Afvalwijzer Veendam 🔥 3 SIMPELE FEITJES

Vlug en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Tracht het afvalstroompje heel beperkt eventueel te houden en je zult zien dat dit financieel voordelig is. Via afvalstoffen zo mogelijk eventueel te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er dus zo weinig eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalwijzer Veendam

Kies uit van de meest uitgebreide gamma containers en koop de ideale rolcontainer voor je je restafval. Binnen het restafvalcontainer gooi je je al de niet te recyclen afval dat je niet verder kan verdelen. Papier/karton, swill, en vensterglas thuishoren geen in het restafvalcontainer. Ook omtrent PMD sorteren beschikken wij de juiste geschikte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming betreffende elke afvalstromen dat in bedrijven ontstaan. Deze afvalstromen mogen meestal afzonderlijk verzameld worden. Dit is beter voor het milieu natuur en de portemonnee geldbeugel.

Wat is toegestaan er in de bedrijfsafval?

Hoezo uitstekend je je afval eveneens sorteert, er gaat altijd overblijvend afval voortdurend voorkomen. Probeer deze afvalstroom zo beperkt eventueel te houden en je gaat opmerken dat het financieel gunstig is. Met vuil zo veel eventueel te verdelen, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er heel min toevallig restvuil over. Binnen de rest afvalcontainer gooi je je al het de niet te recyclen afvalstoffen welke je niet verder extra kan sorteren. Karton/karton, swill, PMD en vensterglas passen niet thuis in de de rest afvalcontainer.

Is het verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. In de het Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het bedoeling beschreven artikelen opnieuw te benutten waar dat mag.

Wat kost een container een container voor rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen van afvalcontainers zijn hangt af van de stroom van afval, de afmeting van container alsook hoe vaak de de afvalcontainer ontleegd dient geraken. Je vindt je ieder prijzen op tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je karton, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In ieder bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en snel een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten binnen een dag in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende prijzen zie je meteen in het bestelproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, verminder je de aantal algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Doorlees dan even voort. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds geschikte ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container huren, maar ook opteren voor een ijzeren afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, nuttig als de bak op een algemene plaats staat. Je kiest uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, op basis van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) ontdaan moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de dozijn grote actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van duurzame energie. Restafval klinkt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie levert maar minstens 20% van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaalresten er geëxtraheerd die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een bruikbare toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van wegen. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke substanties uit tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate toch in het milieu belanden. Daarom moeten we volhouden met proberen naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalwijzer Veendam:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze praktische overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De containers dichten goed af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan stank geen ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te ruime container.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container als deze slechts halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren via ons?

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een passende oplossing voor elk soort vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Afvalwijzer Veendam

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zes stappen.

Hoger op de ladder, des te ecologischer de verwerking. Zo pogen wij samen met jou de hoeveelheid afval in jouw restafvalcontainer terug te dringen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalmaterialen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en prijzen bedrijfsafval en restafval beheer

De volume voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en alles daar tussenin. Je mag selecteren voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om in te schatten welke grootte het beste bij je aansluit? Pak dan even aansluiting op met één van onze specialisten. Door onze jarenlange ervaring met afvalsoorten begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En wens je een keer een meer legen of standaard een formaat ruimer? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De kosten van de bakken variëren per afvalsoort, grondstof en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg vind je bij ons exact waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelmethode staat duidelijk wat je voor een specifieke algemeen afval container of een andere andere bak aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat deze informatie transparant is. Zo ben je later geen voor nare onthullingen te staan.

Hoe houd je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalwijzer Veendam

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen kartonafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden verzamelen. Je hebt de keuze uit een heel gevarieerd assortiment met afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en papier ontdek je op ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren container is gepast als de containers buitenshuis staan, of vernieling op de horizon staat. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan wel zeven keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat je document- en karton op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet als grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan piepers, broden, pasta, dranken, eierschalen, frites, taart, groenten en fruit en melkproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, maar ook in kantoren kunt je je biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit extra recyclebaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaat één groot gedeelte van bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalstromen te zamelen, zitten je containers minder snel snel vol. Bovendien is het apart houden van uw vuilnis ook goed voor het de milieu. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, je PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Afvalwijzer Veendam

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. Wij bieden diverse kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis bezorging en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uur jouw afvalcontainer op het gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelfstandig het verlangde capaciteit en op welke manier frequent de afvalcontainer geledigd dient te zijn. Zo ken je daarom vast dat je je vuilnis steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een verbeterde milieu door jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, omdat we belasten het milieu minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. Het resterende plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische symbool (deodorant, lak enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal zit gestopt Afzonderlijk karton ofwel verschillend document
 • Verpakking inclusief van chemische stoffen
 • Glasverval

Des te meer afval je scheidt, des te beter dat het is ten behoeve van de milieubescherming en jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen is. Glasverval bestaan uit flesjes, potten en glasscherven. Zonder om splitsen neemt het vanwege het ruimte en ook massa heel veel plaats bij het bedrijfsafval op. Jij kunt daarom flink besparen in je afvalkosten. Het is bovendien volledig om te recyclen. Daarnaast kost het heel veel minder kracht dan glazen om te produceren van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar bij jouw onderneming veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is één container voor glas onmisbaar. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua drukte? wij werkt met flexibele overeenkomsten omdat je het aantal bakken makkelijk verandert.

Het juiste bak voor het glas restafval

Koop het beste bakken voor het jouw glasverval op ons. Jij hebt de keuze van een bak van 240 liter en ook van negenhonderd liter. Er is al één glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook deze wordt kosteloos neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kies jij hoe frequent wij de container komen ledigen. ons biedt de meest voordelige service.

Zo worden glas verwerkt

Het kost kost veel kracht voor het glas te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter echter één prima grondslag. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas in nieuwe glas. Tijdens het verwerken maken wij onderscheid tussen wit, bruin, groene en ook bont glazen. Daarnaast worden kurk en deksels verwijderd. Via glas om te recyclen, kunnen er zijn bij één veel kleinere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heb je vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag wel er bij het het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallend jenever kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen onder glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en ook op veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging kan je daarom beter goed regelen. De afgesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen tijdens een beschermd proces voor verzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten zullen discreet vervoerd. Op deze manier heeft je 100% garantie dat je archief beschermd vernietigt zijn. Na de vernietiging zullen het restanten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat jij jouw archief niet in de papiercontainer wilt werpen. Sommige documenten bevatten geheime informatie en kunnen dus best vernielt . Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is echter echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de vorm van geheim papier? Kies dan dan voor archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een gleuf waar het document exact doorheen past. Wanneer het documenten eenmaal binnen de container zijn, krijgen zij nog bij . Onze chauffeur komt eenmaal in de tijdstip langs voor het container legen en de papier ter plekke te vernietigen in onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten systeem waarbij het container via het truck zelf is opgeheven en opengemaakt. De inhoud wordt vervolgens meteen vernielt.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klep in het deksel kan je de documenten in het container gooien. Jij heeft de keuze van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw archief geen op het vervoer is, loop je geen risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier worden verzameld en vernietigd.