Afvalcontainer Tuintegels ☑️ 12 SCHOKKENDE GEHEIMEN

Gauw en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afval ook scheidt, er zal steeds restvuil voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroompje zo minimaal mogelijk te houden en je gaat merken dat deze geldelijk gunstig is. Door afval heel veel eventueel te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, blijft er zo minimaal mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Tuintegels

Kies uit het grootste meest uitgebreide gamma afvalcontainers en bestel de het beste afvalcontainer voor je overblijvend afval. Binnen de afvalcontainer gooi je al het niet niet te recyclen afval die je geen verder kan sorteren. Papier/karton, swill, en glas horen niet thuis in de rest restafvalcontainer. Eveneens omtrent PMD sorteren bezitten we de geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam aangaande alle afvalstromen die in firma’s ontstaan. Dit stromen zouden meestal gescheiden ingezameld worden. Het is goed betreffende het milieu leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat is toegestaan er binnen bedrijfsafval?

Hoezo uitstekend je je afval ook scheidt, er zal er altijd overblijvend afval blijven zijn. Tracht deze afvalstroom dus beperkt toevallig te houden en je zult zien dat het geldelijk voordelig is. Met afvalstoffen zo zoveel eventueel te verdelen, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er dus zo weinig toevallig overblijvend afval over. In de het afvalcontainer gooi je reeds het niet onrecyclebare afval dat je niet verder extra kan scheiden. Documenten/karton, swill, PMD en glas horen niet binnen de rest afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval gedwongen?

Je bent gedwongen afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. In het landelijk Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel vermeld producten nogmaals te benutten indien het kan.

Wat kost een container voor container bedrijfsafval?

De tarieven voor containers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van grootte van de container alsook hoe vaak de de container ontleegd dient worden. Jij vindt ieder kosten op de tarievenpagina de.

Welk aard restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je papier, vensters, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan blijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en snel een van de talloze typen afvalcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten in een dag in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe prijzen zie je gelijk gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, verklein je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds passende verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een stalen afvalcontainer. Een stalen rolcontainer is solide en brandveilig, praktisch als de bak op een algemene plek staat. Je kiest uit verschillende groottes. De selectie is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) ontdaan moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 grote moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van groene stroom. Gemengd afval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie voorbrengt maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er uitgehaald die hun route vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelachtige resten worden toegepast voor het aanvullen of aanleggen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei schadelijke substanties uit gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate desondanks in het natuur komen. Daarom moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Afvalcontainer Tuintegels:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té ruime bak.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak als deze slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor ieder soort afval en voor elk onderneming. Bovendien werken wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Afvalcontainer Tuintegels

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalverwerking. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zestal treden.

Hoe hoger op de orde, hoe duurzamer de behandeling. Zo trachten wij samen met jou de hoeveelheid afval in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit doen wij door te raadplegen over verdelen bij de afkomst. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Stap 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een kringloop economie.

Typen en kosten zakelijk afval en algemeen afval verwerking

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en alles daar tussendoor. Je kan kiezen voor een gunstige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om bij te bepalen die maat het beste bij je past? Neem dan even contact op met een van onze deskundigen. Door onze jarenlange kennis met afvalmaterialen weten wij juist wat je benodigd hebt. En wens je één keer een extra lediging of standaard een formaat ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel probleem!

De tarieven van de bakken wisselen per afvalstroom, stof en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de scherpste prijzen. Algemeen afval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs vind je bij ons juist waarvoor je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelmethode staat vermeld duidelijk wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere andere bak aftikt. Wij achten het belangrijk dat dit helder is. Hierdoor ben je achteraf nooit voor vervelende verrassingen te liggen.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Afvalcontainer Tuintegels

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele typen papierafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes apart inzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer divers assortiment met afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en papier ontdek je op ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme op de horizon staat. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat je papier- en karton in de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt als basis tot nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen vrij, maar tevens in kantoren kunt je je organisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van extra herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalstromen in te zamelen, zitten je containers minder snel snel vol. Daarnaast is het scheiden van je afval ook beter voor de omgeving. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen vers materialen ontgonnen te worden voor verse artikelen te maken, jouw PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Afvalcontainer Tuintegels

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. We leveren verschillende plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heeft je in 24 uren je afvalcontainer op de gewenste locatie staan. U beslist zelf de verlangde capaciteit en op welke manier frequent het afvalcontainer geledigd dient te zijn. Zo ken je daarom zeker dat je je afval altijd kwijt kunt en dat je meewerkt aan een verbeterde milieu via je afval te scheiden. Bestel snel je goedkope container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, want we belasten het omgeving minder minder indien we afval hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. De resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemisch teken (deodorant, lak enzovoort)
 • Pakketten met ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal is geplaatst Los karton of ander papier
 • Pakket inclusief chemische stoffen
 • Glasafval

Des te veel vuilnis je scheidt, hoe goed dat is ten behoeve van de milieu en ook jouw portemonnee. Glas blijkt één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen zijn. Glasscherven bestaan van flesjes, potten en ook scherven. Zonder om splitsen neemt het vanwege het volume en gewicht veel plaats bij het afval van het bedrijf in. Je kunt dus heel besparen in je afvalkosten. Het glas is ook bovendien volledig om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het heel veel minder kracht in vergelijking met glaswerk om te maken uit verse grondstoffen.

Ontstaat daar bij je onderneming heel veel glas los, zoals in de horecabedrijven, dan is een glascontainer onmisbaar. Bezit je wisselende tijdsperioden qua drukte? ons werkt met aanpasbare contracten waardoor je de aantal bakken makkelijk aanpast.

De geschikte container voor glasafval

Koop de beste containers voor jouw glasverval bij onze dienst. Jij hebt de keuze uit selectie van een container met tweehonderdveertig liters en van negenhonderd liters. Er al een glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en dit worden kosteloos neergezet. Op basis van de de afval kies jij op welke manier vaak wij de container komen ledigen. wij leveren het meest voordelige dienstverlening.

Zo worden glas bewerkt

Het heel veel kracht voor het het glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter een prima basis. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen in nieuw glas. Bij het verwerken maken we onderscheid onder wit, bruin, groen en bont glazen. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er zijn bij één heel veel kleinere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of contact .

Wat is mag er bij het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallend kruiken, borden, koppen, keramiek etc. n Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen onder vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief moet beschermd en ook in een veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging zou jij daarom best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces van verzameling en vernietiging van archief. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten worden discreet vervoerd. Op deze manier heeft jij honderd procent zekerheid dat jouw dossiers beschermd vernietigd zijn. Na vernieling worden de restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat jij jouw archief niet in het papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen dus best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is echter echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid afval in de het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons U. U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft een spleet waar het document precies erin . Als de papieren eenmaal binnen het container zijn, krijgen zij meer bij . Onze bestuurder arriveert eenmaal de tijdstip bij om het bak te legen en de papier ter plekke te vernielen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarbij de container door het vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. De content zal vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij je vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Via het klepje in het deksel kan jij het papieren in het bak werpen. Jij hebt de keuze uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier niet op vervoer is, loopt jij geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is zeer te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze wordt ingezameld en vernietigd.