Afvalwijzer Middelburg ➡️ 13 VERBIJSTERENDE FEITEN

Snel en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Poog dit stroom van afval dus klein toevallig te houden en je zal zien dat dit financieel voordeelgevend is. Door afvalstoffen heel mogelijk toevallig te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er zo min eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalwijzer Middelburg

Kies uit van de meest uitgebreide gamma afvalcontainers en bestel de beste meest geschikte afvalcontainer geschikt voor je restafval. In de rest container gooi je je al de niet te recyclen afvalstoffen welke je geen verder kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, en glas horen niet in de de rest container. Ook betreffende PMD verdelen beschikken ons de juiste correcte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming voor elke afvalstromen die binnen ondernemingen ontstaan. Deze stromen kunnen vaak afzonderlijk ingezameld worden. Dit is goed aangaande het leefomgeving en het portemonnee.

Wat kan er binnen zakelijk afval?

Hoe uitstekend je je afvalstoffen eveneens sorteert, er zal steeds restafval aanwezig voorkomen. Tracht het afvalstroom dus minimaal eventueel te bewaren en je zal zien dat deze geldelijk gunstig is. Met afval heel mogelijk toevallig te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er zo zo weinig toevallig restafval over. Binnen het afvalcontainer gooi je je al het niet te recyclen vuil dat je niet verder kan scheiden. Documenten/karton, swill, PMD en ruiten horen geen in het container.

Is het scheiden scheiden van zakelijk afval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In het Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het het streefdoel omschreven producten opnieuw te aanwenden indien dat het lukt.

Wat kost een container container voor bedrijfsafval?

De kosten van afvalcontainers afhankelijk afhankelijk van de de afvalstroom stroom van afval, de grootte grootte van de container en hoe vaak de de rolcontainer geleegd dient worden. U vindt je elke prijzen op de de.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je papier, vensters, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In iedere onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je eenvoudig en vlug een van de vele varianten vuilcontainers. Wij leveren hem zonder kosten binnen 24 uur in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je gelijk in het orderproces. Praktisch, want dan kun je direct observeren of je nog kunt economiseren met een restafval container. Restafval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Bekijk dan even voort. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook gaan voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen afvalcontainer is solide en brandbestendig, nuttig als de vat op een algemene locatie staat. Je kiest uit verschillende groottes. De keuze is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geleegd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de productie van duurzame energie. Gemengd afval schijnt dan wellicht waardeloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar zowaar twintig procent van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metalen er verwijderd die hun route voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele toepassing. Deze donkere korrelvormige slakken worden gebruikt voor het aanvullen of bouwen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse schadelijke materialen vrij in de verbranding die in bepaalde of kleinere mate toch in het milieu komen. Om die reden moeten we volhouden met zoeken naar zo minimaal afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Afvalwijzer Middelburg:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af waardoor er niet ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té grote bak.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het legen van de bak als dit slechts halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren bij ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We leveren een passende uitkomst voor ieder type afval en voor elk bedrijf. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalwijzer Middelburg

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit 6 niveaus.

Hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid afval in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit doen wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want puur afzonderlijke afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een kringloop maatschappij.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je kunt opteren voor een voordelige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om naar te ramen die omvang het beste bij je past? Haal dan gauw contact op met één van onze experts. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen kennen wij juist wat je nodig hebt. En wens je één keer een meer lediging of regulier een formaat grotere? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De tarieven van de containers variëren per afvalcategorie, materiaal en literinhoud. Je huurt bij ons telkens tegen de laagste kosten. Restafval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkig vind je bij ons juist waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelmethode is aangegeven duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere andere rolcontainer neerlegt. Wij achten het essentieel dat dit helder is. Op deze manier kom je later niet voor vervelende verrassingen te staan.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalwijzer Middelburg

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie uit een heel divers assortiment met containers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een brede keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de containers buitenshuis staan, of vandalisme aan de horizon staat. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat je papier- en papier in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet als grondstof voor nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, pasta, dranken, eierschalen, frites, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecazaken komen deze soorten afvalstromen vrij, echter ook in kantoren mag je je biologisch afval scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit extra recyclebaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalstromen te te zamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug vol. Bovendien is het apart houden van uw vuilnis ook beter voor het de omgeving. PMD kan immers hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor verse artikelen te produceren, jouw PMD wordt immers een basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Afvalwijzer Middelburg

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We leveren diverse plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis levering en landelijke bereik, heeft je in 24 uur jouw afvalcontainer op de verlangde plek staan. Je beslist zelf de gewenste capaciteit en hoe vaak de afvalcontainer geleegd dient te worden. Op deze manier ken je dus vast waar je je afval steeds weg kan en waar je meewerkt voor een verbeterde omgeving door jouw afval te splitsen. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, omdat we belasten het omgeving minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. De overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag binnenin (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, druiprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal is geplaatst Afzonderlijk karton ofwel ander papier
 • Pakket met chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe meer afval je scheidt, des te goed dat het zal zijn voor het milieu en ook je portemonnee. Glaswerk blijkt een van de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te splitsen zijn. Glasverval bestaat van flesjes, potjes en scherven. Zonder het te splitsen pakt het vanwege het volume en ook gewicht veel plaats in het bedrijfsafval op. Jij kunt dus flink uit besparen op jouw kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen veel minder energie in vergelijking met glazen om te produceren uit verse grondstoffen.

Komt er op jouw onderneming veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is één glascontainer onmisbaar. Heb jij variërende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt samen met aanpasbare contracten omdat jij het nummer containers makkelijk aanpast.

De geschikte container voor glas restafval

Bestel de meest geschikte bakken voor je glasverval bij onze dienst. Jij hebt de keuze uit keuze van een bak van tweehonderdveertig liter en met negenhonderd liters. Er is is al een container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook deze worden gratis neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid afval kiest je op welke manier vaak wij het container zullen komen legen. wij biedt het voordeligste dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het heel veel kracht om het glas om te maken van verse grondstoffen. Glasafval is echter echter een goede basis. Daar zit meestal ongeveer 50% oud glas binnen nieuw glazen. Tijdens het bewerken doen we onderscheid tussen blank, bruin, groene en bont glas. Ook zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Door het glas om te recyclen, kan er zijn op een veel lagere warmte glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces . Heb jij vragen? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem neem contact .

Wat is mag wel er bij het glasverval?

Wel:

Lege glasverval dat gediend had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek etc. Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen veilig en in veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging kan jij daarom best goed organiseren. Het gesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen bij een veilig proces van inzameling en vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft je honderd procent zekerheid dat je archief veilig vernietigd zijn. Na vernietiging zullen het restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat jij je archief niet in de het papierbak wil werpen. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen archief is echter echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van ons U. U krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één spleet waarin het papier precies doorheen past. Als de papieren al binnen het bak zijn, krijgt ze nog in . Onze bestuurder komt eens in zoveel tijd bij om het bak legen en het papier plekke te vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit werkt middels een gesloten systeem waarbij het bak door het truck zelf wordt opgeheven en geopend. Het content wordt daarna meteen vernielt.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop je jouw geheime papieren veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Via het klep in de deksel kun jij het papieren in het container werpen. Jij hebt de selectie uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier geen op het vervoer gaat, loop jij niet risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en verwoest.