Afvalcontainer Westerkwartier 🔴 3 SNELLE TRUCS

Gauw en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Poog dit stroom van afval zo klein mogelijk te behouden en je zal opmerken dat dit financieel gunstig is. Door vuil heel zoveel mogelijk te verdelen, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er zo min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Westerkwartier

Selecteer uit de grootste gamma rolcontainers en bestel het ideale container voor je restafval. Binnen de restafvalcontainer gooi je je reeds het onrecyclebare afvalstoffen dat je niet verder kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, en glas horen niet thuis binnen de restafvalcontainer. Eveneens betreffende PMD verdelen beschikken wij de juiste correcte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming betreffende elke afvalstromingen welke in firma’s ontstaan. Dit stromingen mogen meestal gescheiden ingezameld geraken. Het is goed betreffende de natuur en het geldtas.

Wat kan er binnen zakelijk afval?

Hoezo goed je je afval eveneens sorteert, er zal er altijd restvuil blijven voorkomen. Tracht dit afvalstroom heel minimaal eventueel te bewaren en je zult zien dat deze geldelijk gunstig is. Door afvalstoffen dus zoveel mogelijk te sorteren, zoals karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er zo zo weinig mogelijk overblijvend afval over. In het afvalcontainer werp je al de niet-recyclebare vuil dat je geen extra kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, PMD en vensterglas thuishoren niet in het restafvalcontainer.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromingen zoveel toevallig te sorteren. In de de Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het doel vermeld artikelen nogmaals te aanwenden waar dat kan.

Wat kost een een container voor rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor de rolcontainers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroompje, de afmeting van de container alsook hoe vaak de container container geleegd dient geraken. Jij ontdekt alle tarieven op de.

Welk type bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je documenten, ruiten, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met restafval containers

In iedere organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je eenvoudig en snel een van de talloze typen afvalcontainers. Wij bezorgen hem gratis binnen een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze lage kosten zie je direct gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te verzamelen, verminder je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Lees dan even verder. Of koop direct jouw restafval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos juiste ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook kiezen voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, nuttig als de bak op een algemene locatie staat. Je gaat uit verschillende inhoudsmaten. De selectie is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw container(s) ontdaan moeten geraken. Een gemengd afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de generatie van groene energie. Algemeen afval schijnt dan eventueel zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalindustrie levert maar liefst 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun pad vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden ingezet voor het ophogen of bouwen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse giftige stoffen uit in de verbrandingsproces die in bepaalde of kleinere mate desondanks in het leefomgeving komen. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Westerkwartier:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het afval kan. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit zal worden geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te ruime container.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container wanneer dit slechts halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren via ons?

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer Westerkwartier

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het vlak van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zestal niveaus.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid afval in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want puur gescheiden afvalmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire systeem.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en restafval verwijdering

De capaciteit voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar tussenin. Je kunt selecteren voor een betaalbare kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om naar te schatten wat grootte het goed bij je past? Pak dan snel aansluiting op met een van onze specialisten. Door onze jarenlange deskundigheid met afvalstromen begrijpen wij juist wat je vereist hebt. En verlang je een keer een aanvullend lediging of gewoonlijk een formaat ruimer? Dan is dat uiteraard ook geen probleem!

De tarieven van de rolcontainers variëren per afvalsoort, materiaal en capaciteit. Je verhuurt bij ons telkens tegen de meest voordelige prijzen. Gemengd afval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs zie je bij ons precies waarvoor je aan toe. In ons simpele bestelsysteem is aangegeven duidelijk wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere container neerlegt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Zo ben je achteraf niet voor vervelende ontdekkingen te zitten.

Hoe houd je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer Westerkwartier

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden inzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer uitgebreid assortiment van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een ijzeren container is geschikt als de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling op de loer staat. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest geschikte grootte. Daarna beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan wel zeven maal gerecycled worden. Ook in jouw beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat jouw document- en papier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet als basis voor nieuwe producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze afvalstromen beschikbaar, maar tevens in kantoren kunt je jouw organisch afval apart houden. Je bespaart beduidend op afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van meer recyclebaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaande een groot gedeelte van bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalstromen te te zamelen, geraken je containers minder snel snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden uit uw vuilnis tevens beter voor het de omgeving. PMD kan immers gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen enkele vers materialen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD is namelijk één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainer Westerkwartier

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende rolcontainer voor je PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heeft je in 24 uren jouw afvalcontainer op de gewenste plek staan. Je bepaalt zelf het gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak de container geledigd moet te zijn. Op deze manier ken je daarom zeker dat je jouw afval altijd weg kunt en dat je meewerkt aan een verbeterde milieu via jouw afval te splitsen. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het milieu minder minder indien wij afvalstoffen recycleren. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. Het overgebleven plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en gomballen) (Hard) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, druiprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen met of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof zit geplaatst Los doosjes of ander papier
 • Pakket inclusief van chemische materialen
 • Glasafval

Des te veel vuilnis jezelf sorteert, des te goed dat is ten behoeve van het milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glas blijkt 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden is. Glasscherven bestaan uit flessen, potten en scherven. Zonder het te scheiden neemt het door het volume en ook massa veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Je kunt dus heel uit besparen op jouw afvalkosten. Het glas is ook tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast kost het heel veel kleiner energie dan glazen om te maken uit nieuwe grondstoffen.

Komt daar bij je onderneming heel veel glasafval los, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan is een glascontainer essentieel. Bezit jij variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij werkt samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor je het aantal bakken eenvoudig aanpast.

Het geschikte bak voor het glas restafval

Koop de beste containers voor jouw glasafval op onze dienst. Jij heeft de selectie uit één container van 240 liters en van negenhonderd liter. Er is is al een container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook deze worden gratis geplaatst. Op basis van de afval kies jij hoe vaak wij het bak zullen komen legen. wij biedt het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het kost heel veel energie om het glas te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter echter een prima grondslag. Er zit meestal circa 50% oudere glazen in nieuw glazen. Bij de bewerken maken we onderscheid onder wit, bruine, groen en ook gemengd glazen. Daarnaast zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via glas te hergebruiken, kan er zijn bij één heel veel lagere warmte glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat mag wel er bij het glasafval?

Wel:

Leeg glasafval die gediend had als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruiken, bordjes, koppen, keramiek etc. n Hittebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je archief dienen veilig en ook op veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je dus beter uitstekend regelen. De gesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen tijdens een beschermd proces voor verzameling en vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heb jij honderd procent garantie dat je jouw archief veilig vernietigt zijn. Na vernietiging zullen de restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jij je dossiers niet wil in de papiercontainer wilt werpen. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je frequent een grote hoeveelheid vuil in de de gedaante van geheim papier? Kies dan dan voor dossiervernietiging van ons U. U krijgt een gesloten container op wielen.

Deze bak heeft één gleuf waarin het document exact erin past. Als de documenten al in het container zitten, krijgt niemand zij nog in handen. Onze chauffeur arriveert eens de zoveel tijd langs voor de container te legen en de papier ter plaats te vernietigen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarbij het bak via de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De content zal daarna meteen vernietigd.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij je vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Door de klepje in het deksel kan jij de papieren in de container gooien. Jij hebt de keuze uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kies jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw dossier geen op transport gaat, loopt je geen risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kan voor jouw archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier wordt ingezameld en verwoest.