Afvalcontainers Gemeente Gulpen-Wittem 1 Januari 2018 ➡️ 4 SNELLE FEITEN

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Poog deze afvalstroom zo klein toevallig te houden en je gaat merken dat dit financieel gunstig is. Door vuil dus mogelijk toevallig te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er zo minimaal mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainers Gemeente Gulpen-Wittem 1 Januari 2018

Kies van de grootste gamma rolcontainers en bestel de beste ideale container voor je restafval. In de de container werp je al de niet te recyclen vuil die je geen extra kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten passen niet in de de rest restafvalcontainer. Eveneens omtrent PMD scheiden bezitten we de juiste geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam voor ieder afvalstromingen dat in bedrijven voortkomen. Dit stromen zouden meestal apart ingezameld worden. Dat is beter aangaande het natuur en de portemonnee.

Wat kan er in de bedrijfsafval?

Hoezo prima je je afval ook verdeelt, er zal er steeds restvuil blijven bestaan. Poog dit afvalstroompje heel beperkt toevallig te behouden en je gaat merken dat deze financieel voordeelgevend is. Met afvalstoffen heel mogelijk mogelijk te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er zo minimaal eventueel overblijvend afval over. In de de container gooi je je al het niet onrecyclebare afval welke je niet extra kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, PMD en glas passen geen in de het afvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van ondernemingsafval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromingen mogelijk mogelijk te sorteren. Binnen de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel doel omschreven goederen nogmaals te benutten waar het kan.

Wat kost een een container voor container bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor containers afhankelijk hangt af van de afvalstroom afvalstroom, de grootte van container en hoe vaak de de container ontleegd moet geraken. U vindt je ieder tarieven op de.

Welk aard afval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je documenten, ruiten, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je eenvoudig en vlug een van de talloze typen rolcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende een dag in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze scherpe prijzen zie je gelijk gedurende het bestelproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te ophalen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Bekijk dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen afvalcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, handig als de bak op een algemene plek staat. Je gaat uit diverse inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) ontdaan moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de dozijn grote moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de opwekking van duurzame kracht. Algemeen afval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalsector voorbrengt maar liefst twintig procent van de groene stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de laatste metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een bruikbare toepassing. Deze gitzwarte korrelige assen worden toegepast voor het verhogen of creëren van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke stoffen uit gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate toch in het natuur belanden. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainers Gemeente Gulpen-Wittem 1 Januari 2018:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons handige overzicht ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor jouw personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De bakken dichten goed af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te grote container.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer dit maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren bij ons? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een passende uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainers Gemeente Gulpen-Wittem 1 Januari 2018

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zes niveaus.

Hoger op de ladder, des te duurzamer de afhandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer te verminderen, stap 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over verdelen bij de bron. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zoveel als kan gerecycled, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Fase 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een circulaire systeem.

Categorieën en prijzen zakelijk afval en algemeen afval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar ertussen. Je kan selecteren voor een gunstige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om naar te schatten welke omvang het perfect bij je past? Pak dan gauw verbinding op met een van onze experts. Door onze langdurige ervaring met afvalmaterialen begrijpen wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een extra legen of standaard een grootte groter? Dan is deze uiteraard ook geen enkel issue!

De tarieven van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, grondstof en literinhoud. Je verhuurt bij ons telkens tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg vind je bij ons juist waarvoor je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelsysteem staat vermeld overtuigend wat je voor een specifieke algemeen afval container of een bepaalde verschillende bak betaalt. Wij achten het belangrijk dat dit helder is. Zo raak je achteraf nooit voor onaangename verrassingen te liggen.

Hoe hou je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainers Gemeente Gulpen-Wittem 1 Januari 2018

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet papier kan je beter niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes apart verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een zeer uitgebreid assortiment van containers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een brede selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buiten staan, of vandalisme aan de loer ligt. Kies, afhankelijk van je nood, de meest geschikte grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan wel zeven maal hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton op de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof voor nieuw producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecazaken komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar ook op kantoor kunt je jouw organisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van extra recyclebaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel van bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalsoorten te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel gevuld. Bovendien is het apart houden van uw vuilnis tevens beter voor het het omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om verse artikelen te maken, je PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainers Gemeente Gulpen-Wittem 1 Januari 2018

{service1)

Bij ons vind je steeds een passende rolcontainer voor het je PMD. Wij bieden diverse kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, kosteloze levering en nationale bereik, heb je binnen 24 uren jouw afvalcontainer op de gewenste plek geplaatst. U bepaalt zelfstandig de verlangde capaciteit en hoe frequent de afvalcontainer geledigd dient te zijn. Zo weet je daarom vast dat je jouw vuilnis steeds kwijt kan en dat je meewerkt aan een beter omgeving via je vuilnis te scheiden. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving minder minder indien wij afvalstoffen recycleren. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te worden. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en gomballen) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek etc.)
 • Shopper tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal is geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend papier
 • Verpakking inclusief van chemische materialen
 • Glasverval

Hoe meer afval je sorteert, hoe beter dat zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en jouw geldbeurs. Glaswerk is één uit de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen zijn. Glasafval bestaan van flessen, potten en scherven. Zonder het om splitsen pakt het glasafval door de ruimte en ook massa heel veel ruimte in de bedrijfsafval in. Je kan daarom heel uit besparen op jouw afvalkosten. Het glas is ook tevens compleet om te recyclen. Ook kost het recyclen veel kleiner energie in vergelijking met glazen te maken uit verse materialen.

Komt daar op jouw bedrijf heel veel glasafval vrij, zoals bij de sector van de horeca, dan is is een glascontainer onmisbaar. Bezit jij variërende tijdsperioden qua drukte? wij functioneert samen met flexibele contracten waardoor je de aantal bakken eenvoudig verandert.

De geschikte bak voor het glas restafval

Koop het beste bakken voor jouw glasverval bij onze dienst. Je heeft de keuze uit keuze uit één container van 240 liters en ook van negenhonderd liters. Er al een glascontainer vanaf €13 elke maand en deze worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid glasafval kiest jij op welke manier vaak ons het container komen legen. ons biedt het voordeligste dienstverlening.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost heel veel energie om het glas te maken uit verse materialen. Glasafval is echter echter een prima basis. Er zitten meestal circa 50% oud glas binnen nieuw glazen. Bij het bewerken doen we verschil onder wit, bruine, groene en ook bont glazen. Daarnaast worden kurken en dekseltjes verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er zijn bij een veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem neem contact .

Wat mag er zijn bij het het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gediend had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallend jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek etc. Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je archief dienen veilig en ook op veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan je daarom beter goed regelen. De gesloten rolcontainer van ons ondersteunen tijdens een veilig proces voor inzameling en ook vernieling van jouw jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb jij 100% zekerheid dat jouw archief beschermd vernietigt zijn. Na vernieling worden de restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je jij je dossiers niet wil in het papiercontainer wil werpen. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in het vorm van vertrouwelijk papier? Kies voor het archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat een gleuf waar het document exact erin . Wanneer het documenten eenmaal in het container zijn, krijgen niemand zij nog in . Onze bestuurder komt eenmaal in zoveel tijd bij om het container ledigen en het documenten plekke vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een afgesloten systeem waarbij het container door het truck zelf is opgetild en geopend. De inhoud zal daarna direct vernielt.

De geschikte container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop je je geheime documenten veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Via de klep in het deksel kan je het documenten in het container werpen. Je heeft de keuze van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw archief niet op het transport is, loop jij niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden ingezameld en vernietigd.