Afvalcontainers Vlaardingen ☑️ 12 VREEMDE WEETJES

Vlug en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal steeds restvuil blijven bestaan. Probeer deze stroom van afval heel beperkt toevallig te behouden en je zult opmerken dat deze economisch gunstig is. Met afval dus mogelijk toevallig te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er zo minimaal toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainers Vlaardingen

Kies van het grootste grootste gamma containers en koop de meest geschikte container voor je je restvuil. In de de rest container werp je al het de niet-recyclebare vuil dat je niet verder kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, en vensterglas thuishoren niet thuis in de restafvalcontainer. Eveneens voor PMD scheiden hebben wij het correcte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming betreffende ieder afvalstromingen welke bij ondernemingen ontstaan. Dit stromingen kunnen meestal gescheiden ingezameld geraken. Het is beter aangaande de leefomgeving en de geldtas.

Wat mag wel er binnen bedrijfsafval?

Op welke manier goed je je vuil eveneens sorteert, er gaat telkens overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog het afvalstroompje zo klein toevallig te behouden en je zult opmerken dat deze financieel gunstig is. Met afvalstoffen heel veel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er zo min toevallig restafval over. Binnen de rest restafvalcontainer werp je al het de onrecyclebare afvalstoffen dat je niet verder verder kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, PMD en vensterglas thuishoren geen in de container.

Is het scheiden sorteren van ondernemingsafval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel toevallig te verdelen. Binnen het landelijk Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het de streefdoel beschreven artikelen weer te benutten als dat het mag.

Wat kost een afvalcontainer voor?

De tarieven voor tarieven voor rolcontainers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom stroom van afval, de grootte omvang van container alsook hoe vaak de de container geledigd container ontleegd moet worden geraken. Jij vindt alle kosten op de de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je karton, ruiten, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In ieder bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en vlug een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in 24 uur in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende prijzen zie je meteen gedurende het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Gemengd afval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te verzamelen, verminder je de aantal restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even door. Of koop direct jouw restafval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos passende inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een metalen afvalcontainer is solide en brandbestendig, praktisch als de container op een publieke locatie staat. Je kiest uit diverse inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de opwekking van groene kracht. Algemeen afval klinkt dan eventueel nutteloos, dat is het echter niet! De afvalsector produceert maar minstens 20% van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaaldeeltjes er verwijderd die hun route verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een bruikbare doel. Deze gitzwarte korrelvormige assen worden ingezet voor het verhogen of bouwen van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei schadelijke materialen los tijdens de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate toch in het milieu terecht komen. Dus moeten we blijven zoeken naar zo minimaal verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainers Vlaardingen:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische lijst ontdek je snel de container die je vereist hebt. Bovendien huur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De bakken sluiten goed af zodat er niet plagen bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té ruime container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer dit slechts halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een geschikte oplossing voor elk type afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainers Vlaardingen

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes treden.

Hoe hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid afval in jouw algemeen afval container terug te dringen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over verdelen bij de afkomst. Want puur gescheiden afvalmaterialen worden zoveel als kan hergebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en draagt bij niet bij aan een kringloop systeem.

Soorten en tarieven zakelijk afval en restafval beheer

De volume voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar ertussen. Je kunt opteren voor een voordelige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om bij te bepalen die grootte het goed bij je aansluit? Neem dan snel verbinding op met een van onze deskundigen. Door onze langdurige kennis met afvalsoorten begrijpen wij exact wat je nodig hebt. En wil je één keer een extra legen of regulier een maatje grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De tarieven van de rolcontainers verschillen per afvalcategorie, materiaal en capaciteit. Je huurt bij ons steeds tegen de meest voordelige prijzen. Gemengd afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, zoals we bedoelden, door haar effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons precies waarvoor je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelmethode staat duidelijk wat je voor een algemeen afval container of een andere alternatieve bak aftikt. Wij vinden het cruciaal dat dit helder is. Op deze manier ben je achteraf nooit voor vervelende verrassingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainers Vlaardingen

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk apart verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een heel divers aanbod van containers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen container is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of vernieling aan de horizon staat. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan wel 7 maal gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat jouw document- en papier in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet als grondstof tot nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten vrij, echter tevens in kantoor kunt je jouw organisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van extra herbruikbaar afval dan je denkt! Ongemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen allemaal bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalsoorten te verzamelen, geraken je containers minder snel gevuld. Daarnaast ligt het apart houden van uw vuilnis ook beter voor het de milieu. PMD mag immers hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe producten te produceren, jouw PMD wordt namelijk één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainers Vlaardingen

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. We bieden diverse kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heb je binnen 24 uren je container bij de verlangde locatie geplaatst. U bepaalt zelf de verlangde capaciteit en hoe vaak het container geledigd moet te zijn. Op deze manier weet je dus vast dat je jouw vuilnis altijd weg kunt en waar je meewerkt voor een verbeterde omgeving via jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, want we belasten het milieu minder als we afvalstoffen recycleren. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laag binnenin (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook gomballen) (Stijf) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Boodschappentas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander stof zit gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel ander document
 • Pakket met van gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Hoe meer vuilnis jezelf scheidt, des te goed dat is ten behoeve van het milieu en ook je geldbeurs. Glas blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te scheiden is. Glasscherven bestaan van flesjes, potjes en ook scherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval door het volume en massa veel plaats in de bedrijfsafval op. Je kan daarom flink besparen in je kosten voor afval. Het glas is bovendien compleet te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen heel veel kleiner energie in vergelijking met glaswerk te maken van nieuwe materialen.

Komt er op je onderneming veel glas los, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan is is een container voor glas onmisbaar. Bezit je wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij werkt met aanpasbare overeenkomsten waardoor je het aantal containers eenvoudig aanpast.

De juiste container voor glas restafval

Koop de beste bakken voor jouw glasafval bij ons. Jij hebt de keuze van een bak van tweehonderdveertig liters en met 900 liter. Er al één glascontainer vanaf €13 elke maand en ook deze worden kosteloos geplaatst. Op basis van de afval kies je hoe vaak wij de container komen legen. ons leveren de voordeligste dienstverlening.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost heel veel energie voor het het glas te maken uit nieuwe materialen. Glasafval is daarentegen een prima basis. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glazen in nieuw glazen. Bij het verwerken doen we onderscheid tussen wit, bruine, groene en ook bont glas. Daarnaast worden kurk en ook deksels verwijderd. Via het glas te recyclen, kunnen er zijn op een veel lagere warmte glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of verbinding .

Wat mag er bij het het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gediend had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallen kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk etc. n Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen onder vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet beschermd en ook op veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging zou jij dus beter uitstekend regelen. De gesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een veilig proces voor inzameling en vernieling van jouw jouw dossiers. Discreet en beschermd. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heb jij honderd procent garantie dat je je archief veilig vernietigd is. Na vernieling worden de restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jouw archief niet in de het papierbak wil gooien. Sommige papieren bezitten geheime informatie en kunnen kunnen daarom best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de gedaante van vertrouwelijk document? Kies voor het dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft één spleet waarin het document precies erin past. Wanneer de documenten eenmaal binnen het bak zijn, krijgt niemand ze meer in handen. Onze chauffeur arriveert eens de zoveel tijd langs voor de bak te legen en de papier plekke te vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarin de bak via de vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. De inhoud wordt vervolgens meteen vernielt.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je jouw geheime documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klep in de deksel kan jij de papieren in het container werpen. Je hebt de keuze van verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op transport is, loopt je geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en vernietigd.