Afvalcontainers Gemeente Den Bosch 🔥 13 LUCRATIEVE TIPS

Snel en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afval ook verdeelt, er zal telkens overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht deze afvalstroom zo klein mogelijk te houden en je gaat merken dat deze geldelijk voordelig is. Door vuil zo zoveel eventueel te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er zo zo weinig eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainers Gemeente Den Bosch

Selecteer uit het grootste ruimste assortiment afvalcontainers en bestel de beste meest geschikte afvalcontainer voor je je restvuil. In de de container gooi je reeds het onrecyclebare vuil die je niet extra kan scheiden. Karton/karton, swill, en ruiten passen geen binnen het afvalcontainer. Eveneens betreffende PMD scheiden hebben ons het geschikte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam voor alle afvalstromen die binnen ondernemingen vrijkomen. Deze afvalstromen kunnen meestal apart verzameld zijn. Dat is verbeterd aangaande het natuur en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag er in zakelijk afval?

Hoezo prima je je vuil tevens verdeelt, er zal er altijd restafval aanwezig zijn. Probeer dit stroom van afval zo minimaal mogelijk te behouden en je gaat merken dat het financieel voordelig is. Via afval heel veel toevallig te sorteren, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er dus minimaal mogelijk restafval over. In de container werp je al het het niet onrecyclebare afval dat je niet verder kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, PMD en glas passen geen in de de rest afvalcontainer.

Is het sorteren van bedrijfsafval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te verdelen. Binnen het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat de bedoeling vermeld producten nogmaals te aanwenden als dat het kan.

Wat kost een container container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven van containers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom het afvalstroom, de grootte afmeting van de container alsook hoe vaak de container container geleegd moet zijn. U vindt elke prijzen op de.

Welk aard bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je documenten, glas, swill en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons bestel je snel en vlug een van de vele soorten afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in een etmaal in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze lage prijzen zie je direct in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Gemengd afval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te verzamelen, verminder je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even voort. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd passende verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container huren, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een stalen afvalcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, handig als de container op een algemene plek staat. Je selecteert uit verschillende groottes. De keuze is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geleegd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 grote moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van duurzame stroom. Gemengd afval schijnt dan eventueel nutteloos, dat is het echter niet! De afvalsector levert maar liefst 20% van de groene stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun weg vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een nuttige doel. Deze donkere korrelige slakken worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van straten. Spijtig genoeg komen er ook diverse schadelijke materialen los tijdens de verbranden die in bepaalde of mindere mate toch in het natuur terecht komen. Daarom moeten we blijven zoeken naar zo minimaal verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainers Gemeente Den Bosch:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak wanneer deze slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren via ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een passende oplossing voor elk soort afval en voor elk onderneming. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainers Gemeente Den Bosch

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zestal treden.

Naarmate je hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over verdelen bij de oorsprong. Want puur aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Categorieën en tarieven bedrijfsafval en algemeen afval verwerking

De inhoudsmaat voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je kan opteren voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om in te bepalen welke grootte het beste bij je past? Neem dan gauw contact op met één van onze specialisten. Met onze jarenlange ervaring met afvalsoorten begrijpen wij juist wat je nodig hebt. En verlang je één keer een meer legen of regulier een formaat groter? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel issue!

De tarieven van de bakken variëren per afvalcategorie, stof en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkig vind je bij ons juist waarvoor je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelmethode is aangegeven duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere andere rolcontainer betaalt. Wij beschouwen het essentieel dat dit aspect helder is. Hierdoor kom je naderhand nooit voor onaangename onthullingen te liggen.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainers Gemeente Den Bosch

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papier, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk apart verzamelen. Je hebt de optie tussen een erg divers assortiment van afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de containers buitenshuis staan, of vernieling op de loer staat. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Tevens in jouw beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat jouw document- en papier op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof voor nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk aan piepers, broden, pasta, dranken, eierschalen, frites, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze afvalstromen beschikbaar, maar tevens in kantoren kunt je jouw organisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit meer recyclebaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande één groot gedeelte van bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalsoorten in zamelen, geraken je containers minder snel snel gevuld. Bovendien ligt het scheiden van uw vuilnis tevens goed voor het het omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen vers grondstoffen gewonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainers Gemeente Den Bosch

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. We leveren verschillende kunststof afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze levering en nationale dekking, heb je binnen 24 uren je afvalcontainer bij het gewenste plek geplaatst. Je bepaalt zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en hoe vaak de afvalcontainer geleegd dient te worden. Zo weet je daarom zeker waar je jouw afval steeds weg kunt en waar je meewerkt aan een verbeterde milieu door je afval te scheiden. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want we belasten het milieu veel minder indien wij afvalstoffen hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. De overgebleven plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag binnenin (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (deodorant, lak etc)
 • Pakketten inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander materiaal zit geplaatst Afzonderlijk doosjes of ander document
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te veel afval je sorteert, des te beter dat zal zijn voor het milieu en jouw portemonnee. Glas blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen zijn. Glasscherven bestaat van flesjes, potten en ook scherven. Zonder te scheiden neemt het glasafval door het volume en gewicht veel ruimte in het bedrijfsafval in. Je kunt daarom flink besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is tevens compleet om te hergebruiken. Ook kost het recyclen veel kleiner kracht dan glaswerk om te maken uit verse grondstoffen.

Ontstaat er op je bedrijf heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan één container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? ons functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij de nummer bakken makkelijk verandert.

De geschikte container voor glasafval

Bestel de meest geschikte bakken voor het je glasafval bij onze dienst. Je hebt de keuze uit selectie van een bak van tweehonderdveertig liter en ook van negenhonderd liter. Er is reeds één glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en dit worden kosteloos neergezet. Afhankelijk van de de glasafval kiest jij hoe vaak ons de container komen ledigen. ons biedt het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost veel kracht voor het het glas om te produceren van verse materialen. Glasafval is echter één prima basis. Er zitten gewoonlijk circa 50% oudere glas in nieuwe glazen. Bij de bewerken doen wij verschil onder blank, bruin, groene en gemengd glazen. Ook worden kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kunnen er bij een veel kleinere warmte glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem contact .

Wat mag er zijn bij de glasafval?

Wel:

Leeg glasverval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruiken, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallend binnen vlakglas

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet veilig en ook in veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging zou je daarom beter uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainer van ons ondersteunen bij een veilig proces voor verzameling en vernietiging van archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten worden discreet vervoerd. Op deze manier heb je 100% zekerheid dat je dossiers veilig vernietigd is. Na de vernieling zullen de restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je jij je archief niet in de het papierbak wil gooien. Sommige documenten bezitten geheime informatie en kunnen daarom beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is echter echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de de vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft een spleet waar het papier exact doorheen . Als het papieren al binnen de container zijn, krijgen niemand zij nog in . Onze chauffeur komt eenmaal zoveel tijdstip langs om de container te legen en de papier plaats vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin het bak door het vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het inhoud wordt daarna meteen vernietigd.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij jouw geheime documenten veilig in de afgesloten containers op wielen van ons. Via de klepje in de deksel kan je het papieren in de bak gooien. Je heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier niet op het vervoer gaat, loopt je niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en verwoest.