Afvalcontainer Medemblik ☑️ 3 VERBORGEN FEITEN

Gauw en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook scheidt, er zal telkens overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog dit afvalstroompje zo minimaal eventueel te behouden en je zult opmerken dat het geldelijk gunstig is. Met afvalstoffen zo zoveel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er dus minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Afvalcontainer Medemblik

Kies uit uit het grootste ruimste assortiment afvalcontainers en koop het ideale container geschikt voor je restvuil. Binnen het container werp je al het de niet te recyclen vuil die je geen meer kan sorteren. Karton/karton, swill, en vensterglas thuishoren geen binnen de restafvalcontainer. Eveneens betreffende PMD sorteren bezitten we de juiste juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming aangaande alle afvalstromingen welke bij bedrijven vrijkomen. Dit stromingen kunnen vaak apart opgehaald geraken. Dit is verbeterd voor het leefomgeving en de geldbeugel.

Wat moet er in ondernemingsafval?

Op welke manier goed je je vuil eveneens verdeelt, er zal er altijd restvuil blijven bestaan. Tracht het afvalstroom zo beperkt eventueel te houden en je zult zien dat het geldelijk voordeelgevend is. Met afvalstoffen dus mogelijk mogelijk te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er dus minimaal eventueel overblijvend afval over. In de het afvalcontainer gooi je reeds het niet niet te recyclen afval welke je geen meer kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, PMD en vensterglas thuishoren niet thuis binnen het restafvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van ondernemingsafval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te verdelen. Binnen het Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het streefdoel beschreven artikelen weer te gebruiken waar dat mag.

Wat kost een container voor rolcontainer voor?

De tarieven kosten voor de rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de het afvalstroom, de grootte van grootte van afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de container geledigd container ontleegd moet worden. U vindt elke kosten op de tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons bestel je eenvoudig en vlug een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in 24 uur in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende kosten zie je direct tijdens het bestelproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te ophalen, verminder je de aantal restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Doorlees dan even voort. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos geschikte ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een metalen rolcontainer. Een stalen vuilcontainer is hufterproof en brandwerend, handig als de bak op een publieke plaats staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, op basis van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) ontdaan moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de generatie van hernieuwbare kracht. Gemengd afval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar liefst 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun weg voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een bruikbare bestemming. Deze donkere korrelachtige resten worden gebruikt voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse giftige materialen uit gedurende de verbrandingsproces die in meer of geringere mate desondanks in het leefomgeving belanden. Daarom moeten we blijven streven naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Afvalcontainer Medemblik:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té grote bak.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container als dit slechts halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren via ons? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een passende oplossing voor ieder soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Afvalcontainer Medemblik

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe ecologischer de behandeling. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de massa vuilnis in jouw gemengd afval container te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over verdelen bij de afkomst. Want ongemengd afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een kringloop systeem.

Typen en tarieven bedrijfsafval en restafval beheer

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieert van 240 liter tot tot wel 2500 liter en alles daar ertussen. Je kunt selecteren voor een betaalbare synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om in te ramen die omvang het beste bij je past? Haal dan even contact op met één van onze deskundigen. Door onze vele jaren kennis met afvalsoorten weten wij exact wat je benodigd hebt. En wens je een keer een extra legen of regulier een grootte grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je verhuurt bij ons steeds tegen de meest voordelige kosten. Restafval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons juist waarvoor je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelmethode staat duidelijk wat je voor een specifieke gemengd afval container of een bepaalde alternatieve container aftikt. Wij achten het essentieel dat deze informatie duidelijk is. Op deze manier ben je later nooit voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Afvalcontainer Medemblik

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart inzamelen. Je hebt de optie tussen een heel uitgebreid aanbod met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een brede keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de containers buiten geplaatst zijn, of vernieling aan de horizon staat. Selecteer, naargelang van je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat jouw papier- en karton in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet als grondstof tot nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecazaken komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar tevens in kantoren mag je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit extra recyclebaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk deel van bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalstromen te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug vol. Bovendien is het scheiden van je vuilnis ook goed voor het de milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om verse artikelen te produceren, jouw PMD wordt immers één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Afvalcontainer Medemblik

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. We bieden verschillende kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze levering en nationale dekking, heeft je in 24 uur jouw container op de verlangde plek geplaatst. Je beslist zelf de verlangde capaciteit en op welke manier vaak de container geledigd moet te worden. Op deze manier weet je daarom vast waar je jouw vuilnis altijd kwijt kunt en dat je meewerkt aan een beter milieu door jouw afval te scheiden. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, omdat we belasten het milieu veel minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. De resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, druiprek etc.)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch teken (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin ander stof zit geplaatst Los karton ofwel ander document
 • Verpakking inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis jezelf scheidt, des te beter dat het is ten behoeve van de milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glas is een van de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te scheiden zijn. Glasafval bestaat van flesjes, potjes en ook scherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval door de volume en ook massa heel veel plaats in de afval van het bedrijf op. Jij kan daarom heel uit besparen in jouw afvalkosten. Het glas is bovendien compleet om te hergebruiken. Daarnaast kost het heel veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk om te maken van nieuwe grondstoffen.

Komt daar bij je onderneming veel glas los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is één glascontainer essentieel. Bezit je variërende periodes qua bezigheden? ons werkt met flexibele contracten omdat jij het nummer containers makkelijk aanpast.

Het juiste bak voor glasafval

Koop de beste containers voor je glasafval op onze dienst. Je hebt de selectie van een bak met 240 liters en ook met negenhonderd liter. Er is reeds één glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en deze wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de glasafval kiest je hoe vaak ons het bak komen legen. ons biedt de meest voordelige service.

Zo wordt glas bewerkt

Het heel veel kracht om het glas om te produceren uit verse grondstoffen. Glasafval is echter echter een goede basis. Daar zit meestal ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuw glazen. Tijdens het bewerken doen we verschil tussen wit, bruine, groen en bont glazen. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas te recyclen, kunnen er op een heel veel lagere warmte glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heb je vraagstukken? Bekijk de frequent gestelde vragenlijst of neem contact .

Wat is mag er bij het glasafval?

Wel:

Leeg glasverval die gediend heeft zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallen kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en op een veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou jij dus beter uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces van inzameling en vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft jij honderd procent zekerheid dat jouw archief beschermd vernietigt zijn. Na de vernietiging worden het restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat jij je dossiers niet wil in de het papierbak wilt gooien. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom best vernietigd . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft je regelmatig veel vuil in de gedaante van geheim document? Kies voor dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een gleuf waar het papier exact doorheen past. Als het papieren al in het container zijn, krijgt ze meer in . Onze chauffeur komt eens in tijdstip bij om het bak te legen en het papier plekke vernietigen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarin de bak door de truck zelf is opgetild en geopend. De inhoud zal daarna direct vernielt.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop jij je geheime documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klepje in de deksel kan je het papieren in de container gooien. Je heeft de keuze uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier niet op het vervoer is, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en vernietigd.