Afvalverwerker Amsterdam ➡️ 8 SNELLE WEETJES

Vlug en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal altijd overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht deze afvalstroompje dus beperkt eventueel te behouden en je zal merken dat het financieel gunstig is. Via afval heel zoveel eventueel te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er zo minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalverwerker Amsterdam

Kies bij het ruimste gamma afvalcontainers en bestel de het ideale container voor je overblijvend afval. In de rest afvalcontainer gooi je al het niet te recyclen afvalstoffen dat je niet meer kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten horen geen binnen de afvalcontainer. Tevens betreffende PMD scheiden bezitten we de correcte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de naam betreffende alle afvalstromingen welke bij firma’s voortkomen. Dit stromingen zouden vaak apart opgehaald geraken. Dit is verbeterd voor het leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat kan er in de bedrijfsafval?

Op welke manier prima je je afval eveneens verdeelt, er gaat altijd overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer deze stroom van afval dus beperkt eventueel te behouden en je zal zien dat deze geldelijk voordeelgevend is. Via vuil dus mogelijk eventueel te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er zo minimaal toevallig restvuil over. In de het container werp je reeds de onrecyclebare vuil dat je niet verder meer kan sorteren. Papier/karton, swill, PMD en ruiten passen niet thuis binnen het container.

Is scheiden sorteren van bedrijfsafval gedwongen?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel eventueel te verdelen. In het landelijk Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel bedoeling omschreven producten weer te gebruiken als dat mag.

Wat kost een rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven tarieven voor de afvalcontainers zijn hangt af van de de afvalstroom stroom van afval, de grootte van omvang van rolcontainer alsook hoe vaak de container geledigd container geledigd moet worden geraken. U vindt ieder tarieven op tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je papier, glas, swill en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met restafval containers

In ieder bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je snel en vlug een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos gedurende 24 uur in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe prijzen zie je gelijk in het bestelproces. Handig, want dan kun je direct zien of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te ophalen, reduceer je de aantal restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Doorlees dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos geschikte ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook opteren voor een metalen rolcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is solide en brandwerend, handig als de bak op een algemene locatie staat. Je kiest uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) ontdaan moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn grote hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van hernieuwbare stroom. Algemeen afval klinkt dan eventueel zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalbranche levert maar zowaar 20% van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun route verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelige resten worden gebruikt voor het aanvullen of aanleggen van wegen. Jammer genoeg komen er ook diverse giftige materialen uit gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of mindere mate toch in het natuur belanden. Dus moeten we blijven proberen naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Afvalverwerker Amsterdam:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af waardoor er geen plagen bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té ruime bak.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container als deze maar halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor ieder soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Afvalverwerker Amsterdam

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe ecologischer de behandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid rommel in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit doen wij door te aanbevelen over scheiden bij de oorsprong. Want zuiver aparte afvalmaterialen worden zoveel als kan hergebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een circulaire systeem.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container varieert van 240 liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kunt opteren voor een voordelige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om naar te schatten wat grootte het goed bij je aansluit? Neem dan snel verbinding op met een van onze deskundigen. Met onze vele jaren kennis met afvalsoorten kennen wij exact wat je nodig hebt. En verlang je eenmalig een extra leegmaken of standaard een maatje groter? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de rolcontainers verschillen per afvalsoort, grondstof en literinhoud. Je least bij ons steeds tegen de laagste kosten. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit komt, zoals we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs vind je bij ons exact waarvoor je aan toe. In ons simpele bestelmethode staat duidelijk wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een alternatieve bak neerlegt. Wij achten het cruciaal dat dit aspect helder is. Hierdoor raak je naderhand nooit voor nare verrassingen te liggen.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalverwerker Amsterdam

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes gescheiden verzamelen. Je hebt de keuze uit een heel gevarieerd assortiment met containers van 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en papier ontdek je op ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren container is gepast wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de horizon staat. Kies, naargelang van je nood, de meest geschikte grootte. Daarna bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan wel zeven keer hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat jouw papier- en karton in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt als grondstof voor nieuw producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Met name op horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen vrij, echter tevens in kantoor mag je je organisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van meer herbruikbaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen allemaal tot dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalstromen in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug vol. Bovendien is het apart houden uit je afval tevens beter voor het de milieu. PMD kan immers gerecycled worden. Daardoor hoeven er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, je PMD is immers een basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Afvalverwerker Amsterdam

{service1)

Bij vind je altijd een passende afvalcontainer voor jouw PMD. Wij bieden diverse plastic rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis bezorging en nationale dekking, heeft je binnen 24 uur jouw container bij de verlangde locatie staan. Je bepaalt zelf de gewenste capaciteit en op welke manier vaak het afvalcontainer geledigd dient te zijn. Op deze manier weet je daarom zeker waar je je vuilnis steeds weg kunt en waar je meewerkt voor een beter omgeving door je afval te splitsen. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, omdat we belasten het omgeving veel indien we afval hergebruiken. Uit jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. Het overgebleven plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminium laagje binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook gomballen) (Hard) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische symbool (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten met of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander stof is gestopt Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Verpakking inclusief chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis jezelf sorteert, hoe beter dat het is voor de milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glaswerk blijkt één uit de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te scheiden is. Glasverval bestaat van flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder het om scheiden pakt het glasafval door de volume en ook gewicht veel plaats in de bedrijfsafval in. Je kunt dus flink uit besparen op je kosten voor afval. Het is ook bovendien compleet om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk om te maken van verse grondstoffen.

Komt daar op jouw onderneming veel glasafval vrij, zoals in de horecabedrijven, dan is een container voor glas essentieel. Heb jij variërende periodes met betrekking tot bezigheden? ons functioneert met flexibele contracten waardoor je de aantal bakken eenvoudig verandert.

De geschikte bak voor het glas restafval

Bestel het meest geschikte bakken voor je glasafval bij onze dienst. Je heeft de selectie uit één container van tweehonderdveertig liters en ook van negenhonderd liter. Er is reeds een glascontainer vanaf €13 per maand en dit wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kiest je hoe frequent ons het container zullen komen ledigen. ons leveren het voordeligste service.

Zo worden glas verwerkt

Het heel veel kracht om glas om te maken uit nieuwe materialen. Glasverval is echter daarentegen één prima grondslag. Er zit meestal ongeveer 50% oud glas in nieuwe glazen. Bij de verwerken maken wij onderscheid tussen blank, bruin, groene en gemengd glazen. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via glas te hergebruiken, kunnen er zijn op een heel veel kleinere temperatuur glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heb jij vragen? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of verbinding .

Wat is mag er bij het de glasverval?

Wel:

Leeg glasverval dat gediend had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen kruikjes, borden, koppen, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet veilig en ook in veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou jij daarom best goed organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces voor inzameling en vernieling van dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je 100% zekerheid dat je archief beschermd vernietigd is. Na vernietiging worden het restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je je archief niet in het papierbak wil gooien. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke informatie en dus beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen archief is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig veel afval in de gedaante van geheim document? Kies dan dan voor dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat een spleet waar het document exact doorheen . Als de papieren eenmaal in het bak zijn, krijgt niemand ze nog in . Onze bestuurder komt eens in de zoveel tijd bij om het bak te legen en de papier plekke te vernielen in onze truck. Ook dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarin het bak door de vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. De content wordt vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij je vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via het klepje in de deksel kan jij het documenten in het container gooien. Jij hebt de keuze van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier geen op het transport is, loop jij niet risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier wordt verzameld en vernietigd.