Brabantia Afvalcontainers Trackid Sp-006 ᐅ 13 OPVALLENDE FEITJES

Gauw en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal steeds restafval blijven bestaan. Tracht deze stroom van afval zo klein eventueel te bewaren en je zult opmerken dat het geldelijk voordeelgevend is. Door afval zo veel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er dus min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Brabantia Afvalcontainers Trackid Sp-006

Kies uit uit het grootste meest uitgebreide assortiment rolcontainers en koop het beste container voor je je overblijvend afval. In het afvalcontainer werp je al het het onrecyclebare afvalstoffen welke je niet verder meer kan verdelen. Documenten/karton, swill, en vensterglas thuishoren geen binnen de restafvalcontainer. Ook betreffende PMD verdelen bezitten we de geschikte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor elke afvalstromen welke binnen firma’s ontstaan. Die stromingen zouden meestal afzonderlijk verzameld zijn. Dit is beter betreffende het milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat mag wel er in bedrijfsafval?

Hoezo uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal er altijd overblijvend afval voortdurend zijn. Poog het afvalstroompje dus klein mogelijk te bewaren en je zult zien dat het financieel voordelig is. Door vuil dus veel eventueel te verdelen, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er heel minimaal mogelijk restafval over. In het container gooi je je al het het onrecyclebare vuil welke je niet verder meer kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, PMD en glas thuishoren geen in de het container.

Is het sorteren van zakelijk afval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te verdelen. In de de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel streefdoel vermeld producten nogmaals te benutten indien dat lukt.

Wat kost een container rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven van afvalcontainers zijn hangt af van de afvalstroom de stroom van afval, de grootte van omvang van de rolcontainer alsook hoe vaak de container geledigd rolcontainer geledigd moet zijn. Je vindt je elke tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je documenten, vensters, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke onderneming komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons koop je eenvoudig en snel een van de verschillende varianten afvalcontainers. Wij leveren hem gratis binnen 24 uur in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze concurrerende tarieven zie je direct tijdens het bestelproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te verzamelen, reduceer je de massa algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Bekijk dan even voort. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, nuttig als de vat op een publieke locatie staat. Je kiest uit verschillende inhoudsmaten. De keuze is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) ontdaan moeten geraken. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de 12 ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van groene stroom. Algemeen afval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector voorbrengt maar liefst een vijfde van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun route voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een functionele doel. Deze donkere korrelachtige assen worden toegepast voor het aanvullen of creëren van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende giftige stoffen los in de verbranden die in meer of kleinere mate echter in het milieu komen. Daarom moeten we doorgaan met streven naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Brabantia Afvalcontainers Trackid Sp-006:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische overzicht ontdek je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor je personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af zodat er geen ongedierte bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te ruime bak.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak als dit maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor elk soort afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Brabantia Afvalcontainers Trackid Sp-006

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit 6 niveaus.

Hoger op de orde, hoe duurzamer de behandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de massa rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, fase 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over sorteren bij de bron. Want zuiver gescheiden afvalsoorten worden zo veel als mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een kringloop maatschappij.

Categorieën en tarieven zakelijk afval en restafval beheer

De capaciteit voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar ertussen. Je kunt selecteren voor een voordelige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te bepalen die grootte het perfect bij je past? Neem dan gauw aansluiting op met één van onze specialisten. Met onze jarenlange kennis met afvalstromen begrijpen wij exact wat je vereist hebt. En wil je een keer een aanvullend leegmaken of standaard een maatje ruimer? Dan is dat uiteraard ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalsoort, materiaal en volume. Je least bij ons altijd tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit voortvloeit, als we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig zie je bij ons juist voor wat je aan toe. In ons eenvoudige bestelsysteem staat vermeld helder wat je voor een restafvalcontainer of een bepaalde verschillende bak betaalt. Wij vinden het cruciaal dat dit helder is. Op deze manier ben je naderhand geen voor vervelende ontdekkingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Brabantia Afvalcontainers Trackid Sp-006

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je hebt de keuze tussen een erg gevarieerd assortiment met containers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling op de loer staat. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Ook in jouw beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat je document- en karton in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet als grondstof voor nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar tevens op kantoor kunt je je organisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit extra recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalsoorten in verzamelen, geraken je containers minder vlug gevuld. Bovendien is het apart houden van uw afval ook goed voor het het milieu. PMD kan immers hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse artikelen te produceren, jouw PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Brabantia Afvalcontainers Trackid Sp-006

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende afvalcontainer voor je PMD. We bieden verschillende plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze levering en nationale dekking, heb je in 24 uur je afvalcontainer op het verlangde plek staan. Je beslist zelfstandig de gewenste capaciteit en hoe vaak het container geleegd dient te worden. Zo weet je dus zeker waar je je vuilnis altijd weg kan en dat je bijdraagt aan een beter milieu door je afval te splitsen. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, omdat wij belasten het milieu minder indien we afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te worden. De resterende plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemische symbool (deodorant, lak etc)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander stof is gestopt Los karton ofwel verschillend papier
 • Verpakking inclusief van chemische materialen
 • Glasverval

Hoe veel afval je sorteert, des te goed dat het is ten behoeve van de milieubescherming en jouw portemonnee. Glas is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te splitsen zijn. Glasscherven bestaan van flesjes, potjes en glasscherven. Zonder te splitsen neemt het glasafval vanwege de ruimte en ook massa heel veel plaats bij het bedrijfsafval op. Jij kan daarom flink uit besparen op je kosten voor afval. Het is tevens volledig te recyclen. Ook verbruikt het veel kleiner kracht dan glaswerk om te maken uit verse grondstoffen.

Ontstaat er bij jouw bedrijf heel veel glasafval vrij, zoals bij de sector van de horeca, dan is één glascontainer onmisbaar. Heb je variërende periodes qua bezigheden? ons werkt samen met aanpasbare contracten waardoor jij het nummer containers makkelijk verandert.

Het geschikte container voor glas restafval

Koop het meest geschikte containers voor jouw glasafval bij ons. Jij heeft de keuze uit keuze uit een bak van 240 liter en met 900 liter. Er is reeds een glascontainer vanaf €13 per maand en dit worden gratis neergezet. Afhankelijk van de de afval kiest jij op welke manier vaak ons de container komen legen. wij biedt het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht voor het het glas te maken uit verse materialen. Glasverval is echter daarentegen één goede basis. Daar zitten meestal ongeveer 50% oud glazen in nieuw glazen. Bij het verwerken maken wij onderscheid tussen blank, bruin, groene en ook gemengd glas. Daarnaast worden kurk en ook dekseltjes verwijderd. Via glas om te recyclen, kunnen er zijn op een veel lagere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heeft je vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij het glasverval?

Wel:

Lege glasafval die gediend had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallend jenever kruiken, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en in veilige manier vernietigd worden. Dossiervernietiging kan je dus beter goed regelen. Het gesloten rolcontainer van ons ons helpen tijdens een veilig proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw archief. Discreet en veilig. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft jij honderd procent zekerheid dat jouw dossiers beschermd vernietigd zijn. Na vernietiging worden de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je dossiers niet wil in de de papierbak wilt werpen. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid vuil in de vorm van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft één gleuf waarin het papier precies doorheen past. Als de documenten eenmaal in de container zijn, krijgen niemand zij nog in handen. Onze bestuurder komt eens zoveel tijdstip bij om het bak te legen en de papier ter plaats te vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten systeem waarbij het bak via de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. De content wordt vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klepje in het deksel kan jij de papieren in de container werpen. Jij hebt de keuze van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier niet op vervoer gaat, loop jij geen risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en vernietigd.