Afvalcontainers Den Haag ᐅ 3 VERBAZENDE WEETJES

Gauw en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook verdeelt, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Probeer deze stroom van afval heel klein toevallig te houden en je zal zien dat het financieel gunstig is. Met afval heel mogelijk mogelijk te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er zo min eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainers Den Haag

Kies uit uit het meest uitgebreide assortiment rolcontainers en koop de beste meest geschikte container geschikt voor je restvuil. In de container gooi je je reeds de niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet meer kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, en glas passen niet binnen het container. Tevens voor PMD scheiden beschikken wij de juiste correcte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming voor elke afvalstromen dat bij bedrijven voortkomen. Deze stromingen kunnen meestal gescheiden ingezameld worden. Het is verbeterd aangaande de milieu en het portemonnee.

Wat kan er in ondernemingsafval?

Hoezo goed je je vuil ook sorteert, er gaat telkens restafval voortdurend voorkomen. Poog het afvalstroompje heel beperkt mogelijk te bewaren en je gaat zien dat dit geldelijk gunstig is. Via afval dus mogelijk eventueel te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er zo zo weinig toevallig restafval over. Binnen de container gooi je je al het niet te recyclen afval die je niet verder verder kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, PMD en ruiten thuishoren geen in de het afvalcontainer.

Is het scheiden van bedrijfsafval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen mogelijk eventueel te verdelen. Binnen het Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel streefdoel beschreven artikelen opnieuw te aanwenden indien het mag.

Wat kost een container een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor afvalcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom, de grootte van grootte van de rolcontainer en hoevaak de container rolcontainer geleegd dient zijn. U vindt je ieder prijzen op de de tarievenpagina.

Welk type afval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je eenvoudig en snel een van de vele typen afvalcontainers. Wij leveren hem gratis binnen een etmaal in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze concurrerende kosten zie je direct in het aankoopproces. Handig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even verder. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook kiezen voor een ijzeren vuilcontainer. Een metalen afvalcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, handig als de container op een openbare plek staat. Je kiest uit verschillende inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt gratis bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de productie van hernieuwbare kracht. Restafval klinkt dan wellicht waardeloos, dat is het echter niet! De afvalsector produceert maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de resterende metalen er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze gitzwarte korrelachtige resten worden ingezet voor het verhogen of bouwen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende schadelijke substanties los in de verbranden die in meer of geringere mate toch in het leefomgeving belanden. Daarom moeten we volhouden met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Afvalcontainers Den Haag:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We bieden de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De bakken sluiten goed af waardoor er niet plagen bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té ruime container.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak als deze slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een passende uitkomst voor ieder type afval en voor ieder onderneming. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainers Den Haag

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is samengesteld uit 6 niveaus.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de verwerking. Zo pogen wij samen met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw gemengd afval container te verlagen, etappe 1. Dit doen wij door te aanbevelen over sorteren bij de bron. Want zuiver aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, fase 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is ongunstig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Typen en tarieven ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De capaciteit voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je kan selecteren voor een voordelige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om naar te ramen die grootte het beste bij je past? Pak dan snel verbinding op met een van onze experts. Met onze langdurige ervaring met afvalsoorten kennen wij precies wat je benodigd hebt. En wil je eenmalig een aanvullend lediging of regulier een formaat ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen kwestie!

De kosten van de containers wisselen per afvalsoort, stof en capaciteit. Je huurt bij ons altijd tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is één van de duurdere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkig ervaar je bij ons juist waar je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat duidelijk wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere alternatieve bak neerlegt. Wij beschouwen het essentieel dat dit aspect helder is. Op deze manier ben je naderhand geen voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainers Den Haag

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de keuze uit een heel uitgebreid assortiment van afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de containers buiten staan, of vandalisme op de loer ligt. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom apart inzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat je document- en karton op de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar tevens op kantoren kunt je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend op afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit extra herbruikbaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één groot gedeelte van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalstromen in verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vol. Bovendien is het scheiden uit uw afval tevens goed voor het omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden voor verse producten te produceren, jouw PMD wordt immers een grondstof!

De juiste container voor PMD en Afvalcontainers Den Haag

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor jouw PMD. Wij bieden verschillende plastic rolcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis levering en nationale bereik, heeft je in 24 uur jouw container bij het gewenste locatie geplaatst. U beslist zelf de verlangde capaciteit en hoe vaak de container geleegd dient te zijn. Op deze manier ken je dus vast dat je je afval altijd weg kunt en dat je bijdraagt voor een verbeterde omgeving door jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, want we belasten het omgeving veel als wij afvalstoffen hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. Het resterende kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag binnenin (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische teken (deodorant, verf etc)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal is geplaatst Afzonderlijk karton ofwel ander document
 • Verpakking met chemische materialen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis jezelf scheidt, hoe beter dat het zal zijn voor de milieubescherming en ook je geldbeurs. Glaswerk is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om scheiden is. Glasafval bestaat van flesjes, potten en glasscherven. Zonder het te splitsen neemt het door de volume en ook gewicht heel veel plaats in het bedrijfsafval in. Jij kunt daarom flink besparen in jouw afvalkosten. Het glas is tevens compleet om te hergebruiken. Ook kost het heel veel minder energie in vergelijking met glazen om te maken van nieuwe materialen.

Ontstaat er bij jouw onderneming heel veel glas vrij, zoals in de horeca, dan is één glascontainer onmisbaar. Heb je variërende periodes met betrekking tot bezigheden? ons werkt samen met flexibele overeenkomsten omdat je de aantal bakken eenvoudig verandert.

Het geschikte bak voor glas restafval

Bestel de beste containers voor het jouw glasverval bij ons. Je heeft de keuze uit selectie van een bak met 240 liters en met negenhonderd liters. Er al een container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en ook deze worden gratis geplaatst. Op basis van hoeveelheid glasafval kies jij hoe vaak ons de bak komen legen. ons biedt de voordeligste service.

Zo wordt het glas verwerkt

Het kost kost heel veel energie om glas om te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter één prima basis. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glas in nieuw glazen. Tijdens het verwerken doen we onderscheid onder blank, bruine, groen en gemengd glazen. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er op een heel veel kleinere temperatuur glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heeft je vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat is mag er zijn bij het de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gefungeerd had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruiken, bordjes, koppen, aardewerk etc. n Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallend binnen vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet beschermd en in veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je daarom beter goed regelen. De afgesloten rolcontainers van ons ondersteunen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van jouw jouw archief. Discreet en veilig. Documenten zullen discreet vervoerd. Zo heb jij 100% zekerheid dat je archief beschermd vernietigt is. Na de vernietiging worden het restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je je dossiers niet in het papierbak wil gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke informatie en dus beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij frequent een grote hoeveelheid vuil in de gedaante van geheim document? Kies dan dan voor archiefvernietiging van ons . U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat een spleet waarin het papier precies erin . Wanneer het documenten eenmaal in het bak zitten, krijgt niemand zij nog bij handen. Onze bestuurder komt eenmaal in de tijd langs voor de container te legen en de documenten ter plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarin de container via het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het inhoud wordt vervolgens meteen vernielt.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij je geheime documenten veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Door het klep in de deksel kan jij het papieren in het bak gooien. Jij hebt de keuze uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kies jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat je dossier niet op vervoer is, loopt jij niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verzameld en verwoest.