Bols Rolcontainer Verhuizen 🔴 10 MAKKELIJKE WEETJES

Gauw en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook sorteert, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Poog dit afvalstroom zo klein eventueel te behouden en je zal zien dat deze economisch voordelig is. Via afvalstoffen dus veel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er heel zo weinig eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Bols Rolcontainer Verhuizen

Kies bij de ruimste gamma containers en bestel de de meest geschikte rolcontainer voor je je restvuil. In de container werp je al de niet te recyclen afvalstoffen welke je niet verder meer kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, en ruiten passen niet thuis binnen de rest container. Eveneens betreffende PMD scheiden beschikken we de juiste correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming voor alle afvalstromen dat binnen firma’s ontstaan. Dit stromen mogen meestal apart verzameld worden. Dit is goed voor het milieu leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat is toegestaan er binnen bedrijfsafval?

Op welke manier uitstekend je je afval ook verdeelt, er zal er telkens restafval blijven zijn. Probeer dit afvalstroompje heel klein toevallig te bewaren en je zult merken dat deze geldelijk gunstig is. Door vuil heel mogelijk eventueel te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er heel minimaal toevallig restvuil over. Binnen de afvalcontainer werp je al het het niet onrecyclebare vuil dat je niet verder meer kan scheiden. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas thuishoren geen in de afvalcontainer.

Is het verdelen van zakelijk afval gedwongen?

Je wordt noodzakelijk afvalstromingen zoveel toevallig te verdelen. In de het Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het streefdoel omschreven artikelen nogmaals te aanwenden indien dat het kan.

Wat kost een container voor afvalcontainer bedrijfsafval?

De kosten voor containers zijn afhangend van de de afvalstroom stroom van afval, de grootte van grootte van container en hoe vaak de container container ontleegd dient geraken. U vindt je alle prijzen op tarievenpagina.

Welk type afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je papier, glas, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons bestel je gemakkelijk en rap een van de talloze varianten afvalcontainers. Wij leveren hem gratis in een dag in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage kosten zie je gelijk in het orderproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Gemengd afval is door zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te zamelen, reduceer je de aantal algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Doorlees dan even door. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, handig als de bak op een publieke plaats staat. Je gaat uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de 12 ruime actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de productie van hernieuwbare energie. Gemengd afval klinkt dan eventueel zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar minstens twintig procent van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaaldeeltjes er verwijderd die hun weg verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een bruikbare doel. Deze donkere korrelachtige assen worden toegepast voor het ophogen of aanleggen van straten. Jammer genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke materialen los gedurende de verbranden die in bepaalde of kleinere mate echter in het leefomgeving terecht komen. Dus moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Bols Rolcontainer Verhuizen:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té grote container.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container wanneer dit maar halfvol is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor ieder type afval en voor ieder onderneming. Bovendien werken wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan doen we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Bols Rolcontainer Verhuizen

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zestal niveaus.

Hoe hoger op de ladder, hoe ecologischer de behandeling. Zo trachten wij samen met jou de volume vuilnis in jouw algemeen afval container te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want puur afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en kosten ondernemingsafval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je mag kiezen voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om naar te schatten wat grootte het goed bij je aansluit? Haal dan gauw verbinding op met een van onze deskundigen. Met onze jarenlange kennis met afvalstromen kennen wij exact wat je vereist hebt. En wil je één keer een meer lediging of standaard een maatje grotere? Dan is dat uiteraard ook geen issue!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, stof en capaciteit. Je verhuurt bij ons telkens tegen de scherpste tarieven. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkig zie je bij ons exact waar je aan toe bent. In ons simpele bestelmethode staat duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een bepaalde alternatieve bak betaalt. Wij vinden het cruciaal dat dit aspect transparant is. Zo kom je later nooit voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe hou je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Bols Rolcontainer Verhuizen

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer zetten, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes apart inzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer gevarieerd aanbod van containers van 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een ruime keuze tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling op de horizon ligt. Kies, naargelang van je nood, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan wel 7 keer hergebruikt worden. Tevens in je beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat jouw document- en papier op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet als basis voor nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, pasta, dranken, eierschalen, frites, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten vrij, echter ook in kantoren mag je jouw organisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van meer herbruikbaar afval dan je denkt! Ongemerkt bestaat één groot gedeelte van bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je overige afvalsoorten in te verzamelen, geraken je containers minder vlug gevuld. Bovendien is het apart houden van uw vuilnis tevens beter voor het milieu. PMD kan immers hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, je PMD wordt immers één basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Bols Rolcontainer Verhuizen

{service1)

Bij vind je altijd een passende afvalcontainer voor jouw PMD. Wij bieden verschillende kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis levering en landelijke dekking, heb je binnen 24 uren jouw afvalcontainer bij de gewenste plek staan. U bepaalt zelfstandig het verlangde capaciteit en hoe frequent het afvalcontainer geleegd moet te zijn. Zo ken je dus zeker dat je jouw afval steeds kwijt kunt en waar je bijdraagt voor een beter omgeving via je afval te scheiden. Bestel snel je goedkope container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat we belasten het milieu veel als wij afval recycleren. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Polystyreenschuim Pakketten inclusief aluminium laag binnenin (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en gomballen) (Stijf) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten met vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend stof is geplaatst Los karton of verschillend papier
 • Verpakking inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te meer vuilnis je sorteert, des te beter dat het is ten behoeve van het milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glas is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaan van flesjes, potten en scherven. Zonder het om splitsen pakt het vanwege het ruimte en ook gewicht heel veel plaats bij het bedrijfsafval in. Je kunt dus heel uit besparen in je kosten voor afval. Het is tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen veel minder kracht in vergelijking met glaswerk te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Komt er op je onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld in de horeca, dan is één glascontainer essentieel. Heb je variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij werkt met flexibele contracten omdat je de aantal bakken makkelijk aanpast.

De geschikte bak voor het glasafval

Koop het meest geschikte containers voor je glasafval op ons. Je heeft de keuze uit selectie van één bak met 240 liter en ook met negenhonderd liters. Er is reeds één container voor glas startend bij €13 elke maand en ook dit worden kosteloos geplaatst. Op basis van de de afval kies jij hoe frequent ons het bak zullen komen legen. wij biedt het meest voordelige service.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost kost heel veel energie om glas om te produceren van verse materialen. Glasverval is daarentegen één prima grondslag. Er zit gewoonlijk circa 50% oudere glazen binnen nieuw glas. Bij de bewerken doen wij onderscheid tussen blank, bruin, groen en ook bont glas. Ook zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er op één heel veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heb jij vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat mag wel er bij het de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gefungeerd heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallend kruiken, borden, koppen, keramiek etc. n Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet veilig en ook op een veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan je dus beter goed organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons helpen tijdens een veilig proces voor verzameling en vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten zullen discreet vervoerd. Op deze manier heeft je honderd procent zekerheid dat je jouw dossiers beschermd vernietigt is. Na de vernieling zullen de restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jij je archief niet in het papierbak wil gooien. Sommige documenten bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je regelmatig veel afval in de het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons U. U krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft een spleet waarin het document precies doorheen past. Als de papieren eenmaal in het bak zijn, krijgen ze nog in . Onze chauffeur komt eens in de zoveel tijdstip bij om het container te legen en het papier plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarbij de container door het truck zelf wordt opgeheven en geopend. Het content zal daarna meteen vernietigd.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je je vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Via de klepje in de deksel kun je de documenten in het bak gooien. Jij hebt de selectie van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier niet op vervoer is, loop jij geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en vernietigd.