er heel minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Breedte Rolcontainer

Kies uit bij de meest uitgebreide assortiment afvalcontainers en bestel de meest geschikte container voor je je restafval. In de de rest afvalcontainer gooi je reeds het niet niet-recyclebare afval dat je niet verder kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, en glas horen geen in de het afvalcontainer. Tevens betreffende PMD sorteren hebben wij het correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming betreffende alle afvalstromingen die binnen ondernemingen ontstaan. Die afvalstromen mogen vaak afzonderlijk opgehaald worden. Dit is beter aangaande het milieu leefomgeving en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag er in de zakelijk afval?

Hoe prima je je afvalstoffen ook sorteert, er gaat steeds restafval voortdurend zijn. Probeer dit stroom van afval dus minimaal toevallig te bewaren en je zal zien dat dit economisch voordeelgevend is. Door vuil dus mogelijk toevallig te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er heel zo weinig toevallig restvuil over. Binnen de rest container gooi je al het het niet-recyclebare afval welke je niet verder meer kan sorteren. Documenten/karton, swill, PMD en ruiten horen niet in de het afvalcontainer.

Is scheiden verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je bent noodzakelijk afvalstromingen zoveel eventueel te verdelen. In de het landelijk Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het doel doel vermeld producten weer te gebruiken waar dat het mag.

Wat kost een een afvalcontainer voor?

De kosten van containers afhankelijk hangt af van de afvalstroom het afvalstroompje, de grootte afmeting van de afvalcontainer en hoe vaak de container geledigd container geledigd dient worden. Jij ontdekt alle kosten op de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en rap een van de verschillende typen rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze scherpe kosten zie je meteen tijdens het bestelproces. Handig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, verminder je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even door. Of neem direct jouw restafval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos passende inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook gaan voor een metalen afvalcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is solide en brandwerend, nuttig als de container op een publieke locatie staat. Je gaat uit diverse inhoudsmaten. De keuze is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt gratis bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de productie van hernieuwbare energie. Gemengd afval klinkt dan wellicht waardeloos, dat is het echter niet! De afvalbranche voorbrengt maar zowaar 20% van de groene energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun weg vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige doel. Deze gitzwarte korrelachtige assen worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van straten. Jammer genoeg komen er ook diverse giftige stoffen uit in de verbranding die in minstens of kleinere mate toch in het leefomgeving komen. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Breedte Rolcontainer:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af zodat er niet plagen bij het afval kan. Tevens kan stank geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té ruime container.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren via ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een geschikte oplossing voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Breedte Rolcontainer

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit 6 treden.

Naarmate je hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want zuiver gescheiden afvalsoorten worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te vermijden, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Soorten en kosten ondernemingsafval en restafval verwijdering

De volume voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar tussenin. Je kan selecteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om bij te schatten welke grootte het beste bij je past? Neem dan even contact op met een van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren ervaring met afvalmaterialen kennen wij exact wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een meer legen of regulier een formaat groter? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De kosten van de rolcontainers wisselen per afvalcategorie, grondstof en volume. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige prijzen. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalcategorieën. Dit komt, zoals we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs zie je bij ons juist waarvoor je aan toe bent. In ons simpele bestelproces staat vermeld helder wat je voor een restafvalcontainer of een andere bak neerlegt. Wij achten het cruciaal dat dit aspect transparant is. Op deze manier ben je naderhand niet voor nare verrassingen te zitten.

Hoe houd je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Breedte Rolcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart verzamelen. Je hebt de keuze uit een erg divers aanbod met afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een ruime keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen container is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vandalisme op de horizon staat. Kies, afhankelijk van je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Tevens in je beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat jouw papier- en papier in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt voor basis voor nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter ook in kantoren kunt je jouw organisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit extra recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een groot gedeelte van bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalstromen in te verzamelen, geraken je containers minder vlug gevuld. Daarnaast ligt het apart houden van je vuilnis ook goed voor het de milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, je PMD wordt immers een grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Breedte Rolcontainer

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We leveren verschillende kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze bezorging en nationale bereik, heeft je in 24 uur jouw container op de verlangde plek geplaatst. Je bepaalt zelf de verlangde capaciteit en hoe vaak de container geledigd moet te worden. Zo weet je daarom zeker dat je je afval altijd weg kan en waar je bijdraagt voor een verbeterde milieu door jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel je voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving veel minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Shopper tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof is geplaatst Los karton of ander papier
 • Pakket inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Hoe veel vuilnis je sorteert, hoe beter dat het zal zijn ten behoeve van het milieu en je portemonnee. Glaswerk blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te scheiden zijn. Glasverval bestaat uit flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder het om scheiden neemt het glasafval door de ruimte en massa heel veel plaats bij de afval van het bedrijf in. Jij kan dus heel besparen in je afvalkosten. Het glas is bovendien compleet om te recyclen. Daarnaast kost het veel minder kracht dan glazen om te maken van nieuwe materialen.

Komt er bij je bedrijf heel veel glasafval los, zoals bij de horecabedrijven, dan is is een container voor glas essentieel. Bezit je wisselende tijdsperioden qua drukte? wij functioneert samen met aanpasbare contracten omdat jij het aantal containers makkelijk aanpast.

Het geschikte bak voor glasafval

Bestel het meest geschikte bakken voor jouw glasafval bij ons. Je hebt de selectie uit één bak met 240 liters en ook met negenhonderd liters. Er is reeds één glascontainer startend bij €13 per maand en dit wordt kosteloos geplaatst. Op basis van de afval kies jij op welke manier frequent ons het container komen ledigen. wij biedt de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost heel veel energie voor het het glas om te maken uit verse grondstoffen. Glasafval is echter één prima basis. Er zit gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuw glas. Bij de bewerken doen we verschil onder wit, bruine, groene en gemengd glazen. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via glas om te recyclen, kan er zijn bij een veel lagere warmte glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heb je vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of neem neem contact .

Wat is mag er zijn bij de glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gediend had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet beschermd en op veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou je daarom best goed regelen. Het gesloten rolcontainers van ons helpen bij een veilig proces voor verzameling en vernieling van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten zullen discreet vervoerd. Zo heb je 100% garantie dat je je archief veilig vernietigd is. Na vernietiging worden de restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je je archief niet in de de papierbak wilt gooien. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en daarom beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel afval in de vorm van geheim document? Kies dan voor dossiervernietiging van ons . U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft één spleet waarin het papier exact doorheen past. Als het papieren eenmaal in de container zijn, krijgt niemand ze meer bij handen. Onze chauffeur komt eens in de tijdstip langs voor de container ledigen en het papier plaats vernielen binnen onze truck. Ook dit werkt door middel van een gesloten systeem waarbij de bak door het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het content wordt vervolgens meteen vernietigd.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je je geheime papieren veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klepje in het deksel kan je de papieren in de bak werpen. Jij hebt de selectie uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw behoefte kiest je de gewenste frequentie van lediging. Omdat je archief niet op het vervoer is, loop jij geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en verwoest.