Archiefvernietiging Particulieren Amsterdam ✔️ 5 VERBIJSTERENDE ZAKEN

Gauw en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Poog dit afvalstroompje heel minimaal toevallig te behouden en je gaat opmerken dat het geldelijk voordeelgevend is. Via afvalstoffen dus zoveel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er heel zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Archiefvernietiging Particulieren Amsterdam

Kies uit uit het meest uitgebreide aanbod containers en bestel het ideale afvalcontainer voor je je restafval. In de de container gooi je al het het niet niet te recyclen afval die je niet verder extra kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, en glas passen niet binnen het container. Eveneens voor PMD scheiden beschikken wij het juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de naam aangaande elke afvalstromen dat bij ondernemingen vrijkomen. Deze afvalstromen kunnen dikwijls gescheiden ingezameld zijn. Dat is goed betreffende de leefomgeving en de geldtas.

Wat mag er in de zakelijk afval?

Hoe uitstekend je je afvalstoffen eveneens sorteert, er gaat steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Probeer deze afvalstroom zo minimaal eventueel te behouden en je zal opmerken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Door vuil zo veel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er dus min toevallig restafval over. In de restafvalcontainer gooi je je al het niet niet-recyclebare afvalstoffen dat je geen verder kan verdelen. Documenten/karton, swill, PMD en vensterglas passen niet thuis binnen het afvalcontainer.

Is scheiden scheiden van ondernemingsafval gedwongen?

Je wordt noodzakelijk afvalstromingen zoveel mogelijk te scheiden. Binnen de Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel beschreven goederen nogmaals te benutten indien dat lukt.

Wat kost een container een container voor afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven tarieven voor rolcontainers zijn afhankelijk van de de afvalstroom afvalstroom, de grootte van grootte van container en hoe vaak de container container geledigd dient zijn. Je ontdekt elke prijzen op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je karton, glas, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In iedere organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en vlug een van de vele varianten rolcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende een dag in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze scherpe kosten zie je gelijk in het orderproces. Handig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Algemeen afval is door zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te ophalen, reduceer je de aantal restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Doorlees dan even door. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds passende verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een metalen afvalcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, nuttig als de vat op een publieke plaats staat. Je kiest uit meerdere groottes. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw container(s) ontdaan moeten geraken. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de generatie van groene energie. Gemengd afval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche produceert maar zowaar een vijfde van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaalresten er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een bruikbare toepassing. Deze donkere korrelige assen worden toegepast voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook diverse giftige substanties los gedurende de verbrandingsproces die in meer of geringere mate toch in het leefomgeving terecht komen. Om die reden moeten we blijven zoeken naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Archiefvernietiging Particulieren Amsterdam:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te ruime bak.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container wanneer deze slechts halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een geschikte uitkomst voor elk soort vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Archiefvernietiging Particulieren Amsterdam

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is gevormd uit zes stappen.

Hoe hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo pogen wij samen met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw algemeen afval container terug te dringen, etappe 1. Dit bereiken wij door te adviseren over sorteren bij de afkomst. Want zuiver aparte afvalmaterialen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Typen en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De capaciteit voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je kunt kiezen voor een voordelige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om in te schatten die maat het perfect bij je past? Neem dan snel contact op met één van onze experts. Dankzij onze vele jaren ervaring met afvalsoorten begrijpen wij exact wat je vereist hebt. En verlang je een keer een meer lediging of regulier een grootte grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen issue!

De tarieven van de containers verschillen per afvalsoort, stof en capaciteit. Je huurt bij ons telkens tegen de scherpste tarieven. Restafval is één van de prijzigere afvalcategorieën. Dit ontstaat, als we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg zie je bij ons precies waar je aan toe. In ons eenvoudige bestelsysteem is aangegeven duidelijk wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere rolcontainer aftikt. Wij vinden het essentieel dat dit aspect helder is. Zo raak je achteraf nooit voor nare verrassingen te zitten.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Archiefvernietiging Particulieren Amsterdam

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papierafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig besmet papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes apart inzamelen. Je krijgt de optie tussen een heel divers assortiment met afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Karton

De meest geschikte rolcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de containers buitenshuis staan, of vernieling op de loer ligt. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan wel zeven maal gerecycled worden. Ook in jouw beurs scheelt het beduidend als je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat je document- en karton op de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt als basis tot nieuw producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, patat, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze afvalsoorten beschikbaar, maar tevens op kantoor mag je jouw organisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van meer herbruikbaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalsoorten in zamelen, geraken je containers minder vlug vol. Daarnaast is het scheiden van uw afval tevens beter voor het het milieu. PMD mag namelijk gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te maken, jouw PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Archiefvernietiging Particulieren Amsterdam

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte rolcontainer voor je PMD. We bieden verschillende kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis levering en nationale dekking, heeft je binnen 24 uur je afvalcontainer bij de gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de container geledigd dient te worden. Op deze manier weet je daarom vast waar je je vuilnis altijd kwijt kunt en waar je meewerkt voor een verbeterde milieu via jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want we belasten het milieu veel minder als we afval hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. Het overgebleven plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook gomballen) (Hard) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemisch teken (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander materiaal zit geplaatst Los doosjes ofwel ander document
 • Verpakking met chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis je sorteert, des te beter dat zal zijn voor de milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glas blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen zijn. Glasscherven bestaan van flesjes, potten en ook scherven. Zonder om scheiden pakt het glasafval door de ruimte en massa heel veel plaats in de bedrijfsafval in. Je kunt dus flink uit besparen op jouw kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het veel minder energie dan glaswerk te maken van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar op je onderneming veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan een glascontainer onmisbaar. Bezit jij wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? ons functioneert samen met flexibele overeenkomsten omdat jij het aantal containers eenvoudig verandert.

De geschikte bak voor glas restafval

Bestel de beste containers voor het je glasafval op onze dienst. Jij hebt de keuze uit selectie van één bak met tweehonderdveertig liters en met negenhonderd liters. Er reeds een glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en deze wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kies je hoe frequent wij het bak komen legen. wij biedt de meest voordelige dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het het glas te produceren uit verse grondstoffen. Glasafval is daarentegen een prima basis. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glas binnen nieuwe glazen. Tijdens het bewerken doen we verschil onder blank, bruine, groene en ook bont glazen. Daarnaast zijn kurken en deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er op een veel lagere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag er zijn bij het de glasafval?

Wel:

Leeg glasverval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek etc. Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallend binnen vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en ook op een veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging kan jij daarom best goed regelen. De gesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een beschermd proces van verzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heeft je honderd procent garantie dat je archief veilig vernietigt zijn. Na vernieling worden de restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jij je archief niet in de de papierbak wil gooien. Enkele documenten bevatten geheime gegevens en kunnen dus best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig veel vuil in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat een spleet waarin het papier exact erin . Als de papieren al binnen de bak zijn, krijgt ze nog bij . Onze bestuurder komt eenmaal zoveel tijdstip langs om het bak ledigen en het documenten plekke vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een gesloten systeem waarbij het container door de truck zelf is opgetild en geopend. Het content wordt vervolgens meteen vernielt.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop jij jouw geheime papieren veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klep in de deksel kun jij het papieren in de container gooien. Jij hebt de keuze van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief geen op het vervoer gaat, loopt je geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.