Afvalinzameling Hoorn 🔥 13 VERBAZENDE TRUCS

Vlug en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Probeer deze stroom van afval dus beperkt eventueel te houden en je gaat zien dat dit economisch gunstig is. Via afvalstoffen dus zoveel toevallig te verdelen, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er heel min eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalinzameling Hoorn

Kies van de ruimste gamma rolcontainers en bestel de de beste ideale afvalcontainer voor je je restafval. In de container gooi je reeds de niet te recyclen vuil welke je geen meer kan sorteren. Karton/karton, swill, en ruiten thuishoren geen in de rest restafvalcontainer. Ook omtrent PMD sorteren beschikken wij de juiste correcte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming aangaande alle afvalstromen dat binnen bedrijven ontstaan. Dit stromen kunnen vaak apart ingezameld worden. Het is beter betreffende het natuur en de portemonnee portemonnee.

Wat is toegestaan er in zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je afval tevens sorteert, er zal er steeds restafval aanwezig zijn. Probeer dit stroom van afval zo minimaal mogelijk te bewaren en je gaat zien dat deze financieel voordeelgevend is. Via afvalstoffen dus mogelijk mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er zo min toevallig restafval over. In de het afvalcontainer gooi je al het niet-recyclebare vuil welke je geen verder kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten thuishoren niet thuis in de het container.

Is het verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromingen zoveel eventueel te sorteren. In de Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het de streefdoel omschreven goederen opnieuw te aanwenden als dat kan.

Wat kost een een rolcontainer voor?

De tarieven voor kosten voor de afvalcontainers zijn afhankelijk hangt af van het stroom van afval, de omvang van de container en hoevaak hoevaak de container rolcontainer ontleegd moet worden worden. Je ontdekt alle kosten op tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In ieder bedrijf komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons bestel je eenvoudig en rap een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten binnen 24 uur in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je gelijk tijdens het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt besparen met een restafval container. Restafval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te verzamelen, verminder je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos geschikte ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook kiezen voor een metalen afvalcontainer. Een metalen afvalcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, praktisch als de bak op een algemene plaats staat. Je gaat uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt gratis bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf grote moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare stroom. Algemeen afval klinkt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalbranche produceert maar liefst een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metalen er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze zwarte korrelvormige resten worden ingezet voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse schadelijke materialen vrij gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate desondanks in het milieu belanden. Dus moeten we volhouden met zoeken naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Afvalinzameling Hoorn:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische lijst vind je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten goed af zodat er niet plagen bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te grote container.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze maar halfvol is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor elk soort afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Afvalinzameling Hoorn

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zestal treden.

Hoe hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de volume afval in jouw restafvalcontainer te verlagen, fase 1. Dit bereiken wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalstromen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Fase 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en tarieven bedrijfsafval en algemeen afval beheer

De volume voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot tot wel 2500 liter en alles daar tussenin. Je mag selecteren voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om naar te schatten die grootte het goed bij je past? Neem dan snel aansluiting op met een van onze experts. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten kennen wij precies wat je nodig hebt. En verlang je eenmalig een meer leegmaken of standaard een maatje grotere? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De prijzen van de containers wisselen per afvalsoort, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons telkens tegen de laagste kosten. Algemeen afval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkig ervaar je bij ons juist waarvoor je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelsysteem staat helder wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere verschillende bak neerlegt. Wij vinden het belangrijk dat deze informatie transparant is. Zo ben je naderhand nooit voor nare onthullingen te liggen.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalinzameling Hoorn

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papierafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart inzamelen. Je hebt de keuze uit een erg gevarieerd assortiment van afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren container is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling op de horizon ligt. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat jouw papier- en papier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en ingezet voor grondstof voor nieuw producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog vragen? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecazaken komen deze soorten afvalstromen vrij, maar ook op kantoor mag je jouw organisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk deel van bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalstromen te te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vol. Bovendien is het apart houden uit uw vuilnis ook goed voor het omgeving. PMD kan namelijk gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe producten te maken, je PMD wordt namelijk één grondstof!

De geschikte container voor PMD en Afvalinzameling Hoorn

{service1)

Bij vind je altijd een passende rolcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden verschillende plastic rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis levering en nationale dekking, heb je in 24 uren je container op het gewenste plek geplaatst. Je beslist zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak het afvalcontainer geledigd moet te worden. Zo weet je daarom zeker waar je je afval altijd kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een beter omgeving via je afval te scheiden. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, omdat wij belasten het milieu minder minder indien we afvalstoffen recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en kauwgom) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (deodorant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal is gestopt Los karton ofwel verschillend papier
 • Verpakking inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe veel afval je scheidt, hoe beter dat het zal zijn ten behoeve van het milieu en ook jouw portemonnee. Glas blijkt een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen zijn. Glasscherven bestaat van flesjes, potjes en ook glasscherven. Zonder het om splitsen pakt het glasafval vanwege de ruimte en ook gewicht veel ruimte bij de afval van het bedrijf op. Jij kunt daarom flink uit besparen in je afvalkosten. Het is bovendien compleet te recyclen. Ook verbruikt het heel veel minder kracht dan glaswerk om te produceren van verse grondstoffen.

Komt er bij jouw onderneming heel veel glas los, bijvoorbeeld in de horeca, dan is een container voor glas essentieel. Heb jij wisselende periodes met betrekking tot drukte? wij functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten omdat jij de aantal containers makkelijk aanpast.

De juiste container voor het glas restafval

Koop het meest geschikte containers voor je glasafval op ons. Je heeft de selectie van een container met 240 liter en ook met negenhonderd liters. Er is is al een glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en ook dit worden gratis neergezet. Op basis van de hoeveelheid afval kiest jij hoe vaak ons het bak zullen komen legen. wij biedt het meest voordelige service.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost veel energie om glas te produceren van nieuwe grondstoffen. Glasafval is daarentegen een goede basis. Er zitten meestal ongeveer 50% oudere glas in nieuwe glazen. Tijdens de verwerken maken we onderscheid onder wit, bruine, groene en ook bont glas. Ook zijn kurk en deksels verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kunnen er op één heel veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heb jij vragen? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat is mag er zijn bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gefungeerd heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruiken, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet beschermd en ook op veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging zou jij daarom beter uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen bij een veilig proces van verzameling en ook vernietiging van dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren worden discreet getransporteerd. Op deze manier heeft jij honderd procent zekerheid dat je archief beschermd vernietigd is. Na vernietiging zullen de restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jouw dossiers niet in de papierbak wil werpen. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en dus beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in het vorm van geheim document? Kies dan dan voor archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft een gleuf waarin het document exact erin past. Wanneer het papieren eenmaal in het container zijn, krijgt zij nog bij handen. Onze bestuurder arriveert eens in zoveel tijdstip langs voor de container legen en de papier plaats te vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarin het container door het vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. De content wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij je geheime documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klep in de deksel kan jij het documenten in de container werpen. Jij hebt de keuze van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw archief niet op het transport gaat, loop jij niet risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en verwoest.