Aluminium Afval ☑️ 4 SCHOKKENDE TRUCS

Vlug en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal telkens overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht deze stroom van afval dus klein mogelijk te behouden en je gaat zien dat dit financieel voordelig is. Via afval dus mogelijk toevallig te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er dus minimaal toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Aluminium Afval

Kies van de meest uitgebreide gamma containers en bestel de de beste beste afvalcontainer voor je overblijvend afval. In de rest afvalcontainer gooi je je al het het niet niet-recyclebare afval welke je niet verder kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, en glas horen niet thuis binnen het afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD sorteren bezitten wij het juiste rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromen dat bij firma’s voortkomen. Dit stromingen zouden meestal gescheiden verzameld worden. Het is beter aangaande het milieu en de geldbeugel.

Wat mag er in bedrijfsafval?

Hoe prima je je vuil tevens verdeelt, er zal er telkens overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht het afvalstroompje zo minimaal eventueel te bewaren en je zult zien dat het geldelijk gunstig is. Door afval zo mogelijk toevallig te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er heel minimaal toevallig restafval over. In de de rest container werp je reeds de onrecyclebare afval dat je geen verder kan verdelen. Karton/karton, swill, PMD en ruiten thuishoren niet in de de rest afvalcontainer.

Is scheiden sorteren van bedrijfsafval verplicht?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. In de het landelijk Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de streefdoel vermeld producten nogmaals te aanwenden indien dat mag.

Wat kost een een rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten van afvalcontainers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom het afvalstroompje, de afmeting van rolcontainer alsook hoe vaak de de container afvalcontainer geledigd dient geraken. Jij vindt je alle prijzen op de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je karton, ruiten, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met restafval containers

In iedere onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je snel en snel een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten in 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je meteen in het bestelproces. Handig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te ophalen, reduceer je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos geschikte ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook kiezen voor een metalen vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is hufterproof en brandwerend, praktisch als de vat op een publieke plaats staat. Je selecteert uit verschillende groottes. De keuze is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geleegd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van groene stroom. Gemengd afval lijkt dan wellicht waardeloos, dat is het echter niet! De afvalbranche voorbrengt maar minstens twintig procent van de duurzame energieproductie.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de resterende metaalresten er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele doel. Deze zwarte korrelige resten worden gebruikt voor het ophogen of aanleggen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke materialen los tijdens de verbranding die in bepaalde of geringere mate toch in het milieu terecht komen. Daarom moeten we blijven zoeken naar zo minimaal verbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Aluminium Afval:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige lijst vind je snel de container die je vereist hebt. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er niet plagen bij het afval kunnen. Ook kan stank geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te ruime container.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer deze slechts halfgevuld is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste container is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een passende uitkomst voor elk soort vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Aluminium Afval

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes niveaus.

Hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw algemeen afval container te verminderen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over scheiden bij de afkomst. Want zuiver afzonderlijke afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het natuur en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Categorieën en prijzen ondernemingsafval en gemengd afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en elk daar ertussen. Je kan kiezen voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om bij te schatten die grootte het goed bij je past? Pak dan even aansluiting op met één van onze experts. Dankzij onze jarenlange ervaring met afvalsoorten begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En verlang je een keer een meer legen of regulier een maatje groter? Dan is dit uiteraard ook geen kwestie!

De kosten van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, stof en capaciteit. Je verhuurt bij ons telkens tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, zoals we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkig vind je bij ons exact voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelmethode staat overtuigend wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere verschillende bak aftikt. Wij beschouwen het essentieel dat dit aspect duidelijk is. Op deze manier raak je achteraf niet voor vervelende verrassingen te zitten.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Aluminium Afval

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele typen papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes apart inzamelen. Je krijgt de optie uit een heel uitgebreid aanbod met afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een brede selectie tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren container is geschikt als de containers buiten staan, of wanneer vandalisme aan de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel zeven maal hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat jouw document- en papier in de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet als basis voor nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter tevens op kantoor kunt je je biologisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk van extra herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalsoorten te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Daarnaast ligt het scheiden uit uw afval ook goed voor het omgeving. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, je PMD wordt namelijk één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Aluminium Afval

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een passende rolcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden diverse plastic afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis levering en nationale bereik, heeft je in 24 uur je container bij het gewenste plek geplaatst. U bepaalt zelf het verlangde inhoudsmaat en hoe vaak het container geleegd dient te zijn. Zo weet je daarom vast dat je je vuilnis steeds weg kan en dat je meewerkt voor een beter omgeving via je vuilnis te splitsen. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving veel indien wij afval hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Hard) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische teken (deodorant, verf etc)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal is geplaatst Los karton of verschillend document
 • Verpakking met chemische materialen
 • Glasverval

Des te meer afval jezelf sorteert, des te beter dat zal zijn ten behoeve van het milieu en ook jouw portemonnee. Glas is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om splitsen is. Glasverval bestaat van flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder het te scheiden pakt het vanwege het ruimte en massa veel ruimte in de afval van het bedrijf in. Jij kunt dus flink uit besparen in je afvalkosten. Het is bovendien compleet te recyclen. Ook kost het heel veel kleiner energie dan glaswerk te produceren uit nieuwe materialen.

Komt daar bij je bedrijf veel glasafval vrij, zoals in de horeca, dan is een container voor glas essentieel. Bezit jij variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij functioneert met flexibele contracten omdat jij het nummer bakken makkelijk verandert.

Het geschikte container voor het glasafval

Koop het beste containers voor het jouw glasafval op ons. Jij heeft de keuze uit één container van tweehonderdveertig liter en met 900 liter. Er al een container voor glas vanaf €13 per maand en ook dit worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de glasafval kies je hoe frequent wij het container zullen komen legen. wij biedt het meest voordelige service.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost kost veel energie om het glas te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen één prima grondslag. Daar zit gewoonlijk circa 50% oud glazen in nieuw glazen. Bij het verwerken doen wij verschil tussen wit, bruin, groen en ook bont glas. Ook zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kunnen er op één heel veel kleinere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of verbinding op.

Wat mag wel er zijn bij het glasverval?

Wel:

Leeg glasafval die gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief dienen beschermd en ook in veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging kan je dus beter goed regelen. Het afgesloten rolcontainers van ons helpen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van jouw jouw archief. Discreet en ook veilig. Documenten worden discreet vervoerd. Op deze manier heeft jij 100% garantie dat jouw archief beschermd vernietigt zijn. Na de vernieling worden de restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je je jouw dossiers niet in de de papierbak wilt werpen. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen dus beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig veel vuil in de de vorm van geheim document? Kies dan dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft een spleet waarin het document exact doorheen . Als het papieren al in de bak zijn, krijgt niemand ze nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal in de tijd langs voor het bak ledigen en de documenten plaats vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarbij de bak via het vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het content wordt vervolgens direct vernielt.

De geschikte bak voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je je geheime papieren veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klep in het deksel kun jij het documenten in het bak gooien. Je heeft de selectie van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier niet op het vervoer is, loopt jij niet risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en vernietigd.