Afvalwijzer Breda 🔥 7 VREEMDE ZAKEN

Snel en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal altijd restvuil voortdurend bestaan. Probeer deze afvalstroom dus beperkt eventueel te behouden en je zal zien dat deze financieel voordelig is. Door afval dus zoveel eventueel te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er heel zo weinig toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalwijzer Breda

Kies uit het grootste grootste aanbod containers en bestel de de beste meest geschikte rolcontainer geschikt voor je restvuil. In de de rest restafvalcontainer gooi je je al het het niet niet te recyclen afval dat je niet verder verder kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, en glas horen geen binnen de restafvalcontainer. Eveneens omtrent PMD verdelen bezitten ons de juiste juiste rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende ieder afvalstromen dat bij firma’s vrijkomen. Deze stromingen kunnen meestal apart verzameld geraken. Dat is verbeterd voor het milieu leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat is toegestaan er binnen bedrijfsafval?

Hoe prima je je vuil eveneens sorteert, er zal er steeds restafval voortdurend voorkomen. Tracht deze stroom van afval zo beperkt toevallig te bewaren en je gaat merken dat het geldelijk voordelig is. Via afval heel mogelijk mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er zo zo weinig eventueel overblijvend afval over. Binnen de rest restafvalcontainer gooi je al het niet niet-recyclebare afval dat je geen extra kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, PMD en ruiten passen niet thuis binnen de container.

Is scheiden verdelen van zakelijk afval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromen mogelijk eventueel te scheiden. In de Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het de bedoeling beschreven goederen opnieuw te aanwenden indien het lukt.

Wat kost een container een container rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven van rolcontainers zijn afhankelijk van het stroom van afval, de grootte omvang van de rolcontainer en hoe vaak de de container rolcontainer ontleegd dient zijn. Jij vindt je ieder tarieven op tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je documenten, glas, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons koop je eenvoudig en vlug een van de talloze typen rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten gedurende 24 uur in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze lage tarieven zie je direct tijdens het aankoopproces. Handig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te verzamelen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Bekijk dan even verder. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos geschikte inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een metalen vuilcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de vat op een publieke locatie staat. Je kiest uit diverse inhoudsmaten. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw container(s) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de twaalf ruime moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de generatie van duurzame stroom. Restafval klinkt dan misschien nutteloos, dat is het echter niet! De afvalsector levert maar liefst 20% van de duurzame energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun route verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige slakken worden gebruikt voor het aanvullen of bouwen van straten. Helaas komen er ook verschillende schadelijke stoffen uit gedurende de verbranden die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het natuur komen. Daarom moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Afvalwijzer Breda:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor jouw personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De containers sluiten goed af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té grote bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer dit slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor ieder soort afval en voor elk onderneming. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Afvalwijzer Breda

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit 6 treden.

Hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de volume rommel in jouw gemengd afval container te verminderen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want puur gescheiden afvalsoorten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en prijzen bedrijfsafval en algemeen afval beheer

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je kan selecteren voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te bepalen die maat het beste bij je aansluit? Pak dan gauw contact op met één van onze specialisten. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalmaterialen weten wij precies wat je benodigd hebt. En wil je één keer een extra legen of standaard een maatje ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen issue!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalsoort, stof en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de laagste kosten. Gemengd afval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit ontstaat, als we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkig zie je bij ons exact waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere bak neerlegt. Wij vinden het essentieel dat deze informatie helder is. Op deze manier ben je achteraf geen voor onaangename verrassingen te zitten.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalwijzer Breda

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze uit een erg uitgebreid aanbod van containers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de loer ligt. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Tevens in je beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort apart inzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat jouw document- en papier op de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet voor basis tot nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groenten en fruit en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter tevens op kantoren kunt je jouw organisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer recyclebaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel uit bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalsoorten in zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Daarnaast is het scheiden van uw vuilnis tevens goed voor het milieu. PMD kan immers gerecycled worden. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om verse producten te maken, je PMD is namelijk een basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Afvalwijzer Breda

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende rolcontainer voor je PMD. Wij leveren verschillende plastic rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze bezorging en nationale bereik, heeft je in 24 uren jouw container op het gewenste locatie staan. Je bepaalt zelf het verlangde capaciteit en op welke manier vaak het container geleegd dient te worden. Op deze manier ken je dus zeker dat je jouw afval steeds weg kunt en waar je meewerkt aan een verbeterde milieu via je afval te scheiden. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want wij belasten het omgeving veel als we afvalstoffen recycleren. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische symbool (deodorant, verf etc)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend stof zit gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend papier
 • Pakket met gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Hoe meer vuilnis jezelf sorteert, des te goed dat het zal zijn voor het milieubescherming en jouw geldbeurs. Glaswerk blijkt één uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te scheiden zijn. Glasverval bestaat uit flesjes, potten en scherven. Zonder het om splitsen pakt het glasafval door de ruimte en ook massa veel ruimte in het bedrijfsafval op. Je kan daarom heel besparen in je afvalkosten. Het is bovendien compleet om te recyclen. Daarnaast verbruikt het heel veel kleiner energie dan glazen te maken uit nieuwe materialen.

Komt er op jouw bedrijf veel glasafval los, zoals bij de horecabedrijven, dan is een glascontainer onmisbaar. Heb je variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij werkt samen met aanpasbare overeenkomsten omdat je het aantal containers makkelijk aanpast.

De geschikte container voor het glasafval

Bestel de beste bakken voor het je glasverval bij onze dienst. Je heeft de keuze uit keuze van een bak van tweehonderdveertig liter en met 900 liter. Er is reeds een glascontainer vanaf €13 elke maand en deze wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de de glasafval kiest jij hoe vaak ons het container zullen komen ledigen. wij leveren het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het kost heel veel energie voor het het glas om te produceren uit nieuwe materialen. Glasverval is daarentegen een goede grondslag. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas in nieuw glazen. Bij het bewerken doen wij verschil tussen blank, bruin, groen en bont glazen. Daarnaast worden kurk en deksels verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er op één veel lagere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heeft jij vragen? Bekijk het veelgestelde vragen of neem contact op.

Wat is mag wel er zijn bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je archief dienen veilig en op veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging kan je daarom best uitstekend regelen. De gesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen bij een veilig proces van inzameling en ook vernietiging van jouw jouw archief. Discreet en ook veilig. Documenten zullen discreet vervoerd. Zo heb je 100% garantie dat jouw archief veilig vernietigt zijn. Na vernieling worden het restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat jij je archief niet wil in de de papierbak wilt gooien. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen archief is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij frequent veel afval in de de vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor archiefvernietiging van ons . U krijgt een gesloten container op wielen.

Deze container bevat een spleet waar het document exact erin . Als de papieren eenmaal in de container zijn, krijgen zij meer bij handen. Onze chauffeur arriveert eens tijd langs om de bak te ledigen en het papier plekke vernielen in onze truck. Eveneens dit functioneert middels een gesloten systeem waarin het container via het truck zelf wordt opgeheven en geopend. De content zal daarna meteen vernielt.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Via het klepje in de deksel kan je de documenten in de bak gooien. Jij hebt de keuze van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kies jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw archief niet op transport gaat, loop jij niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt ingezameld en verwoest.