Batterijen Restafval ➡️ 14 VERBORGEN FEITJES

Gauw en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Tracht dit afvalstroom zo minimaal eventueel te behouden en je zal merken dat deze financieel voordeelgevend is. Met afvalstoffen dus zoveel toevallig te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er zo minimaal toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Batterijen Restafval

Selecteer bij de ruimste aanbod rolcontainers en bestel de de beste beste rolcontainer voor je restafval. Binnen de restafvalcontainer gooi je al het onrecyclebare afval die je geen extra kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas passen niet binnen de rest restafvalcontainer. Eveneens voor PMD verdelen beschikken we de juiste geschikte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de naam voor alle afvalstromingen dat bij firma’s vrijkomen. Deze stromen mogen dikwijls apart verzameld geraken. Dat is beter betreffende het milieu en de portemonnee.

Wat mag wel er binnen ondernemingsafval?

Op welke manier goed je je afvalstoffen ook scheidt, er gaat altijd restvuil voortdurend bestaan. Tracht deze stroom van afval heel klein mogelijk te houden en je gaat merken dat het financieel gunstig is. Met afvalstoffen dus mogelijk mogelijk te verdelen, zoals karton/karton, PMD, glas, en swill, blijft er dus zo weinig eventueel restvuil over. Binnen het restafvalcontainer werp je al het niet onrecyclebare vuil welke je geen verder kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen niet binnen de rest afvalcontainer.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromingen mogelijk mogelijk te verdelen. Binnen het Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel streefdoel vermeld artikelen weer te aanwenden indien dat het kan.

Wat kost een een container voor rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor de containers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom het afvalstroompje, de grootte grootte van afvalcontainer en hoe vaak de de afvalcontainer geledigd dient worden. Je vindt ieder prijzen op de.

Welk type restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je papier, ruiten, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons koop je gemakkelijk en rap een van de talloze typen rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten binnen een etmaal in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende prijzen zie je direct tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je direct observeren of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is solide en brandbestendig, praktisch als de vat op een openbare locatie staat. Je kiest uit meerdere groottes. De keuze is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt gratis bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf grote actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare kracht. Gemengd afval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst twintig procent van de groene energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een bruikbare doel. Deze donkere korrelvormige assen worden ingezet voor het verhogen of creëren van straten. Jammer genoeg komen er ook verschillende schadelijke materialen uit tijdens de verbranden die in meer of kleinere mate toch in het leefomgeving komen. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Batterijen Restafval:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische overzicht vind je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor je personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers dichten goed af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan stank niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een té grote container.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer deze maar halfgevuld is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren via ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een passende uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor elk bedrijf. Bovendien werken wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Batterijen Restafval

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes treden.

Hoe hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw algemeen afval container te verlagen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een kringloop systeem.

Soorten en kosten ondernemingsafval en algemeen afval beheer

De capaciteit voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je mag opteren voor een betaalbare kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om bij te schatten welke grootte het perfect bij je past? Pak dan snel contact op met een van onze experts. Met onze langdurige deskundigheid met afvalstromen kennen wij exact wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een aanvullend leegmaken of standaard een grootte groter? Dan is deze uiteraard ook geen probleem!

De tarieven van de containers variëren per afvalcategorie, materiaal en literinhoud. Je verhuurt bij ons altijd tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is één van de kostbaardere afvalsoorten. Dit voortvloeit, als we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons simpele bestelproces staat vermeld duidelijk wat je voor een algemeen afval container of een andere alternatieve container betaalt. Wij achten het belangrijk dat dit aspect transparant is. Hierdoor ben je later nooit voor vervelende verrassingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Batterijen Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een erg divers aanbod van containers van 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is geschikt als de containers buiten staan, of wanneer vandalisme op de loer staat. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat jouw papier- en papier in de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet als basis tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar tevens in kantoren mag je jouw organisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit meer recyclebaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug gevuld. Daarnaast ligt het apart houden uit je vuilnis tevens beter voor de omgeving. PMD mag immers gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen vers materialen gewonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, je PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Batterijen Restafval

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren verschillende kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze bezorging en nationale bereik, heb je binnen 24 uren jouw afvalcontainer op de verlangde locatie geplaatst. U bepaalt zelfstandig de verlangde capaciteit en hoe vaak de afvalcontainer geleegd moet te worden. Zo weet je dus zeker waar je jouw vuilnis steeds kwijt kunt en dat je meewerkt aan een verbeterde omgeving door jouw afval te scheiden. Bestel vlug uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, want we belasten het milieu veel minder als we afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. De resterende kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook kauwgom) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, verf etc)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof is geplaatst Los karton of verschillend document
 • Verpakking inclusief chemische stoffen
 • Glasverval

Des te veel afval jezelf scheidt, hoe beter dat het zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te scheiden zijn. Glasscherven bestaan uit flessen, potten en scherven. Zonder te scheiden pakt het glasafval door het ruimte en ook gewicht veel ruimte bij het afval van het bedrijf op. Jij kunt dus heel besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is ook bovendien compleet om te recyclen. Daarnaast kost het veel kleiner kracht dan glazen te maken uit verse materialen.

Ontstaat er op je onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is een glascontainer essentieel. Bezit je variërende tijdsperioden qua drukte? wij functioneert samen met flexibele overeenkomsten omdat jij de aantal containers makkelijk aanpast.

Het juiste bak voor het glas restafval

Koop de meest geschikte containers voor het jouw glasverval bij ons. Je hebt de keuze uit selectie uit één bak met 240 liter en ook met negenhonderd liter. Er reeds één container voor glas startend bij €13 elke maand en ook dit worden gratis geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kies je op welke manier frequent wij de container zullen komen ledigen. ons biedt het meest voordelige service.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om glas te maken van verse grondstoffen. Glasafval is echter echter één prima basis. Er zit gewoonlijk circa 50% oud glas binnen nieuw glas. Tijdens het bewerken maken wij verschil onder wit, bruine, groene en gemengd glas. Daarnaast worden kurk en deksels verwijderd. Via het glas te recyclen, kan er zijn bij een heel veel lagere temperatuur glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of neem neem verbinding .

Wat is mag er bij de glasafval?

Wel:

Lege glasverval dat gediend had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek etc. n Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen onder vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet veilig en in veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan jij dus beter uitstekend regelen. Het gesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces voor verzameling en ook vernietiging van dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft je 100% garantie dat je jouw dossiers beschermd vernietigt zijn. Na vernieling worden het restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jij jouw dossiers niet wil in de het papiercontainer wilt werpen. Sommige papieren bezitten geheime gegevens en kunnen dus beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig veel afval in het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een gleuf waarin het papier precies erin past. Wanneer de documenten eenmaal in het container zitten, krijgen ze meer in . Onze chauffeur komt eenmaal in tijdstip langs om de container legen en de documenten ter plaats te vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een gesloten mechanisme waarin de bak via het truck zelf is opgetild en geopend. De content zal vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klepje in de deksel kun jij het documenten in het bak werpen. Je heeft de keuze van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw archief niet op het transport gaat, loopt jij niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.