Afvalcontainer Verhuur Den Haag 🔥 14 VERRASSENDE TIPS

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook sorteert, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Probeer dit stroom van afval heel beperkt toevallig te behouden en je zult merken dat het geldelijk voordeelgevend is. Met afval dus zoveel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er heel minimaal toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Verhuur Den Haag

Kies bij de grootste gamma containers en koop het beste container voor je overblijvend afval. In de de afvalcontainer gooi je al het het niet niet-recyclebare afval die je niet extra kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, en glas thuishoren niet thuis binnen de rest afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD sorteren hebben wij de geschikte container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam aangaande elke afvalstromen welke bij ondernemingen vrijkomen. Deze afvalstromen kunnen vaak afzonderlijk verzameld zijn. Het is verbeterd voor het milieu natuur en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag er binnen zakelijk afval?

Hoezo uitstekend je je afval eveneens sorteert, er gaat telkens overblijvend afval aanwezig voorkomen. Tracht deze stroom van afval zo minimaal toevallig te houden en je gaat merken dat het economisch voordeelgevend is. Via vuil heel zoveel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er zo min toevallig restafval over. In de het afvalcontainer werp je al de niet te recyclen afvalstoffen dat je niet verder meer kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren niet thuis in de de rest restafvalcontainer.

Is het sorteren van bedrijfsafval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromen mogelijk eventueel te scheiden. In het Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel vermeld producten nogmaals te gebruiken als dat kan.

Wat kost een container rolcontainer bedrijfsafval?

De prijzen voor de afvalcontainers afhankelijk afhangend van de het stroom van afval, de grootte van afmeting van container en hoevaak hoevaak de afvalcontainer geledigd dient worden. Jij vindt je ieder prijzen op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type afval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je karton, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je gemakkelijk en vlug een van de vele soorten vuilcontainers. Wij brengen hem kosteloos gedurende een etmaal in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze lage tarieven zie je meteen tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt economiseren met een restafval container. Restafval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Doorlees dan even voort. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos geschikte verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de bak op een publieke plek staat. Je selecteert uit diverse groottes. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geleegd moeten worden. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van groene kracht. Gemengd afval klinkt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de resterende metaalresten er verwijderd die hun route voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele bestemming. Deze zwarte korrelige slakken worden ingezet voor het verhogen of bouwen van straten. Helaas komen er ook diverse schadelijke substanties los tijdens de verbrandingsproces die in meer of kleinere mate desondanks in het leefomgeving belanden. Dus moeten we volhouden met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Verhuur Den Haag:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te grote container.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak wanneer dit maar halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren via ons? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor ieder soort afval en voor elk bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainer Verhuur Den Haag

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zestal treden.

Hoger op de ladder, des te duurzamer de behandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw gemengd afval container terug te dringen, etappe 1. Dit doen wij door te aanbevelen over sorteren bij de bron. Want puur gescheiden afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en draagt bij niet bij aan een kringloop economie.

Categorieën en prijzen bedrijfsafval en algemeen afval verwerking

De volume voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot tot wel 2500 liter en alles daar tussendoor. Je mag selecteren voor een gunstige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om in te ramen wat grootte het beste bij je past? Pak dan gauw verbinding op met een van onze specialisten. Door onze jarenlange kennis met afvalstromen kennen wij exact wat je nodig hebt. En wil je één keer een meer lediging of regulier een grootte grotere? Dan is dat uiteraard ook geen enkel probleem!

De kosten van de bakken variëren per afvalstroom, materiaal en volume. Je verhuurt bij ons telkens tegen de meest voordelige prijzen. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, gelijk we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg vind je bij ons exact waar je aan toe. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven helder wat je voor een algemeen afval container of een alternatieve container neerlegt. Wij vinden het essentieel dat deze informatie helder is. Zo raak je later niet voor nare verrassingen te staan.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer Verhuur Den Haag

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je hebt de keuze tussen een zeer divers assortiment van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een brede keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling aan de loer staat. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan wel zeven maal gerecycled worden. Ook in jouw beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je kunt er op ons aan rekenen dat jouw papier- en papier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecazaken komen deze afvalsoorten beschikbaar, maar ook in kantoren mag je jouw organisch afval scheiden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van meer recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één groot gedeelte van bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je andere afvalsoorten te zamelen, zitten je containers minder snel gevuld. Bovendien is het scheiden uit uw vuilnis ook beter voor het omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen enkele vers materialen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, je PMD wordt immers één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainer Verhuur Den Haag

{service1)

Bij ons vind je altijd een geschikte rolcontainer voor je PMD. We leveren verschillende plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uur je afvalcontainer bij de gewenste plek staan. Je beslist zelf de gewenste capaciteit en hoe frequent het afvalcontainer geledigd moet te zijn. Zo weet je daarom zeker dat je jouw afval steeds weg kan en waar je meewerkt voor een beter omgeving via je vuilnis te splitsen. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het milieu minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. De resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten met vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk karton ofwel ander document
 • Verpakking inclusief chemische materialen
 • Glasafval

Hoe meer vuilnis jezelf sorteert, hoe beter dat het zal zijn ten behoeve van het milieu en ook jouw geldbeurs. Glas is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te scheiden zijn. Glasverval bestaan uit flessen, potjes en glasscherven. Zonder te scheiden neemt het door het volume en massa heel veel plaats in het afval van het bedrijf op. Jij kan dus heel uit besparen op je kosten voor afval. Het glas is tevens compleet om te recyclen. Daarnaast kost het veel minder kracht in vergelijking met glaswerk om te maken uit nieuwe grondstoffen.

Komt daar op jouw onderneming heel veel glasafval los, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan is een glascontainer onmisbaar. Bezit jij variërende tijdsperioden qua bezigheden? wij functioneert samen met flexibele contracten omdat jij het nummer bakken makkelijk aanpast.

De geschikte bak voor glasafval

Bestel het meest geschikte bakken voor jouw glasafval bij ons. Jij hebt de keuze uit selectie uit één container met 240 liters en ook met 900 liters. Er is is reeds een glascontainer vanaf €13 elke maand en deze worden gratis neergezet. Op basis van de afval kiest je op welke manier vaak wij het container zullen komen ledigen. wij leveren het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het heel veel kracht voor het glas te produceren uit verse grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen een goede grondslag. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen in nieuwe glazen. Tijdens de bewerken doen we verschil onder wit, bruin, groene en ook gemengd glazen. Ook zijn kurk en ook deksels verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kunnen er bij een veel kleinere warmte glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heb je vragen? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of contact .

Wat is mag er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gediend heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruikjes, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief dienen veilig en ook op een veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan jij daarom beter goed regelen. De afgesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen tijdens een veilig proces voor verzameling en vernietiging van jouw archief. Discreet en beschermd. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heb jij 100% garantie dat je je archief veilig vernietigd zijn. Na vernieling zullen het restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jouw dossiers niet in het papierbak wil werpen. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom best vernielt . Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je frequent veel afval in de gedaante van geheim document? Kies dan voor archiefvernietiging van ons . U krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een gleuf waarin het papier precies doorheen . Wanneer de papieren eenmaal in het container zitten, krijgen niemand zij nog in . Onze bestuurder arriveert eenmaal de zoveel tijd bij voor het container legen en het papier plekke vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een gesloten systeem waarbij het container door de vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. Het content wordt daarna direct vernielt.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij je geheime documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klep in de deksel kan jij het documenten in het container gooien. Jij hebt de selectie uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kies jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw archief geen op vervoer gaat, loop jij geen gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden verzameld en vernietigd.