Afvalcontainers Privaatrecht 🔥 9 OPZIENBARENDE GEHEIMEN

Vlug en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Probeer deze stroom van afval heel minimaal toevallig te houden en je zal zien dat het financieel voordeelgevend is. Door vuil heel zoveel toevallig te verdelen, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er dus minimaal mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainers Privaatrecht

Selecteer van de ruimste gamma containers en bestel de het ideale afvalcontainer geschikt voor je restafval. In de restafvalcontainer werp je al het niet onrecyclebare afval dat je niet verder kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en glas horen geen in de het restafvalcontainer. Eveneens omtrent PMD sorteren hebben we de juiste correcte container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming aangaande alle afvalstromen dat bij firma’s ontstaan. Deze stromingen kunnen dikwijls gescheiden verzameld worden. Het is beter voor de leefomgeving en de geldtas.

Wat is toegestaan er in zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je afval tevens sorteert, er gaat telkens restvuil blijven bestaan. Probeer het afvalstroom zo minimaal mogelijk te bewaren en je zal merken dat dit economisch voordelig is. Via vuil dus veel mogelijk te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er heel minimaal eventueel overblijvend afval over. Binnen de rest restafvalcontainer gooi je je reeds het niet niet-recyclebare vuil welke je niet verder extra kan verdelen. Documenten/karton, swill, PMD en vensterglas horen niet thuis in de rest restafvalcontainer.

Is scheiden sorteren van bedrijfsafval verplicht?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. In het landelijk Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het de bedoeling vermeld producten weer te aanwenden als het mag.

Wat kost een container een container voor afvalcontainer voor?

De tarieven kosten voor de rolcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroompje, de grootte van omvang van afvalcontainer en hoevaak hoevaak de container container geleegd moet worden geraken. Jij ontdekt elke tarieven op tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je karton, ruiten, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons koop je eenvoudig en snel een van de vele soorten afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos binnen een dag in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe kosten zie je direct gedurende het orderproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een restafval container. Gemengd afval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te ophalen, verklein je de massa gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Bekijk dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds passende verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container huren, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een stalen afvalcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de container op een publieke locatie staat. Je kiest uit meerdere inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw container(s) ontdaan moeten worden. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de productie van groene stroom. Restafval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het echter niet! De afvalbranche produceert maar liefst een vijfde van de groene stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaalresten er geëxtraheerd die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een bruikbare doel. Deze zwarte korrelige assen worden ingezet voor het verhogen of bouwen van wegen. Jammer genoeg komen er ook diverse giftige substanties uit in de verbranden die in meer of geringere mate toch in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we blijven streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainers Privaatrecht:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af zodat er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank geen ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te grote bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak als dit slechts halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via ons? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor elk type vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering in 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainers Privaatrecht

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het terrein van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zestal stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de hoeveelheid rommel in jouw algemeen afval container te verminderen, fase 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over scheiden bij de afkomst. Want zuiver afzonderlijke afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het natuur en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Typen en tarieven zakelijk afval en gemengd afval verwerking

De volume voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je mag selecteren voor een gunstige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om naar te schatten welke maat het goed bij je past? Haal dan gauw aansluiting op met een van onze specialisten. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalmaterialen kennen wij juist wat je nodig hebt. En wens je één keer een extra legen of regulier een grootte ruimer? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De tarieven van de bakken variëren per afvalcategorie, grondstof en literinhoud. Je huurt bij ons steeds tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkig ervaar je bij ons exact waarvoor je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelmethode staat helder wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een bepaalde verschillende container betaalt. Wij vinden het essentieel dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor ben je naderhand nooit voor vervelende verrassingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainers Privaatrecht

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je beurs, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze uit een heel uitgebreid assortiment met containers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Karton

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en papier vind je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt als de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de horizon staat. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel 7 maal gerecycled worden. Ook in jouw beurs bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort apart verzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat jouw papier- en papier in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt voor basis tot nieuw producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar ook op kantoor kunt je je biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit meer herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één groot deel uit ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalstromen te te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Daarnaast ligt het apart houden uit je vuilnis ook goed voor de omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, je PMD wordt immers één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainers Privaatrecht

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende afvalcontainer voor het je PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en nationale dekking, heeft je in 24 uur je container bij het verlangde plek geplaatst. U bepaalt zelf de gewenste capaciteit en hoe frequent het afvalcontainer geleegd moet te zijn. Zo ken je dus vast waar je jouw vuilnis altijd kwijt kunt en waar je bijdraagt aan een verbeterde omgeving via jouw afval te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, omdat wij belasten het milieu minder indien wij afval hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laag binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek etc.)
 • Boodschappentas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemische symbool (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten met ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander materiaal zit geplaatst Afzonderlijk karton ofwel ander papier
 • Verpakking inclusief chemische materialen
 • Glasafval

Des te veel afval je scheidt, hoe goed dat zal zijn voor het milieubescherming en jouw portemonnee. Glaswerk is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaat uit flessen, potjes en ook scherven. Zonder om splitsen pakt het door de volume en gewicht veel plaats in het bedrijfsafval in. Jij kunt dus flink uit besparen in jouw afvalkosten. Het is tevens compleet te recyclen. Ook kost het heel veel minder energie dan glaswerk om te produceren van nieuwe materialen.

Ontstaat er bij jouw onderneming veel glas los, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan is een container voor glas essentieel. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua bezigheden? ons werkt met flexibele contracten omdat je de nummer bakken makkelijk verandert.

De geschikte bak voor het glas restafval

Koop de beste bakken voor het jouw glasafval bij onze dienst. Je hebt de selectie uit een bak met tweehonderdveertig liters en ook van negenhonderd liters. Er is reeds een container voor glas startend bij €13 per maand en deze worden kosteloos neergezet. Op basis van de hoeveelheid afval kies je op welke manier frequent ons de bak zullen komen ledigen. ons leveren de voordeligste service.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het kost veel kracht om glas te maken van nieuwe materialen. Glasafval is echter echter één prima grondslag. Daar zit meestal circa 50% oud glas in nieuwe glazen. Tijdens het verwerken doen we verschil onder wit, bruin, groene en bont glazen. Daarnaast zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas om te recyclen, kunnen er bij één heel veel lagere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of neem neem verbinding op.

Wat mag er bij het het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallen kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallend onder vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen veilig en op een veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging kan je daarom best goed regelen. De gesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen bij een veilig proces voor inzameling en vernieling van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb je honderd procent zekerheid dat je dossiers beschermd vernietigt zijn. Na de vernieling zullen de restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je archief niet in het papierbak wil gooien. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen dus best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je frequent veel vuil in de het gedaante van geheim papier? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft een gleuf waarin het document precies erin . Wanneer de documenten eenmaal in de container zijn, krijgen niemand zij nog bij . Onze chauffeur komt eens de zoveel tijd bij voor de bak te ledigen en het documenten plaats te vernielen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin de bak via de truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het content zal vervolgens meteen vernielt.

De juiste bak voor dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je jouw geheime papieren veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klep in de deksel kan je het documenten in het bak werpen. Jij hebt de selectie van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kies jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw archief geen op het transport gaat, loop je geen risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze worden verzameld en verwoest.