Asfalt Afval ✔️ 3 SNELLE TRUCS

Snel en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Probeer het afvalstroom heel klein toevallig te behouden en je zal zien dat dit financieel voordelig is. Door vuil heel mogelijk toevallig te sorteren, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er heel min toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Asfalt Afval

Selecteer van het grootste assortiment containers en bestel de beste ideale afvalcontainer voor je restvuil. Binnen het afvalcontainer werp je al het onrecyclebare afval die je geen meer kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en vensterglas thuishoren geen in de rest restafvalcontainer. Ook betreffende PMD scheiden beschikken we het correcte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de naam betreffende ieder afvalstromen welke bij firma’s voortkomen. Deze stromen mogen dikwijls gescheiden ingezameld geraken. Dat is beter voor de leefomgeving en de geldtas.

Wat mag er in de bedrijfsafval?

Hoe goed je je afval eveneens verdeelt, er zal er steeds restvuil aanwezig voorkomen. Probeer dit afvalstroompje heel minimaal eventueel te bewaren en je zult merken dat dit economisch voordelig is. Via afval zo zoveel mogelijk te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, glas, en swill, blijft er dus zo weinig mogelijk overblijvend afval over. Binnen de rest restafvalcontainer gooi je je al het niet te recyclen afval dat je niet meer kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas passen niet binnen het restafvalcontainer.

Is scheiden verdelen van zakelijk afval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te verdelen. Binnen de Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel bedoeling beschreven artikelen opnieuw te gebruiken waar dat mag.

Wat kost een container een container voor container bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor de afvalcontainers zijn afhangend van de de afvalstroom afvalstroom, de grootte van afmeting van de rolcontainer en hoe vaak de de container container geledigd moet worden worden. Jij vindt je alle prijzen op de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In ieder bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en rap een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende een etmaal in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze scherpe tarieven zie je direct gedurende het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te verzamelen, verminder je de aantal restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een metalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, nuttig als de container op een openbare locatie staat. Je selecteert uit diverse volumematen. De selectie is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geledigd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf grote moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de productie van hernieuwbare energie. Restafval klinkt dan wellicht waardeloos, dat is het echter niet! De afvalsector produceert maar minstens twintig procent van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun pad vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelachtige slakken worden ingezet voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook verschillende schadelijke materialen uit gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het leefomgeving terecht komen. Om die reden moeten we blijven proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Asfalt Afval:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien huur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De containers sluiten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te ruime bak.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak als deze maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat geheime documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren via ons?

Waarom een container op wielen huren bij ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een passende oplossing voor elk soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Asfalt Afval

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit 6 stappen.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te duurzamer de behandeling. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de bron. Want ongemengd aparte afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het natuur en draagt niet bij aan een kringloop maatschappij.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot wel 2500 liter en alles daar tussenin. Je kunt selecteren voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om bij te schatten welke grootte het beste bij je past? Neem dan even aansluiting op met één van onze specialisten. Door onze jarenlange kennis met afvalstromen kennen wij exact wat je vereist hebt. En wens je een keer een meer leegmaken of standaard een formaat grotere? Dan is dit uiteraard ook geen issue!

De kosten van de containers wisselen per afvalcategorie, grondstof en capaciteit. Je verhuurt bij ons telkens tegen de laagste prijzen. Restafval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit komt, als we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelproces is aangegeven helder wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere alternatieve rolcontainer betaalt. Wij vinden het essentieel dat dit aspect transparant is. Zo ben je naderhand niet voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Asfalt Afval

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes gescheiden verzamelen. Je hebt de keuze tussen een erg gevarieerd assortiment met containers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme aan de horizon ligt. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Tevens in je beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat je papier- en papier op de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet als grondstof voor nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan piepers, brood, pasta, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar tevens in kantoor mag je je organisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer recyclebaar afval dan je denkt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalstromen in verzamelen, zitten je containers minder snel snel vol. Bovendien ligt het apart houden uit je vuilnis tevens beter voor de milieu. PMD kan immers gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden om verse artikelen te maken, je PMD wordt immers een grondstof!

De geschikte container voor PMD en Asfalt Afval

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende rolcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse plastic afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis bezorging en nationale dekking, heb je in 24 uren je afvalcontainer bij de verlangde locatie geplaatst. Je bepaalt zelfstandig het gewenste capaciteit en op welke manier vaak de afvalcontainer geleegd dient te zijn. Zo ken je daarom vast dat je jouw vuilnis steeds weg kunt en waar je bijdraagt voor een beter omgeving door je afval te scheiden. Bestel snel je voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving minder minder als we afval hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. Het resterende plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminium laag binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal is gestopt Los karton ofwel verschillend papier
 • Verpakking inclusief chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe veel afval je scheidt, hoe goed dat is voor de milieu en jouw portemonnee. Glaswerk is een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen zijn. Glasscherven bestaat uit flesjes, potten en glasscherven. Zonder het te splitsen pakt het glasafval door het ruimte en gewicht veel plaats bij het bedrijfsafval in. Je kunt daarom heel besparen op je afvalkosten. Het glas is tevens compleet om te recyclen. Daarnaast verbruikt het veel minder energie dan glazen te produceren van verse grondstoffen.

Ontstaat er op jouw bedrijf heel veel glasafval los, zoals in de horeca, dan een container voor glas onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden qua drukte? wij functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor je de aantal containers makkelijk aanpast.

Het juiste bak voor glas restafval

Koop het meest geschikte containers voor het jouw glasafval op ons. Jij hebt de selectie van één bak met 240 liters en ook van 900 liter. Er al één glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook dit worden kosteloos geplaatst. Op basis van de hoeveelheid afval kies je op welke manier frequent ons de container komen ledigen. ons biedt het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost heel veel kracht voor het het glas te produceren van nieuwe materialen. Glasafval is echter echter een prima grondslag. Daar zit meestal ongeveer 50% oud glazen binnen nieuwe glazen. Tijdens de bewerken maken we onderscheid tussen wit, bruine, groen en bont glas. Ook zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Via het glas om te recyclen, kunnen er zijn bij één veel lagere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heb je vragen? Bekijk het frequent gestelde vragen of verbinding .

Wat mag wel er zijn bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gediend heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallen kruiken, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen veilig en op veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging kan jij dus best uitstekend regelen. Het gesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft jij honderd procent zekerheid dat je je dossiers beschermd vernietigd is. Na de vernietiging zullen de restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jouw archief niet wil in de papiercontainer wil gooien. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen archief is heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig veel afval in de de vorm van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor dossiervernietiging van ons . U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft een gleuf waarin het document exact erin past. Wanneer het papieren eenmaal in de container zitten, krijgen niemand ze meer bij . Onze bestuurder arriveert eenmaal in tijd bij voor het bak legen en het papier ter plekke te vernielen in onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin het container door het truck zelf is opgetild en geopend. De content wordt vervolgens direct vernietigd.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij je vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Door de klepje in de deksel kun je het documenten in de container werpen. Je heeft de selectie van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier niet op het transport gaat, loop jij niet risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden ingezameld en verwoest.