Archiefvernietiging Leiderdorp ᐅ 4 OPVALLENDE TIPS

Snel en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook scheidt, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Poog het afvalstroom zo beperkt mogelijk te bewaren en je gaat merken dat het economisch voordeelgevend is. Met vuil heel zoveel toevallig te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er heel min toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Archiefvernietiging Leiderdorp

Kies van het grootste assortiment afvalcontainers en bestel de beste container geschikt voor je restvuil. Binnen de afvalcontainer gooi je je al het het niet-recyclebare afval die je niet verder kan sorteren. Papier/karton, swill, en vensterglas passen niet in de het afvalcontainer. Eveneens voor PMD verdelen beschikken wij de juiste correcte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming betreffende alle afvalstromingen die binnen ondernemingen vrijkomen. Deze stromingen kunnen dikwijls afzonderlijk verzameld geraken. Dit is goed voor het milieu en de portemonnee geldtas.

Wat moet er in de zakelijk afval?

Hoezo goed je je vuil tevens verdeelt, er zal telkens overblijvend afval blijven zijn. Poog het afvalstroom zo beperkt mogelijk te bewaren en je zal zien dat deze geldelijk voordeelgevend is. Met afvalstoffen dus zoveel toevallig te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, glas, en swill, blijft er zo minimaal eventueel restvuil over. In de restafvalcontainer gooi je reeds het onrecyclebare vuil die je niet extra kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, PMD en vensterglas thuishoren niet thuis in de container.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In het Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel bedoeling beschreven artikelen opnieuw te gebruiken waar dat het kan.

Wat kost een container een afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De kosten van containers afhankelijk afhangend van de stroom van afval, de omvang van container en hoevaak hoe vaak de de container geledigd rolcontainer geledigd moet zijn. U vindt elke tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je papier, vensters, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In elke bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en rap een van de verschillende typen afvalcontainers. Wij bezorgen hem gratis in een dag in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende kosten zie je direct in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te ophalen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Bekijk dan even door. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos geschikte inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandwerend, praktisch als de container op een algemene plek staat. Je gaat uit diverse groottes. De beslissing is aan jou, op basis van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geledigd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf grote moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de generatie van groene stroom. Restafval lijkt dan wellicht zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalbranche voorbrengt maar zowaar twintig procent van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaalresten er geëxtraheerd die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele toepassing. Deze zwarte korrelvormige assen worden gebruikt voor het aanvullen of bouwen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende schadelijke materialen vrij in de verbranding die in meer of kleinere mate desondanks in het leefomgeving komen. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Archiefvernietiging Leiderdorp:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische overzicht vind je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té ruime bak.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container als deze slechts halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen huren via ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor ieder type vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Archiefvernietiging Leiderdorp

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zes niveaus.

Hoger op de ladder, hoe duurzamer de verwerking. Zo pogen wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, fase 1. Dit doen wij door te aanbevelen over sorteren bij de bron. Want ongemengd afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel als kan hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een kringloop maatschappij.

Typen en kosten ondernemingsafval en gemengd afval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en alles daar tussenin. Je kan opteren voor een betaalbare plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om bij te schatten wat grootte het beste bij je past? Neem dan snel aansluiting op met één van onze specialisten. Door onze vele jaren deskundigheid met afvalmaterialen begrijpen wij exact wat je benodigd hebt. En wens je een keer een extra leegmaken of standaard een grootte grotere? Dan is dat uiteraard ook geen enkel issue!

De tarieven van de containers wisselen per afvalstroom, stof en volume. Je least bij ons telkens tegen de meest voordelige kosten. Restafval is één van de prijzigere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkig ervaar je bij ons juist waar je aan toe. In ons simpele bestelsysteem staat vermeld overtuigend wat je voor een specifieke gemengd afval container of een bepaalde verschillende bak aftikt. Wij beschouwen het cruciaal dat dit duidelijk is. Hierdoor ben je later geen voor onaangename verrassingen te liggen.

Hoe hou je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Archiefvernietiging Leiderdorp

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer uitgebreid aanbod van afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een ruime selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de horizon ligt. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan wel zeven keer gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort apart inzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat je document- en karton in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt als grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter ook op kantoren mag je je organisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van extra herbruikbaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug vol. Bovendien is het scheiden uit uw vuilnis tevens beter voor het de omgeving. PMD kan immers hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen enkele vers materialen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, jouw PMD wordt immers een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Archiefvernietiging Leiderdorp

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende rolcontainer voor jouw PMD. We leveren verschillende kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en nationale bereik, heb je in 24 uur je afvalcontainer bij de gewenste plek geplaatst. U bepaalt zelf de verlangde capaciteit en hoe vaak het container geleegd dient te zijn. Op deze manier weet je dus vast dat je jouw vuilnis altijd weg kan en waar je meewerkt voor een beter milieu via jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, omdat we belasten het omgeving veel minder indien wij afvalstoffen recycleren. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het resterende kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminium laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof is geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend document
 • Verpakking inclusief chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis je scheidt, des te beter dat zal zijn voor de milieu en jouw geldbeurs. Glaswerk is 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen zijn. Glasscherven bestaat van flessen, potten en glasscherven. Zonder het te splitsen pakt het vanwege het volume en ook gewicht veel plaats in de bedrijfsafval op. Jij kan daarom flink besparen op jouw afvalkosten. Het glas is bovendien volledig om te recyclen. Ook kost het recyclen heel veel minder energie dan glaswerk om te produceren uit verse grondstoffen.

Komt daar bij je bedrijf heel veel glas los, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan is is een container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende periodes met betrekking tot drukte? ons functioneert met flexibele contracten omdat je de nummer bakken eenvoudig verandert.

Het juiste container voor het glasafval

Bestel de beste bakken voor het je glasafval bij onze dienst. Je heeft de keuze van een bak van 240 liter en van negenhonderd liter. Er is reeds één glascontainer vanaf €13 per maand en ook dit wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kies jij op welke manier frequent wij de container komen ledigen. ons biedt het meest voordelige service.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om het glas om te produceren van verse materialen. Glasafval is echter daarentegen een prima basis. Er zitten gewoonlijk circa 50% oud glas binnen nieuw glas. Bij het bewerken maken we onderscheid onder wit, bruin, groen en gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Via glas te hergebruiken, kunnen er zijn op een veel lagere temperatuur glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heb jij vragen? Bekijk de frequent gestelde vragenlijst of neem contact .

Wat mag wel er zijn bij het glasafval?

Wel:

Lege glasverval dat gediend had als verpakking

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallend onder glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en ook op een veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging zou je dus beter goed organiseren. De gesloten rolcontainers van ons helpen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren worden discreet getransporteerd. Zo heb jij 100% zekerheid dat jouw archief beschermd vernietigd zijn. Na de vernietiging worden het restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat jij je dossiers niet in de de papiercontainer wil gooien. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en daarom beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in het gedaante van geheim papier? Kies dan dan voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft een spleet waar het document precies doorheen . Wanneer het documenten al binnen het container zijn, krijgen ze nog bij . Onze chauffeur arriveert eenmaal in de tijd bij voor de bak ledigen en de documenten plaats vernietigen binnen onze truck. Ook dit werkt middels een gesloten mechanisme waarin het bak via de vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. De inhoud wordt vervolgens direct vernietigd.

De juiste bak voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij je vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Door het klepje in de deksel kun je de documenten in de container werpen. Jij hebt de keuze van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw archief niet op transport is, loop jij niet risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier worden verzameld en vernietigd.