Afvalkalender Emmen ᐅ 14 VERRASSENDE WEETJES

Snel en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Tracht het afvalstroom dus beperkt eventueel te bewaren en je zult opmerken dat het geldelijk voordelig is. Via vuil heel mogelijk eventueel te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er dus zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalkalender Emmen

Kies uit het ruimste aanbod rolcontainers en bestel de het meest geschikte container voor je restafval. In de afvalcontainer werp je al het niet te recyclen afval welke je niet verder meer kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten horen niet thuis in de de rest afvalcontainer. Tevens betreffende PMD sorteren hebben ons de correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande ieder afvalstromen welke in firma’s ontstaan. Deze afvalstromen zouden dikwijls gescheiden ingezameld geraken. Dit is goed voor het milieu en de geldbeugel.

Wat kan er in ondernemingsafval?

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er zal er steeds restvuil voortdurend bestaan. Probeer deze stroom van afval heel klein mogelijk te behouden en je zal opmerken dat dit financieel voordelig is. Met afvalstoffen heel veel eventueel te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er zo min eventueel restafval over. In het afvalcontainer werp je al het het niet te recyclen vuil die je niet extra kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, PMD en glas passen niet thuis in de de restafvalcontainer.

Is het sorteren van bedrijfsafval gedwongen?

Je wordt noodzakelijk afvalstromen mogelijk mogelijk te scheiden. In de het landelijk Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het de bedoeling omschreven producten nogmaals te aanwenden waar dat lukt.

Wat kost een afvalcontainer voor?

De tarieven prijzen voor rolcontainers zijn afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van afmeting van container en hoe vaak de de container rolcontainer ontleegd moet worden. U ontdekt elke prijzen op tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je papier, glas, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In ieder organisatie komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je eenvoudig en vlug een van de talloze varianten afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos gedurende 24 uur in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je gelijk gedurende het bestelproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Restafval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te zamelen, verklein je de massa algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een metalen vuilcontainer. Een metalen vuilcontainer is hufterproof en brandwerend, praktisch als de container op een algemene plaats staat. Je selecteert uit verschillende volumematen. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn ruime hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van groene kracht. Restafval lijkt dan wellicht waardeloos, dat is het echter niet! De afvalsector produceert maar minstens een vijfde van de groene energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelachtige slakken worden ingezet voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende schadelijke materialen uit gedurende de verbranden die in meer of geringere mate desondanks in het leefomgeving komen. Daarom moeten we blijven zoeken naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Afvalkalender Emmen:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons handige lijst vind je snel de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te grote container.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container wanneer dit maar halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren bij ons?

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een passende oplossing voor ieder soort afval en voor elk onderneming. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalkalender Emmen

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is gevormd uit zestal niveaus.

Hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de massa afval in jouw restafvalcontainer te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want puur aparte afvalstromen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en prijzen bedrijfsafval en algemeen afval beheer

De capaciteit voor een algemeen afval container varieert van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar tussenin. Je kan selecteren voor een betaalbare plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om naar te ramen welke omvang het goed bij je past? Pak dan even contact op met een van onze specialisten. Door onze jarenlange kennis met afvalmaterialen weten wij exact wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een extra legen of gewoonlijk een maatje grotere? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalstroom, stof en capaciteit. Je verhuurt bij ons telkens tegen de laagste prijzen. Restafval is een van de duurdere afvalstromen. Dit ontstaat, zoals we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkig ervaar je bij ons exact waar je aan toe. In ons simpele bestelproces staat vermeld duidelijk wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere verschillende container betaalt. Wij beschouwen het essentieel dat deze informatie helder is. Hierdoor raak je later geen voor nare verrassingen te staan.

Hoe hou je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalkalender Emmen

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de keuze uit een erg gevarieerd assortiment met containers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen container is gepast als de afvalcontainers buitenshuis staan, of vernieling op de horizon staat. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Ook in jouw beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat jouw papier- en karton in de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en ingezet voor basis tot nieuw producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, maar ook in kantoren kunt je jouw organisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen allemaal bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalstromen te te zamelen, geraken je containers minder snel vol. Bovendien is het scheiden van uw afval ook beter voor het het milieu. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te maken, je PMD is namelijk een grondstof!

De juiste container voor het PMD en Afvalkalender Emmen

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende rolcontainer voor jouw PMD. Wij leveren verschillende plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze vlugge, kosteloze bezorging en nationale bereik, heb je in 24 uur je afvalcontainer op de gewenste locatie staan. Je beslist zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak het container geledigd dient te worden. Zo weet je daarom zeker dat je je afval steeds kwijt kunt en waar je bijdraagt aan een beter milieu via je afval te splitsen. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving minder als we afvalstoffen recycleren. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het resterende plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal zit gestopt Afzonderlijk karton ofwel verschillend document
 • Verpakking inclusief chemische materialen
 • Glasscherven

Des te meer afval jezelf scheidt, hoe goed dat zal zijn voor de milieubescherming en ook je geldbeurs. Glas blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden is. Glasafval bestaat uit flessen, potten en scherven. Zonder om scheiden neemt het door de volume en ook gewicht heel veel ruimte in het afval van het bedrijf in. Jij kan dus heel besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is bovendien compleet om te hergebruiken. Ook kost het heel veel kleiner energie dan glazen te produceren van nieuwe materialen.

Komt er bij jouw onderneming veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan een glascontainer essentieel. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? ons werkt samen met flexibele contracten waardoor jij het nummer bakken eenvoudig aanpast.

De juiste bak voor glasafval

Bestel het beste bakken voor je glasverval bij onze dienst. Je heeft de keuze uit keuze van een bak van tweehonderdveertig liter en van negenhonderd liters. Er is is reeds een glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook dit wordt gratis geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid afval kiest jij hoe vaak ons de container komen legen. ons leveren de meest voordelige service.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om het glas te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen één prima grondslag. Er zitten meestal circa 50% oud glazen binnen nieuwe glazen. Bij het verwerken maken we onderscheid tussen blank, bruine, groene en ook gemengd glas. Ook worden kurk en ook deksels verwijderd. Door glas te hergebruiken, kunnen er zijn op een veel kleinere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat mag wel er bij de glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gediend had als verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen kruiken, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Je archief dienen veilig en ook op een veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter goed regelen. De afgesloten rolcontainer van onze dienst helpen tijdens een veilig proces van inzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en veilig. Documenten worden discreet getransporteerd. Zo heeft je honderd procent zekerheid dat je je archief veilig vernietigd is. Na de vernietiging zullen het restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jij je archief niet in de het papierbak wil werpen. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij frequent een grote hoeveelheid vuil in de het vorm van geheim document? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van ons . U krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat één gleuf waar het document precies erin . Wanneer de papieren al binnen de bak zitten, krijgen niemand ze nog bij handen. Onze bestuurder komt eens in de zoveel tijdstip langs om het bak te legen en het papier plekke te vernielen in onze truck. Eveneens dit werkt middels een gesloten systeem waarbij het bak via de truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. De inhoud zal daarna direct vernietigd.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop je je geheime documenten veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Door de klep in de deksel kan jij het documenten in de bak gooien. Jij heeft de selectie van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je archief geen op vervoer is, loop je niet risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier worden ingezameld en verwoest.