Afvalcontainers Huren Arnhem ✔️ 13 OPVALLENDE HACKS

Gauw en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Tracht het afvalstroom zo minimaal toevallig te behouden en je zult opmerken dat dit financieel voordelig is. Via afval heel zoveel eventueel te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, glas, en swill, blijft er dus zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainers Huren Arnhem

Selecteer bij het grootste meest uitgebreide aanbod containers en koop de meest geschikte container voor je restafval. Binnen de restafvalcontainer gooi je je reeds het niet niet te recyclen afval welke je niet extra kan verdelen. Karton/karton, swill, en glas passen niet thuis in de de rest restafvalcontainer. Tevens omtrent PMD sorteren bezitten wij de geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming aangaande ieder afvalstromen die bij firma’s ontstaan. Die stromingen kunnen dikwijls apart ingezameld worden. Dit is goed aangaande de leefomgeving en de portemonnee geldtas.

Wat moet er binnen ondernemingsafval?

Op welke manier prima je je afval eveneens sorteert, er zal er telkens restafval aanwezig bestaan. Poog het afvalstroompje zo klein mogelijk te behouden en je gaat zien dat deze economisch voordelig is. Via afvalstoffen heel mogelijk eventueel te verdelen, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er dus minimaal toevallig overblijvend afval over. In het restafvalcontainer werp je al de onrecyclebare vuil dat je niet extra kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen niet thuis in de rest afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval gedwongen?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. Binnen het Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat de streefdoel omschreven artikelen opnieuw te gebruiken indien het kan.

Wat kost een een container rolcontainer voor?

De tarieven voor kosten van rolcontainers zijn afhangend van de afvalstroom de afvalstroompje, de grootte van de afvalcontainer en hoevaak de container afvalcontainer geleegd moet worden geraken. U vindt je alle kosten op de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je karton, ruiten, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In ieder bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons neem je eenvoudig en vlug een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten binnen een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je meteen gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt besparen met een restafval container. Restafval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, verminder je de aantal restafval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even verder. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een ijzeren afvalcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de vat op een algemene plaats staat. Je selecteert uit diverse inhoudsmaten. De keuze is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geleegd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de 12 ruime actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare energie. Restafval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalbranche voorbrengt maar zowaar 20% van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun pad vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een nuttige toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige slakken worden gebruikt voor het aanvullen of bouwen van straten. Helaas komen er ook allerlei giftige substanties los gedurende de verbranding die in meer of geringere mate echter in het natuur belanden. Dus moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainers Huren Arnhem:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We bieden de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té grote container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container als deze slechts halfgevuld is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een geschikte oplossing voor ieder type vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainers Huren Arnhem

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zestal stappen.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de volume vuilnis in jouw gemengd afval container te verminderen, fase 1. Dit doen wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want zuiver aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en restafval verwerking

De volume voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot wel 2500 liter en elk daar tussenin. Je kan kiezen voor een gunstige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om in te bepalen welke grootte het beste bij je past? Neem dan snel aansluiting op met een van onze specialisten. Met onze jarenlange deskundigheid met afvalmaterialen weten wij exact wat je vereist hebt. En verlang je één keer een aanvullend leegmaken of regulier een formaat groter? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen enkel probleem!

De kosten van de rolcontainers variëren per afvalstroom, stof en literinhoud. Je huurt bij ons telkens tegen de meest voordelige tarieven. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg zie je bij ons exact waarvoor je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelproces is aangegeven duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een andere verschillende bak betaalt. Wij beschouwen het essentieel dat dit helder is. Hierdoor ben je later geen voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainers Huren Arnhem

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de optie uit een zeer gevarieerd aanbod met containers tussen 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme op de loer staat. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens bepaal je hoe vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat jouw document- en papier in de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof tot nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, zoals (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, taart, groentes en fruit en melkproducten. Vooral bij horecazaken komen deze afvalstromen vrij, echter ook op kantoor mag je je organisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit meer herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande een groot deel van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren allemaal bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalstromen in te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Daarnaast ligt het scheiden van je vuilnis tevens goed voor het de milieu. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om verse artikelen te maken, jouw PMD wordt namelijk één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainers Huren Arnhem

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende rolcontainer voor jouw PMD. Wij leveren diverse plastic rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis levering en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uur je container bij de verlangde locatie geplaatst. Je beslist zelf het verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak het afvalcontainer geledigd moet te worden. Op deze manier ken je daarom zeker dat je jouw vuilnis altijd weg kan en dat je meewerkt voor een beter milieu door jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, omdat we belasten het milieu minder minder als we afvalstoffen recycleren. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. De resterende plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en gomballen) (Hard) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek etc.)
 • Draagtas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof is geplaatst Los doosjes ofwel verschillend document
 • Verpakking met chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe meer afval jezelf sorteert, des te beter dat zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en ook je geldbeurs. Glas blijkt 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig te splitsen is. Glasafval bestaat uit flessen, potjes en ook scherven. Zonder het te splitsen pakt het glasafval door de volume en ook massa heel veel ruimte bij de afval van het bedrijf in. Je kan daarom flink uit besparen in jouw afvalkosten. Het glas is bovendien volledig te recyclen. Ook kost het veel minder kracht dan glaswerk te maken van verse materialen.

Komt daar bij jouw bedrijf heel veel glasafval los, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan is één container voor glas essentieel. Bezit je variërende periodes qua drukte? ons functioneert met flexibele contracten waardoor je de nummer bakken eenvoudig aanpast.

De geschikte container voor het glasafval

Bestel de beste bakken voor het jouw glasafval bij ons. Jij hebt de keuze uit selectie uit één container met tweehonderdveertig liter en ook met negenhonderd liter. Er reeds één glascontainer vanaf €13 elke maand en deze wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kiest jij op welke manier vaak wij het container komen legen. wij biedt het meest voordelige dienstverlening.

Zo wordt glas verwerkt

Het kost veel energie om glas om te maken uit verse materialen. Glasverval is echter een goede grondslag. Er zitten gewoonlijk circa 50% oudere glas in nieuwe glas. Tijdens de verwerken doen wij onderscheid tussen wit, bruine, groene en bont glas. Daarnaast worden kurk en dekseltjes verwijderd. Via het glas om te recyclen, kan er zijn bij één heel veel lagere warmte glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of contact .

Wat mag wel er zijn bij het glasafval?

Wel:

Leeg glasverval die gefungeerd had zoals verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallend kruiken, borden, kopjes, keramiek etc. n Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen binnen vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet beschermd en ook in veilige manier vernietigd worden. Dossiervernietiging zou je dus best uitstekend regelen. Het gesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen tijdens een beschermd proces van inzameling en vernieling van jouw jouw archief. Discreet en ook veilig. Papieren worden discreet getransporteerd. Zo heb je honderd procent garantie dat je je archief veilig vernietigt zijn. Na de vernieling worden het restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat jij jouw dossiers niet wil in de papierbak wilt werpen. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft je frequent een grote hoeveelheid afval in de het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor dossiervernietiging van ons . U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft een gleuf waarin het document precies doorheen . Wanneer het documenten eenmaal in de container zijn, krijgen niemand ze meer bij . Onze chauffeur komt eenmaal tijdstip langs om de container te ledigen en het papier plaats vernietigen in onze truck. Ook dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarbij de bak door de truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het inhoud wordt vervolgens direct vernietigd.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klepje in de deksel kun jij het documenten in de bak werpen. Je heeft de keuze uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je dossier niet op transport gaat, loopt jij geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze wordt ingezameld en verwoest.