Bedrijfsafval Alphen Aan Den Rijn 🔥 11 OPMERKELIJKE GEHEIMEN

Gauw en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal telkens restvuil voortdurend bestaan. Poog deze afvalstroompje dus beperkt mogelijk te behouden en je zal zien dat het financieel gunstig is. Met vuil heel zoveel toevallig te sorteren, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er zo zo weinig eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Bedrijfsafval Alphen Aan Den Rijn

Kies uit uit de meest uitgebreide aanbod afvalcontainers en bestel de de beste ideale afvalcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In het restafvalcontainer gooi je reeds het niet niet te recyclen afval die je geen extra kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, en glas horen niet in de restafvalcontainer. Ook betreffende PMD sorteren hebben we het correcte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming aangaande ieder afvalstromen dat bij firma’s voortkomen. Die stromingen kunnen meestal gescheiden opgehaald zijn. Dat is goed aangaande het milieu en de geldbeugel.

Wat kan er in zakelijk afval?

Hoe goed je je afval ook sorteert, er gaat telkens restafval voortdurend zijn. Poog dit afvalstroompje heel beperkt toevallig te behouden en je zult zien dat het geldelijk voordelig is. Door afval dus mogelijk toevallig te sorteren, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er heel minimaal toevallig restafval over. In de het afvalcontainer gooi je je al het de niet te recyclen vuil welke je niet meer kan verdelen. Documenten/karton, swill, PMD en vensterglas passen niet thuis in de container.

Is het scheiden verdelen van zakelijk afval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In de het landelijk Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het streefdoel omschreven artikelen opnieuw te benutten waar dat het kan.

Wat kost een een container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor de containers zijn afhangend van het afvalstroom, de grootte omvang van de afvalcontainer en hoevaak hoevaak de container geledigd afvalcontainer geledigd dient zijn. Je vindt ieder kosten op de tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, vensters, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je gemakkelijk en snel een van de vele varianten afvalcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende een dag in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze scherpe prijzen zie je meteen tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te verzamelen, verminder je de massa restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even voort. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook kiezen voor een metalen rolcontainer. Een metalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de bak op een algemene plek staat. Je selecteert uit diverse volumematen. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geleegd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 omvangrijke hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de productie van duurzame kracht. Algemeen afval lijkt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector produceert maar zowaar twintig procent van de duurzame energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze zwarte korrelvormige assen worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse schadelijke substanties los in de verbrandingsproces die in meer of mindere mate echter in het natuur terecht komen. Dus moeten we doorgaan met zoeken naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Bedrijfsafval Alphen Aan Den Rijn:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons handige lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor je werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té ruime container.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren bij ons?

Redenen een rolcontainer huren via ons? Aangezien we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een passende oplossing voor elk soort vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Bedrijfsafval Alphen Aan Den Rijn

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 niveaus.

Hoger op de ladder, des te ecologischer de behandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, fase 1. Dit bereiken wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want ongemengd afzonderlijke afvalstromen worden zoveel als kan gerecycled, fase 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een kringloop maatschappij.

Categorieën en kosten ondernemingsafval en gemengd afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kan kiezen voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om in te schatten die maat het goed bij je aansluit? Haal dan gauw verbinding op met één van onze specialisten. Door onze jarenlange deskundigheid met afvalstromen weten wij exact wat je nodig hebt. En wens je een keer een meer lediging of regulier een maatje groter? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De kosten van de containers variëren per afvalcategorie, stof en literinhoud. Je huurt bij ons steeds tegen de meest voordelige prijzen. Algemeen afval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, zoals we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg vind je bij ons exact waarvoor je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelsysteem staat helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een bepaalde verschillende container aftikt. Wij achten het belangrijk dat dit helder is. Op deze manier kom je naderhand geen voor vervelende onthullingen te liggen.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Bedrijfsafval Alphen Aan Den Rijn

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes gescheiden inzamelen. Je krijgt de optie uit een erg divers aanbod met containers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een brede selectie tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de horizon staat. Kies, naargelang van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan wel 7 maal hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat jouw papier- en karton in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en ingezet als basis tot nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar ook op kantoor kunt je je organisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van extra herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande één groot deel uit bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalstromen in te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel gevuld. Daarnaast ligt het apart houden uit uw afval tevens goed voor het de milieu. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen vers materialen ontgonnen te worden om verse producten te maken, je PMD wordt namelijk een grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Bedrijfsafval Alphen Aan Den Rijn

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. We leveren diverse plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis bezorging en nationale bereik, heeft je in 24 uren je container bij het verlangde plek geplaatst. Je bepaalt zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en hoe frequent het container geledigd dient te worden. Op deze manier ken je dus vast waar je je afval steeds kwijt kunt en waar je bijdraagt voor een beter milieu door jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, want wij belasten het milieu veel als we afval hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Hard) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal is gestopt Los karton of verschillend document
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Des te veel afval jezelf sorteert, des te beter dat het is voor het milieu en ook jouw portemonnee. Glaswerk blijkt 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaan van flessen, potjes en ook scherven. Zonder om scheiden pakt het vanwege de ruimte en ook gewicht heel veel ruimte bij het bedrijfsafval in. Jij kunt dus flink besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is ook tevens compleet te recyclen. Daarnaast verbruikt het heel veel kleiner kracht dan glaswerk om te maken van verse materialen.

Ontstaat er bij jouw onderneming heel veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is één container voor glas onmisbaar. Bezit jij variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons functioneert met aanpasbare contracten omdat jij het nummer containers eenvoudig aanpast.

Het juiste container voor het glasafval

Koop het meest geschikte bakken voor je glasverval op onze dienst. Jij heeft de keuze van een container met tweehonderdveertig liter en ook van 900 liter. Er is is al een container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook dit wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de de glasafval kies jij hoe vaak ons het container komen ledigen. wij leveren het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het kost heel veel kracht om glas om te maken uit verse grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen een goede basis. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen in nieuwe glazen. Bij de bewerken maken wij verschil tussen wit, bruin, groen en ook gemengd glas. Ook zijn kurk en ook deksels verwijderd. Door het glas te recyclen, kan er op een heel veel lagere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heeft je vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem neem contact .

Wat is mag er zijn bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasverval dat gediend heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallend kruiken, borden, kopjes, aardewerk etc. n Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallen onder vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je archief dienen beschermd en op een veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging kan jij daarom best uitstekend regelen. De gesloten rolcontainers van ons ons helpen tijdens een veilig proces van verzameling en vernieling van jouw archief. Discreet en beschermd. Documenten zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heeft je 100% garantie dat je jouw dossiers beschermd vernietigt is. Na de vernieling worden de restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jij jouw archief niet wil in de de papierbak wil gooien. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en daarom beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig veel vuil in het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waar het papier exact erin . Wanneer het documenten eenmaal in de container zitten, krijgen ze meer in . Onze chauffeur komt eenmaal de tijd langs voor de container ledigen en de documenten ter plekke te vernietigen binnen onze truck. Ook dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarin het bak door de vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het content zal daarna meteen vernietigd.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop je jouw geheime documenten veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klep in het deksel kun jij het papieren in het container werpen. Jij heeft de selectie van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier niet op transport is, loopt jij geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verzameld en verwoest.