Afvalcontainer Polyurethaan 🔴 7 VERBAZENDE HACKS

Vlug en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook sorteert, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Probeer het afvalstroom zo klein toevallig te behouden en je zult opmerken dat het economisch voordelig is. Met afvalstoffen heel zoveel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er dus minimaal eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Polyurethaan

Kies uit het grootste assortiment containers en bestel het beste container voor je je restvuil. Binnen de container werp je al het het niet te recyclen afvalstoffen welke je geen meer kan scheiden. Papier/karton, swill, en vensterglas horen geen in de rest restafvalcontainer. Tevens betreffende PMD sorteren hebben ons de geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromen welke bij bedrijven voortkomen. Deze stromen zouden vaak apart opgehaald geraken. Het is goed voor het natuur en de geldtas.

Wat mag wel er in ondernemingsafval?

Hoe goed je je vuil tevens verdeelt, er zal altijd restvuil blijven voorkomen. Probeer deze stroom van afval dus beperkt toevallig te houden en je zult merken dat dit economisch voordelig is. Door afval heel zoveel toevallig te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er dus zo weinig eventueel restafval over. In de het afvalcontainer gooi je je reeds het niet te recyclen afvalstoffen dat je niet verder verder kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten thuishoren niet in de de restafvalcontainer.

Is het scheiden van zakelijk afval verplicht?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. In de het Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het doel streefdoel beschreven producten opnieuw te benutten waar dat lukt.

Wat kost een container voor container bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor rolcontainers zijn afhangend van de het afvalstroompje, de grootte van grootte van de container en hoevaak de container ontleegd moet geraken. Je ontdekt ieder tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je papier, ruiten, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met restafval containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons bestel je gemakkelijk en rap een van de vele typen rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten binnen een dag in heel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende kosten zie je gelijk in het bestelproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, verklein je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds juiste inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is hufterproof en brandveilig, praktisch als de bak op een openbare plek staat. Je kiest uit meerdere inhoudsmaten. De selectie is aan jou, op basis van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de productie van groene kracht. Algemeen afval schijnt dan wellicht zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie voorbrengt maar minstens een vijfde van de groene stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaalresten er verwijderd die hun route voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een functionele bestemming. Deze zwarte korrelvormige resten worden gebruikt voor het aanvullen of bouwen van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei giftige materialen los tijdens de verbranden die in minstens of mindere mate desondanks in het leefomgeving komen. Daarom moeten we blijven zoeken naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Afvalcontainer Polyurethaan:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de kans om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De containers dichten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te grote container.

Je betaalt enkel voor een lediging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container als dit maar halfvol is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor ieder soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainer Polyurethaan

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is gevormd uit 6 niveaus.

Hoe hoger op de ladder, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw restafvalcontainer te verminderen, fase 1. Dit doen wij door te adviseren over verdelen bij de afkomst. Want zuiver aparte afvalmaterialen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Soorten en prijzen zakelijk afval en restafval beheer

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot tot wel 2500 liter en elk daar tussendoor. Je kan selecteren voor een betaalbare synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om naar te schatten welke omvang het beste bij je past? Neem dan snel contact op met één van onze experts. Door onze vele jaren ervaring met afvalstromen weten wij exact wat je nodig hebt. En verlang je een keer een meer leegmaken of standaard een formaat ruimer? Dan is deze natuurlijk ook geen issue!

De kosten van de bakken verschillen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je verhuurt bij ons altijd tegen de meest voordelige kosten. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs zie je bij ons juist waarvoor je aan toe bent. In ons simpele bestelproces staat vermeld duidelijk wat je voor een restafvalcontainer of een bepaalde verschillende bak aftikt. Wij achten het belangrijk dat dit transparant is. Op deze manier ben je achteraf niet voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Afvalcontainer Polyurethaan

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan op voorhand scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papierafval, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer divers assortiment met afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of wanneer vernieling aan de horizon ligt. Kies, naargelang van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan wel 7 maal hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er bij ons aan rekenen dat jouw document- en papier in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet als basis voor nieuw producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, echter tevens in kantoor kunt je je biologisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van meer herbruikbaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten in verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel vol. Bovendien ligt het scheiden uit je vuilnis ook beter voor het omgeving. PMD kan immers gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden om verse artikelen te maken, jouw PMD wordt immers een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainer Polyurethaan

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor het je PMD. Wij bieden diverse kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en nationale bereik, heeft je in 24 uren je afvalcontainer bij het verlangde plek geplaatst. Je bepaalt zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en hoe vaak het afvalcontainer geledigd dient te worden. Zo ken je daarom vast waar je je afval steeds weg kunt en waar je bijdraagt aan een verbeterde omgeving door jouw afval te scheiden. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, want we belasten het omgeving veel minder als we afval hergebruiken. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. Het resterende plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Draagtas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is geplaatst Los doosjes ofwel verschillend document
 • Pakket inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis je scheidt, des te beter dat het is voor het milieu en je geldbeurs. Glaswerk is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen is. Glasafval bestaan van flesjes, potten en glasscherven. Zonder het om scheiden neemt het glasafval vanwege het ruimte en gewicht veel ruimte bij het afval van het bedrijf op. Jij kunt dus flink uit besparen in jouw afvalkosten. Het glas is ook tevens compleet om te recyclen. Daarnaast kost het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glazen om te maken uit verse materialen.

Komt daar op je bedrijf veel glas vrij, zoals bij de horecabedrijven, dan is een container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende periodes qua drukte? ons functioneert samen met flexibele overeenkomsten waardoor je het aantal bakken eenvoudig verandert.

Het juiste container voor het glas restafval

Koop de meest geschikte bakken voor jouw glasverval op onze dienst. Je hebt de selectie uit één container met tweehonderdveertig liter en met negenhonderd liter. Er is reeds een container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en dit worden gratis neergezet. Op basis van hoeveelheid glasafval kiest jij op welke manier frequent ons de bak komen ledigen. wij biedt het voordeligste dienstverlening.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost veel energie om het glas te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is daarentegen een prima grondslag. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen in nieuwe glazen. Bij het verwerken doen wij verschil onder wit, bruin, groen en ook gemengd glas. Daarnaast zijn kurken en ook deksels verwijderd. Door glas te recyclen, kan er zijn bij een heel veel kleinere warmte glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag er bij het glasverval?

Wel:

Lege glasafval dat gefungeerd heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallen kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief moet veilig en ook in een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou jij daarom best goed regelen. De gesloten rolcontainers van ons helpen tijdens een beschermd proces van inzameling en vernietiging van jouw jouw archief. Discreet en beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft jij honderd procent garantie dat je jouw dossiers beschermd vernietigd is. Na vernietiging worden de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jouw dossiers niet wil in de papierbak wilt werpen. Enkele documenten bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen dus beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij frequent veel vuil in de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waarin het document precies doorheen past. Als de papieren eenmaal binnen de bak zitten, krijgen niemand ze nog in . Onze bestuurder arriveert eenmaal zoveel tijdstip bij voor de container ledigen en de papier plekke vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin het bak door het vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. De content zal vervolgens meteen vernietigd.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop je jouw vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klep in de deksel kan jij het papieren in het bak gooien. Jij hebt de keuze van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kies jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief niet op het vervoer gaat, loopt jij geen risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is zeer goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en vernietigd.