Beelen Container Contact ᐅ 15 SNELLE TRUCS

Gauw en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal telkens restvuil voortdurend bestaan. Poog deze afvalstroom dus klein mogelijk te houden en je gaat merken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Door afval heel zoveel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er zo minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Beelen Container Contact

Kies van het grootste meest uitgebreide gamma containers en koop de beste beste container voor je restafval. In het afvalcontainer gooi je reeds het onrecyclebare afval die je niet meer kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas passen geen binnen de container. Tevens voor PMD scheiden bezitten ons de correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam aangaande ieder afvalstromen die bij firma’s vrijkomen. Die afvalstromen kunnen dikwijls afzonderlijk verzameld worden. Het is goed voor het milieu milieu en de portemonnee geldtas.

Wat mag er in ondernemingsafval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal er steeds restvuil aanwezig bestaan. Tracht het afvalstroom dus klein eventueel te behouden en je gaat merken dat deze economisch voordeelgevend is. Met vuil heel veel eventueel te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er zo zo weinig mogelijk restafval over. In de het afvalcontainer werp je reeds het niet te recyclen afval welke je niet verder extra kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, PMD en vensterglas horen niet in de rest restafvalcontainer.

Is het verdelen van ondernemingsafval gedwongen?

Je bent verplicht afvalstromingen zoveel toevallig te sorteren. In het Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel omschreven artikelen weer te benutten waar dat mag.

Wat kost een container voor rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor de rolcontainers zijn hangt af van de afvalstroom het afvalstroompje, de grootte van grootte van de rolcontainer alsook hoevaak de afvalcontainer ontleegd moet worden worden. Jij vindt elke tarieven op de tarievenpagina de.

Welk type restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In ieder organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en vlug een van de verschillende typen rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende een etmaal in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je direct gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te verzamelen, reduceer je de aantal gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een stalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de vat op een publieke locatie staat. Je gaat uit verschillende inhoudsmaten. De keuze is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geleegd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn omvangrijke hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de generatie van hernieuwbare kracht. Gemengd afval klinkt dan wellicht waardeloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar minstens een vijfde van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de laatste metalen er uitgehaald die hun weg verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een bruikbare toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden gebruikt voor het aanvullen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook allerlei giftige stoffen vrij in de verbranden die in meer of geringere mate toch in het milieu belanden. Om die reden moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Beelen Container Contact:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af zodat er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té ruime bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container als dit slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor elk type afval en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen we dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Beelen Container Contact

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit 6 niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe duurzamer de verwerking. Zo pogen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw restafvalcontainer terug te dringen, stap 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want puur afzonderlijke afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en neemt deel niet bij aan een kringloop maatschappij.

Categorieën en prijzen zakelijk afval en algemeen afval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar ertussen. Je mag selecteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om bij te ramen wat omvang het beste bij je past? Neem dan snel contact op met één van onze deskundigen. Door onze langdurige kennis met afvalsoorten begrijpen wij exact wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een aanvullend legen of standaard een maatje groter? Dan is dit uiteraard ook geen enkel kwestie!

De kosten van de bakken variëren per afvalsoort, stof en volume. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige tarieven. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, als we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkig zie je bij ons precies voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelsysteem is aangegeven helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een andere verschillende rolcontainer betaalt. Wij beschouwen het essentieel dat deze informatie duidelijk is. Zo ben je naderhand nooit voor nare onthullingen te staan.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Beelen Container Contact

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papierafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een heel divers assortiment van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en karton vind je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren container is geschikt als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de loer ligt. Selecteer, naargelang van je nood, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je hoe vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat je papier- en karton op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof voor nieuw producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter ook op kantoor kunt je je biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit extra herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaat een groot deel van ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalstromen in zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Daarnaast ligt het apart houden van je afval tevens beter voor het omgeving. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, je PMD is immers één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Beelen Container Contact

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden verschillende plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze levering en landelijke dekking, heb je in 24 uren jouw container bij het gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en op welke manier frequent de container geleegd moet te zijn. Zo ken je dus zeker dat je je vuilnis steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een beter omgeving via jouw afval te splitsen. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, omdat we belasten het milieu veel minder indien wij afvalstoffen hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook gomballen) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemisch teken (deodorant, verf enzovoort)
 • Pakketten met ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal is gestopt Afzonderlijk doosjes of verschillend document
 • Verpakking met van chemische materialen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis jezelf scheidt, hoe goed dat het zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glas blijkt een van de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen zijn. Glasscherven bestaat van flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder het om scheiden pakt het door de volume en massa heel veel ruimte bij de afval van het bedrijf in. Jij kan daarom flink besparen op je kosten voor afval. Het glas is bovendien volledig te hergebruiken. Ook verbruikt het heel veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk om te maken van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar op jouw onderneming heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is een glascontainer essentieel. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons werkt met aanpasbare overeenkomsten omdat jij de aantal bakken makkelijk verandert.

De juiste bak voor glas restafval

Koop de beste containers voor het je glasafval op ons. Jij hebt de selectie uit één bak met tweehonderdveertig liters en met 900 liter. Er is al een container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit wordt gratis neergezet. Op basis van hoeveelheid afval kiest je op welke manier vaak wij de bak komen legen. ons leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het kost veel energie voor het het glas om te maken uit verse materialen. Glasafval is echter echter één prima grondslag. Er zitten gewoonlijk circa 50% oud glas binnen nieuw glazen. Bij de bewerken doen we verschil onder wit, bruin, groene en gemengd glazen. Ook worden kurk en ook dekseltjes verwijderd. Via het glas om te recyclen, kan er zijn op één heel veel lagere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heb je vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat mag er zijn bij het glasafval?

Wel:

Leeg glasverval dat gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief moet beschermd en ook in een veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging zou jij dus beter uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Papieren zullen discreet vervoerd. Op deze manier heeft jij 100% garantie dat je je archief veilig vernietigd zijn. Na vernieling worden het restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jij je archief niet in het papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid vuil in de het vorm van geheim document? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waar het document exact doorheen past. Als het papieren eenmaal binnen het container zitten, krijgt ze meer in . Onze bestuurder arriveert eenmaal in tijd langs voor het bak legen en de documenten ter plekke te vernielen in onze truck. Ook dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarbij de bak door de truck zelf wordt opgeheven en geopend. De inhoud zal daarna meteen vernielt.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Door de klep in het deksel kan je de papieren in de bak gooien. Jij hebt de keuze van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op het transport gaat, loop jij niet risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt ingezameld en verwoest.