Bedrijfsafval Hoogeveen ✔️ 13 ONVOORSTELBARE HACKS

Vlug en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afval ook scheidt, er zal telkens restafval aanwezig bestaan. Probeer dit afvalstroompje dus beperkt mogelijk te bewaren en je gaat zien dat dit financieel voordeelgevend is. Door afvalstoffen zo zoveel mogelijk te scheiden, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er zo minimaal mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Bedrijfsafval Hoogeveen

Selecteer van het meest uitgebreide assortiment afvalcontainers en koop de beste afvalcontainer voor je je restafval. In de afvalcontainer werp je al het niet niet te recyclen afvalstoffen die je geen verder kan scheiden. Documenten/karton, swill, en glas horen niet in de het restafvalcontainer. Tevens voor PMD scheiden bezitten wij het geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de naam voor ieder afvalstromen dat in bedrijven ontstaan. Dit stromen mogen meestal afzonderlijk verzameld geraken. Dat is goed voor het milieu milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat mag wel er binnen zakelijk afval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen tevens verdeelt, er gaat telkens restvuil blijven voorkomen. Probeer deze afvalstroom heel beperkt toevallig te houden en je gaat opmerken dat dit financieel voordeelgevend is. Via afval dus zoveel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er zo min toevallig overblijvend afval over. In het restafvalcontainer gooi je je al de niet-recyclebare vuil die je niet extra kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen niet binnen de rest afvalcontainer.

Is scheiden scheiden van bedrijfsafval gedwongen?

Je bent noodzakelijk afvalstromingen zoveel mogelijk te scheiden. In de de Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat de doel omschreven goederen nogmaals te aanwenden waar het mag.

Wat kost een container voor rolcontainer voor bedrijfsafval?

De kosten voor de containers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom het afvalstroom, de grootte omvang van container en hoevaak hoevaak de container geledigd container geleegd moet worden zijn. Je vindt elke tarieven op de.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je papier, glas, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In ieder bedrijf komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en vlug een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos gedurende 24 uur in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe tarieven zie je meteen gedurende het orderproces. Praktisch, want dan kun je meteen zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te zamelen, reduceer je de aantal algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Doorlees dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandwerend, praktisch als de vat op een openbare plek staat. Je gaat uit verschillende groottes. De keuze is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf omvangrijke hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare energie. Restafval lijkt dan eventueel zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens twintig procent van de duurzame energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de laatste metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een functionele toepassing. Deze donkere korrelachtige slakken worden gebruikt voor het ophogen of bouwen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse schadelijke substanties uit tijdens de verbranden die in minstens of mindere mate toch in het natuur belanden. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo minimaal afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Bedrijfsafval Hoogeveen:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien huur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor je personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De bakken sluiten goed af waardoor er geen plagen bij het afval kunnen. Ook kan stank geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té ruime container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container als deze maar halfvol is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor elk bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Bedrijfsafval Hoogeveen

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zestal stappen.

Naarmate je hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo pogen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid afval in jouw gemengd afval container te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want puur gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Typen en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je kunt selecteren voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om bij te bepalen wat omvang het beste bij je past? Haal dan gauw aansluiting op met een van onze experts. Door onze vele jaren kennis met afvalstromen kennen wij exact wat je vereist hebt. En wens je eenmalig een aanvullend legen of regulier een formaat grotere? Dan is dat uiteraard ook geen enkel issue!

De kosten van de containers wisselen per afvalcategorie, grondstof en capaciteit. Je least bij ons altijd tegen de laagste kosten. Restafval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg zie je bij ons juist voor wat je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelmethode is aangegeven helder wat je voor een restafvalcontainer of een bepaalde verschillende container neerlegt. Wij vinden het cruciaal dat deze informatie transparant is. Op deze manier raak je later niet voor onaangename onthullingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Bedrijfsafval Hoogeveen

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, want we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papierafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de keuze uit een erg gevarieerd assortiment met afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een brede keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vandalisme aan de loer ligt. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest gepaste grootte. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel zeven maal hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat jouw document- en papier in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof tot nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, frites, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten vrij, maar tevens in kantoren mag je je organisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van meer recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een groot deel uit bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalstromen in verzamelen, zitten je containers minder vlug vol. Bovendien ligt het scheiden uit uw vuilnis ook goed voor het het omgeving. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen vers materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Bedrijfsafval Hoogeveen

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende rolcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden verschillende kunststof afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uur jouw afvalcontainer bij de verlangde plek staan. Je bepaalt zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en hoe frequent het afvalcontainer geledigd dient te worden. Op deze manier ken je daarom zeker dat je je afval altijd weg kan en waar je bijdraagt voor een verbeterde omgeving via je afval te scheiden. Bestel snel je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, want wij belasten het milieu minder als wij afval hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje binnenin (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook gomballen) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (deodorant, lak etc)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is geplaatst Afzonderlijk doosjes of verschillend document
 • Verpakking met gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Des te meer afval jezelf scheidt, hoe beter dat het is ten behoeve van het milieu en jouw geldbeurs. Glas is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te scheiden is. Glasscherven bestaat uit flessen, potten en scherven. Zonder te splitsen neemt het door de ruimte en massa heel veel ruimte bij de afval van het bedrijf in. Jij kunt dus flink uit besparen op je kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig om te recyclen. Daarnaast kost het veel kleiner energie in vergelijking met glazen te produceren uit verse grondstoffen.

Komt daar bij je onderneming veel glas vrij, zoals bij de horeca, dan is één container voor glas essentieel. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor je het aantal containers eenvoudig verandert.

De juiste bak voor glas restafval

Bestel de meest geschikte containers voor het jouw glasverval bij onze dienst. Jij hebt de keuze van een bak met 240 liter en ook met 900 liters. Er is reeds een glascontainer startend bij €13 per maand en ook dit worden gratis geplaatst. Op basis van de de afval kiest jij op welke manier frequent ons de bak zullen komen legen. ons biedt het meest voordelige service.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost heel veel energie om het glas te maken van verse materialen. Glasverval is echter echter één goede basis. Daar zit gewoonlijk circa 50% oudere glas binnen nieuwe glas. Tijdens het bewerken doen wij onderscheid tussen blank, bruine, groen en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurken en deksels verwijderd. Via het glas te recyclen, kunnen er bij een heel veel kleinere temperatuur glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem neem verbinding op.

Wat mag wel er zijn bij de glasverval?

Wel:

Lege glasverval dat gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallend kruikjes, borden, kopjes, aardewerk etc. Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en ook op veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging zou jij daarom beter goed organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons ons helpen tijdens een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb jij honderd procent garantie dat jouw dossiers veilig vernietigd zijn. Na de vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat jij je archief niet wil in de het papiercontainer wil werpen. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen dus best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb jij regelmatig veel afval in de vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van ons . U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft een gleuf waarin het document precies erin past. Wanneer het papieren eenmaal in de container zitten, krijgen niemand zij nog in . Onze chauffeur komt eenmaal tijd langs voor het container te legen en de papier ter plekke vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarin de bak door het truck zelf is opgetild en geopend. De inhoud zal vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte bak voor dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij jouw geheime documenten veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Door het klepje in het deksel kun je het papieren in de bak werpen. Je heeft de keuze uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kies je de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw dossier niet op vervoer gaat, loopt jij niet gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en verwoest.