Afvalwijzer Utrecht 2021 ☑️ 5 SIMPELE TRUCS

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Probeer het stroom van afval zo minimaal toevallig te behouden en je zal zien dat dit economisch voordeelgevend is. Met afval zo mogelijk eventueel te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er zo zo weinig eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalwijzer Utrecht 2021

Kies uit van het grootste ruimste aanbod rolcontainers en koop de ideale rolcontainer geschikt voor je restafval. In de rest afvalcontainer gooi je je al het niet onrecyclebare afval dat je geen extra kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en vensterglas passen geen binnen de container. Eveneens voor PMD sorteren beschikken we de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming betreffende alle afvalstromen dat bij firma’s voortkomen. Die stromingen kunnen meestal afzonderlijk opgehaald worden. Dat is verbeterd aangaande het milieu leefomgeving en het geldtas.

Wat mag er in bedrijfsafval?

Hoezo goed je je afvalstoffen tevens scheidt, er zal steeds restafval aanwezig voorkomen. Probeer het stroom van afval dus minimaal toevallig te houden en je zult merken dat deze financieel voordeelgevend is. Met vuil zo veel toevallig te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er dus zo weinig eventueel restvuil over. In de de rest container gooi je je al het het niet te recyclen afvalstoffen die je niet verder verder kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, PMD en vensterglas passen geen in de container.

Is het scheiden scheiden van zakelijk afval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. In de het Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het doel vermeld goederen weer te benutten indien dat kan.

Wat kost een een container voor afvalcontainer voor?

De tarieven voor afvalcontainers zijn afhangend van de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van afmeting van afvalcontainer alsook hoe vaak de afvalcontainer ontleegd dient worden. Je vindt je elke kosten op de tarievenpagina de.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, vensters, swill en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In ieder bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons bestel je snel en snel een van de talloze typen rolcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende prijzen zie je direct gedurende het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even verder. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd passende verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de bak op een publieke plaats staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De keuze is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de dozijn ruime hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de opwekking van duurzame kracht. Gemengd afval lijkt dan misschien nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche voorbrengt maar zowaar een vijfde van de duurzame energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun weg vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelvormige resten worden gebruikt voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse gevaarlijke materialen los gedurende de verbranden die in minstens of kleinere mate desondanks in het milieu terecht komen. Daarom moeten we blijven streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Afvalwijzer Utrecht 2021:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We bieden de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien huur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De containers sluiten goed af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té ruime container.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container wanneer dit maar halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor ieder type vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Afvalwijzer Utrecht 2021

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is gevormd uit zestal niveaus.

Hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de volume rommel in jouw gemengd afval container te verlagen, fase 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want zuiver aparte afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Typen en tarieven zakelijk afval en algemeen afval beheer

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je kunt opteren voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om in te ramen wat maat het goed bij je past? Haal dan snel verbinding op met één van onze experts. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten kennen wij juist wat je nodig hebt. En wil je eenmalig een meer lediging of gewoonlijk een formaat grotere? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de containers variëren per afvalcategorie, materiaal en capaciteit. Je verhuurt bij ons steeds tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is één van de duurdere afvalstromen. Dit komt, gelijk we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkig zie je bij ons juist waarvoor je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelproces is aangegeven helder wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere alternatieve bak aftikt. Wij vinden het essentieel dat deze informatie helder is. Op deze manier raak je naderhand niet voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalwijzer Utrecht 2021

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk apart inzamelen. Je hebt de optie uit een heel gevarieerd assortiment met afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de horizon staat. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan wel 7 maal gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat jouw document- en papier in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten vrij, echter tevens op kantoren kunt je jouw organisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit extra recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaat één groot gedeelte uit bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten te te zamelen, zitten je containers minder snel snel gevuld. Bovendien is het scheiden van je vuilnis ook beter voor de milieu. PMD mag immers gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, je PMD is namelijk één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Afvalwijzer Utrecht 2021

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor jouw PMD. We leveren verschillende plastic afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze bezorging en nationale bereik, heb je in 24 uren je afvalcontainer op het gewenste plek geplaatst. Je bepaalt zelf de gewenste capaciteit en op welke manier vaak het container geleegd dient te worden. Zo ken je daarom vast waar je jouw vuilnis steeds weg kan en waar je bijdraagt voor een beter omgeving door je afval te scheiden. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, want we belasten het milieu veel als we afval recycleren. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is gestopt Los karton ofwel ander papier
 • Pakket met van chemische stoffen
 • Glasscherven

Des te meer afval je scheidt, des te beter dat zal zijn voor het milieu en ook je geldbeurs. Glaswerk blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen is. Glasverval bestaat uit flessen, potten en glasscherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval vanwege het ruimte en gewicht heel veel plaats bij de afval van het bedrijf op. Jij kunt dus flink uit besparen in je afvalkosten. Het glas is ook bovendien volledig te recyclen. Ook verbruikt het heel veel minder kracht in vergelijking met glazen te maken van verse materialen.

Komt daar bij je onderneming heel veel glas los, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan één container voor glas essentieel. Bezit jij wisselende periodes qua drukte? ons werkt met aanpasbare contracten omdat jij de nummer containers eenvoudig verandert.

De geschikte container voor glas restafval

Bestel de beste bakken voor het jouw glasafval bij onze dienst. Jij heeft de keuze uit keuze van één bak met 240 liter en ook met negenhonderd liter. Er is is al één container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en deze worden kosteloos neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kiest jij op welke manier vaak ons de bak zullen komen ledigen. ons biedt het voordeligste dienstverlening.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost veel energie voor het glas om te maken uit verse materialen. Glasverval is echter daarentegen een goede grondslag. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen in nieuwe glazen. Bij het verwerken maken we onderscheid onder wit, bruin, groene en bont glas. Daarnaast zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kan er zijn bij een veel lagere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heb je vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of contact op.

Wat is mag wel er zijn bij het de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gediend heeft zoals verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallen kruiken, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet beschermd en op veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan je daarom beter uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen tijdens een veilig proces van verzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en ook veilig. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft je honderd procent garantie dat je dossiers veilig vernietigd zijn. Na de vernieling worden het restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je jij jouw archief niet in de de papiercontainer wil werpen. Enkele papieren bevatten geheime informatie en kunnen daarom best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent veel vuil in de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt een gesloten container op wielen.

Deze bak heeft één spleet waarin het papier precies erin . Als het documenten al in de container zitten, krijgen ze meer bij . Onze chauffeur arriveert eens de tijdstip langs voor de bak legen en de documenten plaats vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin de container door het truck zelf wordt opgeheven en geopend. De content zal daarna direct vernietigd.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij je geheime documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Door de klepje in de deksel kun jij de papieren in het bak gooien. Jij heeft de selectie uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kies je de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw archief geen op vervoer is, loop je geen gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze worden ingezameld en verwoest.