Bedrijfsafval Feestdagen 🔴 4 BEWEZEN GEHEIMEN

Snel en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Tracht dit afvalstroompje dus minimaal mogelijk te bewaren en je zult opmerken dat dit geldelijk gunstig is. Met vuil dus zoveel eventueel te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er heel minimaal mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Bedrijfsafval Feestdagen

Kies uit het grootste grootste assortiment containers en bestel de ideale container geschikt voor je overblijvend afval. In het restafvalcontainer werp je al het het niet-recyclebare vuil welke je geen extra kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, en ruiten horen niet in de rest restafvalcontainer. Tevens voor PMD sorteren hebben wij het juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam voor ieder afvalstromingen dat binnen firma’s ontstaan. Dit stromen zouden vaak apart ingezameld zijn. Het is verbeterd betreffende de milieu en het geldtas.

Wat moet er in zakelijk afval?

Hoezo goed je je afvalstoffen ook scheidt, er gaat steeds overblijvend afval aanwezig voorkomen. Poog het stroom van afval dus minimaal eventueel te bewaren en je zult merken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Via afvalstoffen zo veel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er heel minimaal eventueel overblijvend afval over. In de het container werp je reeds het niet onrecyclebare afvalstoffen welke je niet extra kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, PMD en vensterglas horen geen in de container.

Is scheiden sorteren van zakelijk afval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. Binnen het landelijk Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel de streefdoel vermeld goederen weer te gebruiken indien dat het kan.

Wat kost een een rolcontainer voor?

De tarieven prijzen voor de afvalcontainers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom, de afmeting van rolcontainer en hoe vaak de afvalcontainer geledigd moet worden. U vindt je elke kosten op de tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je karton, ruiten, swill en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met restafval containers

In iedere organisatie komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons neem je eenvoudig en rap een van de talloze typen vuilcontainers. Wij leveren hem zonder kosten gedurende een dag in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk gedurende het orderproces. Praktisch, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Gemengd afval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te zamelen, verklein je de massa gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds geschikte ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container huren, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een metalen afvalcontainer is solide en brandbestendig, praktisch als de bak op een algemene plek staat. Je selecteert uit verschillende groottes. De selectie is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geledigd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de 12 omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de generatie van groene energie. Algemeen afval lijkt dan eventueel nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie levert maar minstens twintig procent van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze gitzwarte korrelige resten worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook diverse giftige stoffen los in de verbranding die in bepaalde of kleinere mate echter in het natuur belanden. Daarom moeten we volhouden met proberen naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Bedrijfsafval Feestdagen:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We leveren de kans om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien huur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té grote container.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer deze slechts halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat geheime documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor elk type afval en voor elk onderneming. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Bedrijfsafval Feestdagen

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het vlak van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit 6 stappen.

Hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo trachten wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw gemengd afval container te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want ongemengd gescheiden afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en kosten ondernemingsafval en gemengd afval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot tot wel 2500 liter en elk daar tussenin. Je mag opteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om naar te schatten welke grootte het perfect bij je past? Pak dan snel contact op met één van onze specialisten. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij juist wat je vereist hebt. En verlang je eenmalig een extra leegmaken of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is deze uiteraard ook geen probleem!

De tarieven van de bakken wisselen per afvalsoort, grondstof en literinhoud. Je huurt bij ons steeds tegen de meest voordelige tarieven. Gemengd afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig vind je bij ons exact voor wat je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelmethode staat duidelijk wat je voor een specifieke algemeen afval container of een verschillende rolcontainer neerlegt. Wij achten het essentieel dat dit transparant is. Hierdoor raak je naderhand nooit voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Bedrijfsafval Feestdagen

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes gescheiden inzamelen. Je krijgt de keuze uit een erg gevarieerd assortiment van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een brede selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen container is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of vandalisme op de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof tot nieuw producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral op horecazaken komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter ook op kantoor mag je jouw biologisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van meer recyclebaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalstromen te te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Daarnaast is het scheiden uit je vuilnis tevens goed voor het milieu. PMD kan immers hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen vers materialen ontgonnen te worden om verse artikelen te maken, je PMD is namelijk een grondstof!

De geschikte container voor PMD en Bedrijfsafval Feestdagen

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uren jouw container op de gewenste locatie staan. Je beslist zelf het gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent het container geledigd dient te zijn. Zo weet je dus vast dat je je vuilnis steeds kwijt kan en waar je meewerkt voor een beter milieu via jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, want we belasten het omgeving minder minder als we afvalstoffen recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. De resterende plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laagje binnenin (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook kauwgom) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander materiaal zit geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend document
 • Pakket inclusief chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe meer afval je scheidt, hoe goed dat is voor het milieu en ook je geldbeurs. Glas blijkt 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen zijn. Glasverval bestaat van flessen, potten en ook scherven. Zonder te splitsen neemt het door het volume en ook gewicht veel plaats in de afval van het bedrijf in. Je kunt daarom flink uit besparen in jouw kosten voor afval. Het is tevens compleet te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel minder energie dan glaswerk te maken uit verse grondstoffen.

Ontstaat daar bij jouw bedrijf heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is een container voor glas onmisbaar. Heb je wisselende periodes met betrekking tot drukte? ons functioneert met flexibele overeenkomsten omdat je het nummer containers makkelijk verandert.

De geschikte container voor het glasafval

Koop het meest geschikte containers voor het je glasverval op ons. Je hebt de selectie van een container van 240 liter en met 900 liter. Er is reeds één glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en deze wordt kosteloos neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid afval kies je op welke manier vaak wij het bak komen legen. wij biedt de voordeligste service.

Zo worden glas bewerkt

Het kost veel kracht voor het glas te produceren van verse grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen één prima basis. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen binnen nieuw glazen. Bij de verwerken doen wij verschil tussen wit, bruine, groen en ook bont glas. Ook zijn kurken en ook deksels verwijderd. Door glas om te recyclen, kunnen er zijn bij één heel veel kleinere warmte glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem verbinding op.

Wat is mag er zijn bij de glasverval?

Wel:

Leeg glasafval die gefungeerd had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallen kruikjes, borden, koppen, keramiek etc. n Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallen binnen vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet veilig en op veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging zou je dus beter uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen bij een beschermd proces van verzameling en ook vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft jij 100% garantie dat je je archief beschermd vernietigt zijn. Na vernieling zullen de restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je je je dossiers niet in de het papierbak wil gooien. Enkele documenten bevatten geheime informatie en kunnen kunnen dus beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig veel afval in de de gedaante van geheim document? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft één gleuf waar het papier exact erin past. Wanneer de papieren al binnen het container zijn, krijgt niemand zij meer in . Onze chauffeur komt eenmaal in de zoveel tijdstip bij om het container legen en het documenten plaats te vernielen in onze truck. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten systeem waarin het container door het truck zelf is opgeheven en geopend. De content zal vervolgens direct vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je je geheime papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Via de klepje in het deksel kun jij de documenten in de bak gooien. Jij hebt de selectie uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw dossier geen op het transport is, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier worden verzameld en verwoest.