Amp Rolcontainers ☑️ 8 ONVOORSTELBARE GEHEIMEN

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal altijd restvuil voortdurend bestaan. Probeer deze afvalstroom heel beperkt toevallig te houden en je zal opmerken dat het financieel gunstig is. Met afvalstoffen zo zoveel toevallig te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er dus zo weinig eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Amp Rolcontainers

Kies uit uit het ruimste assortiment rolcontainers en koop de beste ideale container voor je je restvuil. Binnen de afvalcontainer werp je al het de onrecyclebare afval dat je niet verder meer kan scheiden. Documenten/karton, swill, en vensterglas horen geen binnen de container. Eveneens omtrent PMD verdelen hebben we de juiste geschikte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de naam voor elke afvalstromen die binnen bedrijven voortkomen. Dit afvalstromen zouden meestal gescheiden ingezameld zijn. Dit is verbeterd voor het milieu natuur en het portemonnee.

Wat is toegestaan er in de zakelijk afval?

Hoezo goed je je afval tevens verdeelt, er zal telkens overblijvend afval aanwezig bestaan. Poog dit stroom van afval zo klein eventueel te bewaren en je zult opmerken dat deze economisch voordeelgevend is. Met afvalstoffen zo zoveel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er dus min eventueel restafval over. Binnen het container gooi je reeds de niet te recyclen afvalstoffen dat je geen verder kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, PMD en vensterglas passen geen in de de afvalcontainer.

Is scheiden scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je bent verplicht afvalstromingen zoveel eventueel te scheiden. In de het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het het doel bedoeling omschreven goederen nogmaals te gebruiken waar dat het kan.

Wat kost een container voor container bedrijfsafval?

De kosten voor containers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroompje, de grootte van afmeting van container en hoevaak de container geledigd rolcontainer geleegd moet zijn. Jij vindt je alle prijzen op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je papier, ruiten, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In ieder organisatie komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons bestel je eenvoudig en snel een van de vele soorten rolcontainers. Wij brengen hem kosteloos gedurende een etmaal in heel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je direct tijdens het aankoopproces. Handig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te zamelen, verminder je de massa restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Doorlees dan even verder. Of koop direct jouw restafval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container huren, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de vat op een openbare plaats staat. Je selecteert uit diverse volumematen. De keuze is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn ruime actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de generatie van duurzame kracht. Gemengd afval lijkt dan eventueel nutteloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie levert maar zowaar twintig procent van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de laatste metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun pad verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een bruikbare toepassing. Deze donkere korrelachtige assen worden toegepast voor het ophogen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook verschillende schadelijke stoffen vrij gedurende de verbrandingsproces die in meer of geringere mate desondanks in het milieu belanden. Om die reden moeten we blijven streven naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Amp Rolcontainers:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De bakken sluiten goed af waardoor er geen plagen bij het afval kunnen. Ook kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té grote container.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container als dit maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren via ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een passende oplossing voor ieder soort afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Amp Rolcontainers

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit 6 stappen.

Hoger op de ladder, hoe duurzamer de behandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de massa afval in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te adviseren over verdelen bij de bron. Want puur afzonderlijke afvalstromen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De volume voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je kunt opteren voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te bepalen welke maat het perfect bij je past? Haal dan gauw aansluiting op met één van onze deskundigen. Met onze jarenlange deskundigheid met afvalstromen begrijpen wij juist wat je benodigd hebt. En wil je één keer een meer leegmaken of gewoonlijk een formaat grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen issue!

De tarieven van de rolcontainers variëren per afvalcategorie, stof en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Restafval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies voor wat je aan toe. In ons eenvoudige bestelmethode is aangegeven overtuigend wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een andere verschillende container neerlegt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit helder is. Hierdoor ben je later niet voor vervelende verrassingen te staan.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Amp Rolcontainers

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je hebt de keuze tussen een erg gevarieerd aanbod met containers van 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een brede selectie tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de containers buitenshuis staan, of vernieling aan de loer ligt. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Daarna beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan wel zeven maal hergebruikt worden. Tevens in je beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat je papier- en papier op de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt als grondstof voor nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken komen deze afvalsoorten beschikbaar, maar tevens in kantoren mag je je organisch afval apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten te verzamelen, zitten je containers minder snel snel gevuld. Daarnaast ligt het scheiden van uw afval tevens goed voor het het milieu. PMD mag immers gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen vers materialen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, jouw PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Amp Rolcontainers

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We leveren diverse plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze levering en nationale dekking, heb je binnen 24 uren jouw afvalcontainer op het gewenste locatie geplaatst. Je beslist zelf de verlangde inhoudsmaat en hoe vaak het afvalcontainer geleegd moet te worden. Zo weet je daarom vast dat je jouw vuilnis steeds kwijt kan en waar je meewerkt aan een beter milieu via jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving veel minder indien wij afvalstoffen recycleren. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. De resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminium laagje binnenin (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof is gestopt Afzonderlijk karton of ander papier
 • Pakket inclusief chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe veel afval jezelf scheidt, des te beter dat het zal zijn voor de milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glaswerk is één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen zijn. Glasverval bestaan van flessen, potten en glasscherven. Zonder om splitsen pakt het glasafval door het volume en gewicht heel veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Je kan daarom heel uit besparen in jouw kosten voor afval. Het is tevens volledig te recyclen. Ook verbruikt het recyclen heel veel minder kracht dan glazen om te produceren van nieuwe grondstoffen.

Komt er op je bedrijf heel veel glas los, zoals in de sector van de horeca, dan is is een container voor glas essentieel. Bezit jij variërende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt met flexibele overeenkomsten waardoor jij de aantal containers eenvoudig verandert.

De geschikte bak voor glasafval

Bestel de meest geschikte bakken voor het jouw glasverval op ons. Jij heeft de selectie van één bak met tweehonderdveertig liter en ook met 900 liter. Er al één container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en deze wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de glasafval kiest je hoe frequent wij het bak zullen komen ledigen. wij leveren de meest voordelige service.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het kost heel veel kracht om het glas te maken van nieuwe grondstoffen. Glasafval is daarentegen een prima basis. Er zit meestal ongeveer 50% oudere glas in nieuw glazen. Bij het verwerken maken we verschil onder wit, bruine, groen en gemengd glas. Daarnaast zijn kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er zijn op één heel veel lagere warmte glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heb jij vragen? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem neem verbinding op.

Wat mag wel er zijn bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallen kruikjes, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend onder vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen veilig en ook op veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging zou je daarom beter uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen tijdens een beschermd proces van verzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Discreet en ook beschermd. Papieren zullen discreet getransporteerd. Zo heeft je honderd procent garantie dat je jouw dossiers beschermd vernietigt zijn. Na vernietiging worden het restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je jouw dossiers niet in de de papiercontainer wil werpen. Sommige papieren bevatten geheime informatie en kunnen daarom beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij frequent veel vuil in de het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies voor het archiefvernietiging van ons U. Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een gleuf waar het document precies erin . Als de papieren eenmaal binnen het bak zijn, krijgen zij nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eens in de tijd langs voor het container te legen en het papier ter plekke te vernielen in onze truck. Ook dit functioneert middels een afgesloten systeem waarbij de bak door het truck zelf is opgetild en opengemaakt. Het inhoud wordt vervolgens direct vernielt.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je je geheime documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klep in de deksel kan jij de papieren in de container werpen. Jij heeft de selectie van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je dossier niet op vervoer gaat, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze wordt ingezameld en vernietigd.