Afvalwijzer Tilburg 🔴 15 VERBORGEN ZAKEN

Gauw en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afval ook verdeelt, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Tracht deze stroom van afval zo klein eventueel te houden en je zult opmerken dat het economisch gunstig is. Met afval dus zoveel eventueel te scheiden, zoals documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er heel min eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalwijzer Tilburg

Kies uit het meest uitgebreide assortiment containers en bestel de meest geschikte afvalcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In het container gooi je al het het niet niet-recyclebare afval die je niet verder verder kan scheiden. Karton/karton, swill, en vensterglas passen geen in het restafvalcontainer. Ook omtrent PMD scheiden bezitten we het geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de naam voor elke afvalstromen welke binnen ondernemingen ontstaan. Deze stromen zouden dikwijls afzonderlijk ingezameld geraken. Dit is goed voor de natuur en het geldtas.

Wat kan er in de ondernemingsafval?

Hoe uitstekend je je vuil tevens scheidt, er gaat telkens restafval blijven zijn. Probeer het afvalstroom dus klein toevallig te houden en je zal zien dat deze financieel gunstig is. Via afvalstoffen heel veel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er zo minimaal mogelijk overblijvend afval over. Binnen de afvalcontainer gooi je je al het het niet onrecyclebare afval die je niet verder extra kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, PMD en ruiten thuishoren niet thuis in de restafvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van bedrijfsafval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te verdelen. In de het Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het de bedoeling beschreven goederen opnieuw te gebruiken als het lukt.

Wat kost een een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor afvalcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom de stroom van afval, de omvang van de container en hoe vaak de container geledigd container geleegd dient geraken. Je vindt alle kosten op de tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met restafval containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de vele soorten afvalcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende een dag in heel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende kosten zie je gelijk in het bestelproces. Nuttig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Doorlees dan even verder. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de vat op een algemene plek staat. Je gaat uit meerdere groottes. De beslissing is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf grote moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de generatie van duurzame kracht. Restafval schijnt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar liefst 20% van de groene stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun route verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een bruikbare toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden gebruikt voor het aanvullen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook diverse gevaarlijke stoffen los tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of mindere mate desondanks in het natuur belanden. Daarom moeten we volhouden met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalwijzer Tilburg:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische overzicht ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je via ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té grote bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container als dit maar halfgevuld is. Met onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren bij ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We leveren een passende uitkomst voor elk soort vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Afvalwijzer Tilburg

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de orde, des te duurzamer de afhandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd gescheiden afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een kringloop economie.

Categorieën en kosten ondernemingsafval en algemeen afval beheer

De volume voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je kan opteren voor een gunstige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te schatten welke grootte het perfect bij je past? Haal dan snel aansluiting op met een van onze deskundigen. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalmaterialen kennen wij juist wat je nodig hebt. En wil je een keer een aanvullend legen of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is dat uiteraard ook geen enkel issue!

De kosten van de containers variëren per afvalstroom, stof en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkig ervaar je bij ons juist waar je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelsysteem is aangegeven helder wat je voor een restafvalcontainer of een bepaalde alternatieve bak betaalt. Wij beschouwen het belangrijk dat deze informatie helder is. Op deze manier kom je naderhand geen voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalwijzer Tilburg

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de optie tussen een heel gevarieerd assortiment met containers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen container is gepast als de containers buiten staan, of vandalisme aan de horizon ligt. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan wel 7 keer hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat je document- en karton in de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof voor nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter tevens in kantoor mag je je biologisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit meer recyclebaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaat een groot gedeelte van ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten in verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien ligt het apart houden van je vuilnis ook goed voor het milieu. PMD kan immers hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, jouw PMD is immers één grondstof!

De juiste container voor het PMD en Afvalwijzer Tilburg

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. Wij bieden diverse plastic afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis levering en nationale bereik, heb je in 24 uur je container bij de gewenste plek geplaatst. Je bepaalt zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en hoe frequent het container geleegd dient te worden. Op deze manier weet je dus zeker dat je jouw afval altijd weg kan en waar je bijdraagt aan een beter omgeving via jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, want wij belasten het milieu veel als we afval recycleren. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. De overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en gomballen) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische teken (deodorant, verf etc)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend papier
 • Pakket inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Hoe meer afval je scheidt, des te beter dat is voor de milieu en jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te splitsen zijn. Glasafval bestaan uit flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval door de ruimte en ook gewicht veel plaats bij de afval van het bedrijf in. Jij kunt daarom heel besparen op jouw afvalkosten. Het is ook tevens volledig om te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen heel veel minder kracht dan glazen om te produceren van verse materialen.

Komt er bij je onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan één container voor glas essentieel. Bezit je wisselende tijdsperioden qua drukte? wij functioneert met flexibele overeenkomsten waardoor jij het nummer bakken eenvoudig aanpast.

De juiste bak voor glasafval

Bestel de meest geschikte bakken voor het je glasverval bij ons. Jij heeft de selectie uit één container met 240 liters en met 900 liter. Er is is al één container voor glas vanaf €13 per maand en deze wordt kosteloos neergezet. Op basis van de de glasafval kiest jij hoe vaak wij de bak zullen komen legen. wij biedt het meest voordelige dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost heel veel kracht om het glas om te produceren uit nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen een goede basis. Er zit gewoonlijk circa 50% oudere glas binnen nieuw glas. Tijdens het verwerken maken we verschil tussen wit, bruin, groen en gemengd glazen. Daarnaast worden kurk en dekseltjes verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kan er op één heel veel lagere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heb je vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of neem neem verbinding .

Wat is mag wel er bij het de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gefungeerd heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallen kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk etc. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet beschermd en op een veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je daarom beter goed organiseren. De gesloten rolcontainer van ons helpen tijdens een beschermd proces voor verzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Documenten worden discreet getransporteerd. Zo heb je 100% zekerheid dat je dossiers beschermd vernietigt is. Na vernietiging worden de restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je dossiers niet in de papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bevatten geheime gegevens en kunnen daarom beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heeft je frequent veel afval in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies voor het archiefvernietiging van ons U. U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één gleuf waarin het papier precies doorheen . Wanneer de documenten eenmaal in het bak zitten, krijgen ze meer bij . Onze chauffeur arriveert eens in de zoveel tijd bij om de bak te ledigen en de papier ter plaats te vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij het container via de truck zelf is opgeheven en opengemaakt. De inhoud wordt vervolgens direct vernietigd.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij je geheime papieren veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klepje in de deksel kun je de documenten in de bak gooien. Je hebt de selectie uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kiest je de gewenst frequentie van lediging. Omdat je dossier geen op vervoer gaat, loopt jij geen gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze worden verzameld en verwoest.