Archiefvernieting.Nu ᐅ 8 VERBAZENDE FEITEN

Gauw en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht dit stroom van afval zo klein eventueel te houden en je zult merken dat deze financieel voordeelgevend is. Door afvalstoffen dus veel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er zo minimaal toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Archiefvernieting.Nu

Kies bij het grootste meest uitgebreide gamma containers en bestel de beste ideale afvalcontainer voor je restvuil. In de het restafvalcontainer gooi je al het het niet onrecyclebare vuil die je geen extra kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten horen niet binnen de rest restafvalcontainer. Tevens voor PMD scheiden beschikken ons de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende elke afvalstromen welke in bedrijven vrijkomen. Dit stromingen zouden dikwijls apart verzameld worden. Dit is beter voor het natuur en het portemonnee.

Wat mag er in de ondernemingsafval?

Op welke manier uitstekend je je vuil eveneens scheidt, er gaat steeds restvuil blijven bestaan. Probeer deze afvalstroompje heel klein mogelijk te behouden en je gaat merken dat dit financieel voordeelgevend is. Via afvalstoffen zo mogelijk eventueel te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er heel min eventueel restafval over. Binnen de rest afvalcontainer gooi je je reeds het niet te recyclen afval die je niet extra kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas thuishoren niet thuis in de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen mogelijk mogelijk te sorteren. Binnen het landelijk Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat de streefdoel vermeld producten weer te benutten indien dat het lukt.

Wat kost een container een rolcontainer voor?

De tarieven voor tarieven voor rolcontainers afhankelijk afhankelijk van de stroom van afval, de grootte afmeting van rolcontainer alsook hoe vaak de container afvalcontainer geledigd moet geraken. Je ontdekt alle kosten op de tarievenpagina.

Welk type afval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In elke bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je snel en rap een van de vele typen rolcontainers. Wij brengen hem kosteloos in 24 uur in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze lage tarieven zie je direct in het bestelproces. Praktisch, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd passende ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is hufterproof en brandveilig, handig als de bak op een algemene locatie staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) ontdaan moeten worden. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare stroom. Gemengd afval schijnt dan eventueel nutteloos, dat is het echter niet! De afvalsector produceert maar liefst 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de resterende metaaldeeltjes er uitgehaald die hun route verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige doel. Deze donkere korrelvormige resten worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van wegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende giftige materialen vrij tijdens de verbrandingsproces die in meer of geringere mate echter in het natuur terecht komen. Dus moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Archiefvernieting.Nu:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor je werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te ruime container.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container als deze slechts halfvol is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een passende uitkomst voor ieder soort afval en voor ieder bedrijf. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Archiefvernieting.Nu

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit 6 treden.

Hoger op de orde, des te duurzamer de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de oorsprong. Want puur gescheiden afvalsoorten worden zoveel mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het natuur en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Typen en kosten bedrijfsafval en algemeen afval beheer

De volume voor een gemengd afval container varieerd van 240 liter tot wel 2500 liter en elk daar ertussen. Je kan opteren voor een voordelige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te schatten welke grootte het goed bij je aansluit? Haal dan snel contact op met een van onze specialisten. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten weten wij juist wat je nodig hebt. En wens je eenmalig een meer leegmaken of regulier een grootte ruimer? Dan is dit natuurlijk ook geen enkel issue!

De tarieven van de containers wisselen per afvalcategorie, grondstof en literinhoud. Je verhuurt bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg vind je bij ons precies waarvoor je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven duidelijk wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere alternatieve container betaalt. Wij vinden het essentieel dat dit aspect transparant is. Zo kom je naderhand nooit voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Archiefvernieting.Nu

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk apart inzamelen. Je krijgt de optie tussen een heel uitgebreid assortiment van afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of vernieling aan de loer ligt. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan wel 7 maal gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat jouw document- en papier in de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor basis voor nieuw producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groenten en fruit en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter tevens op kantoren kunt je je biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van meer recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een groot gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen allemaal bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalstromen te zamelen, zitten je containers minder vlug gevuld. Daarnaast ligt het scheiden uit uw afval tevens beter voor het het milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen vers materialen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD is namelijk een basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Archiefvernieting.Nu

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor je PMD. Wij bieden verschillende kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, kosteloze levering en nationale bereik, heb je in 24 uren je container op de gewenste plek geplaatst. Je bepaalt zelf het gewenste capaciteit en op welke manier vaak de afvalcontainer geledigd moet te worden. Zo weet je daarom vast dat je jouw vuilnis altijd weg kan en dat je meewerkt voor een verbeterde milieu door je afval te scheiden. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, want wij belasten het milieu minder als wij afvalstoffen recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. Het overgebleven plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische symbool (antitranspirant, verf etc)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal is gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend document
 • Pakket met van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Hoe veel afval je scheidt, des te goed dat het zal zijn voor het milieubescherming en je portemonnee. Glaswerk is een van de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te scheiden is. Glasverval bestaat uit flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder om splitsen pakt het door het volume en ook gewicht heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf in. Je kunt dus flink uit besparen op je afvalkosten. Het glas is ook tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen om te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar bij je bedrijf veel glasafval los, bijvoorbeeld in de horeca, dan is is één container voor glas essentieel. Heb je variërende tijdsperioden qua drukte? ons werkt met aanpasbare overeenkomsten omdat jij de aantal containers makkelijk verandert.

De geschikte bak voor glas restafval

Koop de beste containers voor je glasverval op onze dienst. Jij hebt de keuze uit selectie uit één bak met 240 liter en ook van negenhonderd liters. Er reeds een glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook dit wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de afval kiest je op welke manier vaak ons de container komen ledigen. ons leveren de meest voordelige service.

Zo wordt glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen één prima grondslag. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oudere glas in nieuwe glazen. Tijdens het bewerken maken wij onderscheid tussen wit, bruin, groen en ook gemengd glazen. Ook zijn kurken en ook deksels verwijderd. Door glas te recyclen, kan er bij een veel lagere temperatuur glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heeft je vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragen of verbinding op.

Wat is mag wel er bij het het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gediend had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, borden, koppen, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet veilig en ook op veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter goed organiseren. De afgesloten rolcontainers van onze dienst helpen bij een beschermd proces voor inzameling en vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je honderd procent garantie dat jouw archief veilig vernietigd is. Na de vernietiging zullen het restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat jij je archief niet wil in de de papierbak wilt werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en dus best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij frequent veel afval in de gedaante van geheim document? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft een spleet waar het document precies erin past. Als het papieren al in het container zijn, krijgt zij meer in handen. Onze chauffeur komt eenmaal in tijdstip bij om de bak ledigen en de papier plaats vernielen binnen onze truck. Ook dit werkt middels een afgesloten systeem waarin de container door het truck zelf is opgetild en opengemaakt. De content wordt vervolgens direct vernielt.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop je jouw geheime documenten veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klepje in de deksel kan jij de documenten in het container werpen. Jij heeft de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest je de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw dossier niet op transport gaat, loopt jij niet gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en verwoest.