Afvalkalender Sneek ➡️ 13 VERBORGEN FEITJES

Gauw en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afval ook verdeelt, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroompje dus beperkt toevallig te behouden en je zal opmerken dat deze geldelijk gunstig is. Met afval dus zoveel toevallig te verdelen, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er heel minimaal mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalkalender Sneek

Kies van de grootste assortiment containers en bestel de de beste rolcontainer voor je restafval. Binnen de rest restafvalcontainer gooi je je reeds het niet-recyclebare afval die je niet extra kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, en glas passen niet binnen het afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD scheiden hebben wij de juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming aangaande elke afvalstromen die in ondernemingen vrijkomen. Deze stromen zouden dikwijls apart verzameld zijn. Dit is verbeterd voor het leefomgeving en het portemonnee.

Wat mag wel er in bedrijfsafval?

Op welke manier uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal er telkens restvuil blijven zijn. Probeer deze stroom van afval heel klein toevallig te houden en je zal zien dat deze financieel voordeelgevend is. Via afvalstoffen heel zoveel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er heel min mogelijk restafval over. Binnen de afvalcontainer gooi je je al het het niet onrecyclebare afval dat je niet verder verder kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen niet binnen de rest container.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval verplicht?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. In de Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het het streefdoel omschreven artikelen nogmaals te gebruiken indien dat het kan.

Wat kost een container voor afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven van containers afhankelijk afhangend van het afvalstroom, de grootte grootte van de container en hoevaak de container geledigd container geleegd moet geraken. Je vindt ieder prijzen op tarievenpagina.

Welk aard bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In iedere bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons koop je eenvoudig en snel een van de vele varianten rolcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende tarieven zie je meteen in het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te verzamelen, reduceer je de aantal gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Doorlees dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds geschikte ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook gaan voor een metalen vuilcontainer. Een metalen vuilcontainer is solide en brandbestendig, nuttig als de container op een publieke plaats staat. Je selecteert uit diverse inhoudsmaten. De keuze is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt gratis bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de 12 omvangrijke moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de productie van hernieuwbare kracht. Restafval klinkt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector voorbrengt maar liefst 20% van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metaaldeeltjes er uitgehaald die hun weg verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze gitzwarte korrelachtige resten worden gebruikt voor het verhogen of bouwen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse giftige substanties los gedurende de verbranden die in meer of geringere mate echter in het milieu belanden. Om die reden moeten we blijven proberen naar zo minimaal verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Afvalkalender Sneek:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We leveren de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een té grote bak.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de container wanneer deze slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren bij ons?

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor ieder type vuilnis en voor elk onderneming. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Afvalkalender Sneek

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes stappen.

Hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de behandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de massa rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, fase 1. Dit doen wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want puur gescheiden afvalstromen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en kosten zakelijk afval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je kunt selecteren voor een voordelige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om in te bepalen welke grootte het perfect bij je past? Haal dan gauw contact op met een van onze specialisten. Door onze jarenlange deskundigheid met afvalsoorten kennen wij juist wat je vereist hebt. En verlang je eenmalig een meer lediging of gewoonlijk een formaat grotere? Dan is deze natuurlijk ook geen kwestie!

De prijzen van de bakken verschillen per afvalstroom, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons telkens tegen de meest voordelige prijzen. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons juist voor wat je aan toe. In ons eenvoudige bestelproces staat helder wat je voor een restafvalcontainer of een andere verschillende container aftikt. Wij beschouwen het essentieel dat dit aspect helder is. Op deze manier kom je later nooit voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalkalender Sneek

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer divers assortiment van containers van 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een brede keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of vernieling op de horizon ligt. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in jouw beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat je document- en papier in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet als grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter tevens op kantoren kunt je je organisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit extra herbruikbaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande een groot gedeelte van ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten te te zamelen, zitten je containers minder snel vlug vol. Daarnaast ligt het scheiden uit je afval ook beter voor het het milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden om verse artikelen te produceren, je PMD wordt namelijk één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Afvalkalender Sneek

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. Wij bieden verschillende kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heb je binnen 24 uur jouw container bij de gewenste locatie staan. U bepaalt zelf het verlangde capaciteit en hoe frequent het afvalcontainer geleegd dient te zijn. Zo weet je dus zeker dat je je vuilnis steeds kwijt kunt en waar je meewerkt aan een beter omgeving door jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, want wij belasten het omgeving veel minder indien we afvalstoffen recycleren. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. Het resterende kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Shopper draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen met of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander stof is gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend papier
 • Pakket met chemische materialen
 • Glasscherven

Des te veel vuilnis jezelf scheidt, hoe beter dat het is voor het milieubescherming en je geldbeurs. Glas blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen zijn. Glasscherven bestaan uit flesjes, potjes en ook scherven. Zonder het om scheiden neemt het vanwege het ruimte en ook gewicht heel veel ruimte bij de bedrijfsafval in. Je kunt dus flink besparen in jouw kosten voor afval. Het is ook tevens compleet om te hergebruiken. Ook kost het recyclen heel veel kleiner kracht dan glazen om te produceren uit nieuwe materialen.

Komt daar op jouw onderneming heel veel glasafval los, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan is is een glascontainer essentieel. Heb jij wisselende periodes qua drukte? wij functioneert met flexibele contracten waardoor jij de nummer bakken eenvoudig aanpast.

De geschikte bak voor het glasafval

Bestel de meest geschikte containers voor jouw glasverval bij ons. Jij heeft de keuze uit keuze van een container met tweehonderdveertig liter en ook met 900 liter. Er is is al één glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en ook dit worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kiest jij op welke manier frequent ons het container zullen komen ledigen. ons biedt de voordeligste service.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost kost heel veel kracht om glas te maken van verse grondstoffen. Glasafval is echter één goede basis. Daar zit meestal ongeveer 50% oud glas binnen nieuwe glas. Tijdens de verwerken maken we verschil onder blank, bruin, groene en ook gemengd glas. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas om te recyclen, kan er zijn op een heel veel kleinere warmte glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem contact .

Wat mag er zijn bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gediend had zoals verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruiken, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallend onder vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet veilig en op een veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging zou je dus beter uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen bij een beschermd proces van verzameling en ook vernieling van jouw jouw archief. Discreet en beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb jij 100% zekerheid dat je archief beschermd vernietigd zijn. Na de vernietiging zullen de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je jouw archief niet wil in de het papierbak wilt gooien. Enkele documenten bevatten geheime informatie en kunnen kunnen daarom best vernietigd . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een spleet waarin het document precies erin past. Wanneer de documenten eenmaal in het container zijn, krijgen zij nog in handen. Onze chauffeur komt eens in de tijdstip langs om het container te ledigen en het papier ter plekke vernietigen in onze truck. Ook dit werkt middels een gesloten systeem waarbij de container via het vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. De inhoud wordt daarna direct vernietigd.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop je je geheime papieren veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Via het klepje in het deksel kun jij de papieren in het bak werpen. Jij heeft de keuze van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier geen op transport gaat, loopt jij geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en vernietigd.