Afvalcontainers Boven Leeuwen ✔️ 15 LUCRATIEVE HACKS

Snel en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroompje dus beperkt mogelijk te houden en je zal merken dat dit geldelijk gunstig is. Met afval heel veel toevallig te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er dus min toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainers Boven Leeuwen

Kies uit de grootste assortiment containers en bestel het beste rolcontainer voor je je overblijvend afval. In de rest restafvalcontainer gooi je je al het het niet niet te recyclen afvalstoffen die je geen verder kan verdelen. Documenten/karton, swill, en glas passen niet thuis in het afvalcontainer. Tevens omtrent PMD verdelen bezitten wij de correcte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam betreffende ieder afvalstromen die bij ondernemingen vrijkomen. Deze afvalstromen zouden vaak afzonderlijk opgehaald zijn. Dit is verbeterd aangaande de milieu en de portemonnee portemonnee.

Wat mag er binnen ondernemingsafval?

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal er altijd restafval aanwezig voorkomen. Poog dit afvalstroom heel klein mogelijk te bewaren en je zult opmerken dat deze financieel gunstig is. Via afvalstoffen heel mogelijk toevallig te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er heel min toevallig restafval over. In de het container werp je al het het niet-recyclebare afval dat je niet extra kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, PMD en ruiten thuishoren niet thuis binnen de rest container.

Is het scheiden van bedrijfsafval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromingen zoveel eventueel te sorteren. Binnen het landelijk Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel bedoeling beschreven goederen opnieuw te benutten waar het lukt.

Wat kost een een container afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De kosten van containers zijn afhankelijk van de afvalstroom de stroom van afval, de grootte afmeting van container alsook hoe vaak de container ontleegd moet worden zijn. U vindt elke prijzen op de tarievenpagina de.

Welk type afval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je documenten, vensters, swill en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met restafval containers

In ieder onderneming komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons neem je eenvoudig en rap een van de verschillende typen rolcontainers. Wij leveren hem gratis in 24 uur in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je gelijk gedurende het bestelproces. Nuttig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Algemeen afval is wegens zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te ophalen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Bekijk dan even door. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook kiezen voor een stalen vuilcontainer. Een metalen afvalcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de bak op een algemene locatie staat. Je selecteert uit meerdere inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) ontdaan moeten worden. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de dozijn ruime actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van groene energie. Restafval klinkt dan wellicht waardeloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie levert maar zowaar een vijfde van de duurzame energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de laatste metaaldeeltjes er uitgehaald die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelvormige slakken worden gebruikt voor het verhogen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse schadelijke stoffen uit gedurende de verbranding die in bepaalde of geringere mate echter in het leefomgeving belanden. Dus moeten we doorgaan met zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Afvalcontainers Boven Leeuwen:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té grote bak.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor elk soort afval en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainers Boven Leeuwen

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit 6 stappen.

Hoe hoger op de orde, des te duurzamer de behandeling. Zo pogen wij samen met jou de massa vuilnis in jouw restafvalcontainer te verminderen, stap 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is slecht voor het milieu en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en gemengd afval verwijdering

De capaciteit voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je mag opteren voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om in te bepalen die omvang het beste bij je past? Pak dan even contact op met een van onze experts. Dankzij onze jarenlange kennis met afvalstromen kennen wij exact wat je vereist hebt. En wens je een keer een aanvullend legen of standaard een formaat ruimer? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen issue!

De kosten van de rolcontainers variëren per afvalstroom, materiaal en volume. Je least bij ons steeds tegen de meest voordelige tarieven. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact waar je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelsysteem is aangegeven overtuigend wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een bepaalde alternatieve container aftikt. Wij achten het essentieel dat dit aspect transparant is. Hierdoor kom je naderhand geen voor onaangename onthullingen te liggen.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainers Boven Leeuwen

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer uitgebreid aanbod van containers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een ruime selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling aan de loer staat. Kies, afhankelijk van je nood, de meest gepaste grootte. Daarna bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat je papier- en karton op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en ingezet als basis voor nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschelpen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze afvalsoorten beschikbaar, echter tevens in kantoren mag je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel van ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalstromen in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vol. Daarnaast ligt het apart houden uit uw vuilnis tevens goed voor het milieu. PMD kan immers gerecycled zijn. Daardoor moeten er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse artikelen te produceren, je PMD wordt immers een basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Afvalcontainers Boven Leeuwen

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden diverse plastic rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis levering en landelijke bereik, heb je in 24 uur jouw afvalcontainer op het gewenste plek staan. Je beslist zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak het container geledigd dient te zijn. Zo ken je daarom vast waar je je vuilnis steeds kwijt kan en waar je meewerkt aan een verbeterde omgeving via je vuilnis te scheiden. Bestel snel je voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, want we belasten het omgeving minder minder indien we afvalstoffen recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. De resterende plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook gomballen) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, verf etc)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander stof is geplaatst Los doosjes of verschillend document
 • Pakket met van chemische materialen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis jezelf scheidt, des te beter dat is ten behoeve van de milieubescherming en je portemonnee. Glas is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaan van flessen, potjes en ook scherven. Zonder te splitsen neemt het glasafval vanwege het ruimte en ook massa heel veel plaats bij het afval van het bedrijf op. Je kunt daarom flink besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is ook bovendien compleet om te recyclen. Ook verbruikt het recyclen heel veel minder kracht in vergelijking met glazen om te produceren uit nieuwe materialen.

Ontstaat er bij jouw bedrijf heel veel glas vrij, bijvoorbeeld in de horeca, dan één container voor glas onmisbaar. Bezit jij variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij werkt samen met aanpasbare contracten waardoor jij de nummer containers eenvoudig verandert.

Het juiste container voor het glasafval

Bestel het meest geschikte containers voor je glasafval bij onze dienst. Je heeft de keuze uit selectie uit een bak met 240 liters en ook van negenhonderd liter. Er is al een container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en deze worden kosteloos geplaatst. Op basis van hoeveelheid afval kies jij hoe vaak wij het container zullen komen ledigen. ons leveren de meest voordelige service.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost kost veel energie om glas om te maken uit verse grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen één goede grondslag. Daar zit gewoonlijk circa 50% oudere glazen in nieuwe glas. Bij het bewerken maken we verschil tussen wit, bruine, groene en ook bont glas. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Door glas om te recyclen, kunnen er bij een veel lagere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallend kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallen onder vlakglas

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen veilig en ook in veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging kan je dus beter goed organiseren. De gesloten rolcontainer van ons ons helpen tijdens een veilig proces voor inzameling en ook vernieling van jouw jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Documenten worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb jij honderd procent garantie dat jouw archief beschermd vernietigd is. Na vernietiging worden het restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je je dossiers niet in de het papiercontainer wil werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen dus beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge aantallen archief is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid vuil in het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor dossiervernietiging van ons . U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container heeft één gleuf waarin het document precies doorheen . Wanneer de papieren al in de bak zijn, krijgen niemand ze meer in . Onze bestuurder komt eens de tijd langs voor de bak te legen en de papier plekke te vernielen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarbij het container via de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het inhoud zal vervolgens direct vernielt.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop je je geheime papieren veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klepje in het deksel kan je het documenten in de bak werpen. Je heeft de selectie uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw dossier niet op transport is, loop je niet risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier wordt verzameld en verwoest.