Avalex Pmd Afval 🔴 15 SNELLE TIPS

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook scheidt, er zal steeds restvuil blijven bestaan. Tracht dit afvalstroompje heel klein mogelijk te bewaren en je zal opmerken dat dit economisch voordeelgevend is. Via afval zo veel toevallig te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er zo zo weinig eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Avalex Pmd Afval

Kies uit uit het grootste aanbod rolcontainers en koop de beste meest geschikte afvalcontainer voor je je restvuil. Binnen de rest container werp je reeds het niet niet te recyclen afvalstoffen die je niet verder extra kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, en vensterglas horen niet thuis in de rest afvalcontainer. Eveneens betreffende PMD verdelen beschikken wij de juiste geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming betreffende ieder afvalstromen dat bij bedrijven vrijkomen. Die afvalstromen mogen meestal afzonderlijk verzameld zijn. Dat is verbeterd voor de natuur en het geldtas.

Wat kan er binnen ondernemingsafval?

Op welke manier goed je je afvalstoffen ook sorteert, er zal er steeds restafval blijven zijn. Tracht het afvalstroom dus klein mogelijk te houden en je zal merken dat dit financieel gunstig is. Via afval heel zoveel eventueel te verdelen, zoals karton/karton, PMD, glas, en swill, blijft er dus zo weinig mogelijk restafval over. Binnen de rest container werp je al het het niet niet te recyclen vuil dat je geen meer kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren niet in de rest container.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval gedwongen?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. In de het Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de streefdoel beschreven goederen nogmaals te benutten waar dat kan.

Wat kost een een container voor container bedrijfsafval?

De prijzen voor containers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom afvalstroom, de grootte grootte van container en hoevaak hoevaak de container geledigd container geleegd moet worden. Je vindt alle tarieven op de de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je karton, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In iedere bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de talloze varianten rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten gedurende een dag in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze lage kosten zie je direct in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te zamelen, verklein je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Lees dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos juiste inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen rolcontainer is hufterproof en brandbestendig, praktisch als de vat op een publieke locatie staat. Je gaat uit verschillende groottes. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) ontdaan moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de productie van hernieuwbare energie. Algemeen afval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalbranche levert maar zowaar 20% van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een bruikbare toepassing. Deze zwarte korrelige assen worden ingezet voor het verhogen of bouwen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse giftige materialen vrij gedurende de verbranding die in minstens of kleinere mate echter in het natuur terecht komen. Daarom moeten we volhouden met proberen naar zo minimaal verbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Avalex Pmd Afval:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische lijst vind je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er geen plagen bij het afval kan. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té grote bak.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak als deze slechts halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren bij ons?

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Avalex Pmd Afval

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zestal stappen.

Naarmate je hoger op de orde, des te duurzamer de verwerking. Zo proberen wij in samenwerking met jou de volume afval in jouw restafvalcontainer te verminderen, fase 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over scheiden bij de afkomst. Want zuiver afzonderlijke afvalstromen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een kringloop maatschappij.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je mag selecteren voor een voordelige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om bij te bepalen die maat het beste bij je past? Haal dan snel contact op met één van onze experts. Door onze langdurige ervaring met afvalstromen weten wij precies wat je nodig hebt. En wil je één keer een meer leegmaken of standaard een maatje grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen probleem!

De tarieven van de bakken wisselen per afvalsoort, stof en literinhoud. Je huurt bij ons telkens tegen de scherpste kosten. Restafval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons simpele bestelproces staat overtuigend wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een verschillende rolcontainer neerlegt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit aspect helder is. Zo ben je naderhand geen voor vervelende ontdekkingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Avalex Pmd Afval

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je hebt de keuze uit een heel divers assortiment van afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een brede selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vandalisme op de loer ligt. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Daarna bepaal je hoe vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan wel zeven maal hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat jouw document- en papier op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt als basis voor nieuwe producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten vrij, echter ook op kantoren kunt je jouw organisch afval apart houden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van extra recyclebaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte van bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalsoorten te verzamelen, zitten je containers minder snel snel gevuld. Daarnaast ligt het apart houden uit uw afval tevens beter voor het de milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om verse artikelen te maken, je PMD is namelijk één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Avalex Pmd Afval

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heeft je in 24 uren je afvalcontainer bij het gewenste locatie staan. U beslist zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de afvalcontainer geledigd moet te worden. Op deze manier weet je dus vast waar je jouw afval altijd kwijt kunt en waar je bijdraagt voor een beter milieu via jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, omdat we belasten het milieu minder minder indien we afvalstoffen hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook gomballen) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Draagtas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (deodorant, lak enz.)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander papier
 • Verpakking inclusief van chemische materialen
 • Glasscherven

Des te veel afval jezelf scheidt, hoe goed dat is ten behoeve van de milieu en ook jouw geldbeurs. Glaswerk is één van de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om scheiden zijn. Glasverval bestaan van flesjes, potjes en scherven. Zonder te splitsen neemt het glasafval vanwege het volume en ook massa veel plaats in het afval van het bedrijf op. Je kunt dus flink besparen in je afvalkosten. Het glas is ook bovendien volledig te recyclen. Ook kost het recyclen heel veel minder kracht in vergelijking met glazen te maken uit verse materialen.

Ontstaat daar op jouw onderneming heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan één container voor glas essentieel. Heb je variërende periodes met betrekking tot drukte? ons functioneert samen met aanpasbare contracten waardoor je het aantal containers makkelijk aanpast.

De geschikte bak voor het glas restafval

Koop de beste containers voor het jouw glasafval op onze dienst. Je heeft de keuze uit één bak van 240 liter en ook van negenhonderd liter. Er is al één container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en deze worden gratis neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kies je hoe vaak wij de bak zullen komen legen. ons leveren het voordeligste dienstverlening.

Zo wordt glas verwerkt

Het kost veel energie voor het glas om te produceren uit verse grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen één prima grondslag. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glas binnen nieuw glas. Tijdens het verwerken doen wij verschil tussen wit, bruine, groen en bont glas. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas te recyclen, kan er bij een heel veel lagere temperatuur glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of verbinding op.

Wat is mag wel er bij het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallen kruiken, bordjes, koppen, aardewerk etc. n Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen onder vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en ook op een veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging kan je dus beter goed regelen. De gesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen bij een beschermd proces van verzameling en ook vernietiging van jouw jouw archief. Discreet en beschermd. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je honderd procent garantie dat je je dossiers beschermd vernietigt is. Na de vernieling worden het restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jij je dossiers niet wil in de het papierbak wil gooien. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig veel vuil in de de vorm van geheim document? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van ons U. U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat een gleuf waarin het document exact erin past. Als de papieren eenmaal binnen het bak zitten, krijgt niemand ze nog in handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal de tijdstip langs voor het container te legen en de documenten plekke te vernietigen in onze truck. Ook dit werkt middels een afgesloten systeem waarin de bak via het truck zelf is opgetild en opengemaakt. De inhoud zal daarna direct vernielt.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop je jouw geheime documenten veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klep in de deksel kan je het documenten in de container werpen. Je hebt de selectie uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier niet op transport is, loopt je geen risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.