Afvalcontainer Noordwijkerhout ➡️ 3 VERBAZENDE FEITJES

Vlug en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afval ook scheidt, er zal altijd restafval blijven bestaan. Probeer deze afvalstroompje zo klein toevallig te behouden en je gaat zien dat deze economisch gunstig is. Door vuil heel veel eventueel te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er zo minimaal toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Noordwijkerhout

Kies uit van de ruimste assortiment rolcontainers en koop het ideale afvalcontainer geschikt voor je overblijvend afval. Binnen de container gooi je je reeds het onrecyclebare afval welke je niet meer kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, en ruiten horen geen in de rest container. Eveneens omtrent PMD sorteren hebben we de juiste correcte container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de naam voor ieder afvalstromen die bij bedrijven ontstaan. Deze stromingen kunnen meestal apart verzameld geraken. Het is beter betreffende het natuur en de portemonnee geldtas.

Wat kan er in de bedrijfsafval?

Op welke manier goed je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend voorkomen. Probeer het stroom van afval zo klein toevallig te houden en je zult zien dat dit financieel gunstig is. Door afvalstoffen dus mogelijk mogelijk te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er heel minimaal toevallig restafval over. Binnen de rest afvalcontainer gooi je je reeds het onrecyclebare afvalstoffen die je geen extra kan sorteren. Documenten/karton, swill, PMD en vensterglas thuishoren niet thuis binnen het afvalcontainer.

Is scheiden verdelen van zakelijk afval verplicht?

Je wordt noodzakelijk afvalstromingen zoveel eventueel te verdelen. Binnen de Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel streefdoel beschreven artikelen opnieuw te gebruiken als dat het mag.

Wat kost een container een container voor?

De tarieven voor kosten voor de containers afhankelijk afhankelijk van het afvalstroom, de grootte van de rolcontainer alsook hoe vaak de container geledigd rolcontainer geledigd moet worden geraken. Jij ontdekt elke prijzen op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je documenten, glas, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In ieder bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons koop je eenvoudig en rap een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij brengen hem kosteloos gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je meteen in het bestelproces. Nuttig, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te zamelen, verminder je de aantal algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Doorlees dan even door. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd passende verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen afvalcontainer. Een metalen afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, praktisch als de vat op een openbare plaats staat. Je selecteert uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de 12 grote hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de generatie van duurzame stroom. Algemeen afval schijnt dan misschien zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar zowaar twintig procent van de groene stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metaalresten er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een bruikbare bestemming. Deze donkere korrelachtige slakken worden gebruikt voor het ophogen of bouwen van straten. Helaas komen er ook diverse gevaarlijke materialen vrij gedurende de verbranden die in meer of mindere mate echter in het natuur komen. Daarom moeten we blijven streven naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Afvalcontainer Noordwijkerhout:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te ruime container.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container als dit slechts halfgevuld is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren bij ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor elk soort afval en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Afvalcontainer Noordwijkerhout

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zes treden.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume rommel in jouw gemengd afval container te verminderen, fase 1. Dit bereiken wij door te adviseren over scheiden bij de bron. Want zuiver aparte afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en kosten ondernemingsafval en restafval verwerking

De volume voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot tot wel 2500 liter en ieder daar ertussen. Je kunt opteren voor een voordelige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te bepalen die grootte het goed bij je aansluit? Pak dan gauw verbinding op met een van onze experts. Dankzij onze vele jaren ervaring met afvalmaterialen begrijpen wij juist wat je nodig hebt. En verlang je één keer een extra legen of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De prijzen van de rolcontainers verschillen per afvalcategorie, materiaal en capaciteit. Je least bij ons telkens tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit ontstaat, zoals we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons exact waarvoor je aan toe. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld helder wat je voor een algemeen afval container of een andere container neerlegt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie transparant is. Hierdoor kom je later geen voor nare onthullingen te zitten.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainer Noordwijkerhout

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een zeer uitgebreid assortiment met containers van 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je krijgt een brede selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vernieling op de horizon staat. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte grootte. Vervolgens beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan wel 7 maal hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet als grondstof voor nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groenten en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecazaken komen deze afvalsoorten vrij, echter tevens op kantoren mag je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van extra herbruikbaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaande één groot deel uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalstromen in zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vol. Bovendien is het scheiden uit je afval ook beter voor het de milieu. PMD mag immers hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden voor verse producten te maken, je PMD wordt immers een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainer Noordwijkerhout

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis levering en landelijke dekking, heb je in 24 uren jouw container bij de verlangde plek staan. U beslist zelfstandig het gewenste capaciteit en op welke manier frequent het afvalcontainer geleegd dient te zijn. Zo ken je daarom zeker dat je je vuilnis altijd weg kan en dat je meewerkt aan een beter omgeving door je afval te splitsen. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, want wij belasten het omgeving veel indien we afvalstoffen hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje binnenin (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en kauwgom) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische symbool (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten met vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal zit gestopt Los doosjes ofwel verschillend document
 • Verpakking inclusief chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe meer vuilnis je sorteert, des te beter dat het zal zijn voor de milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glas is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te scheiden is. Glasafval bestaan van flessen, potten en glasscherven. Zonder om splitsen pakt het vanwege het volume en gewicht heel veel ruimte in de afval van het bedrijf op. Jij kan daarom flink besparen in je kosten voor afval. Het glas is ook tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het heel veel minder energie dan glazen te maken van verse materialen.

Ontstaat daar op je onderneming heel veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is één container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende tijdsperioden qua bezigheden? wij functioneert samen met aanpasbare contracten omdat je de aantal bakken eenvoudig verandert.

Het geschikte container voor glas restafval

Bestel de beste bakken voor je glasverval bij onze dienst. Jij hebt de keuze uit keuze van een bak van 240 liter en van 900 liters. Er is is reeds één container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook deze worden gratis neergezet. Op basis van hoeveelheid glasafval kiest je op welke manier frequent wij het container komen legen. wij biedt de meest voordelige service.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost heel veel energie voor het glas te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter echter een goede grondslag. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glas binnen nieuw glazen. Tijdens het verwerken doen we verschil onder wit, bruine, groene en gemengd glas. Ook zijn kurk en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er bij een heel veel lagere warmte glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem neem verbinding op.

Wat is mag er bij het de glasafval?

Wel:

Lege glasverval die gediend had als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallend jenever kruiken, borden, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend onder vlakglas

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen beschermd en op een veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging kan je daarom beter uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainer van ons ons helpen bij een veilig proces voor inzameling en ook vernieling van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heb je 100% garantie dat je dossiers veilig vernietigd is. Na de vernietiging zullen de restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je je dossiers niet in het papiercontainer wil werpen. Enkele documenten bezitten geheime informatie en kunnen dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge hoeveelheden dossiers is zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de het vorm van geheim document? Kies dan voor dossiervernietiging van ons U. Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft een spleet waar het papier exact doorheen past. Als de documenten al in de bak zitten, krijgen niemand ze meer in handen. Onze bestuurder komt eens de tijd bij om de bak te ledigen en de documenten ter plekke vernielen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten systeem waarin het container door de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het content zal vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop je je geheime papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klepje in de deksel kun jij het papieren in de container werpen. Je hebt de keuze van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je archief geen op transport gaat, loopt jij niet risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel goed te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze worden ingezameld en verwoest.